Skip to main content

RENGÖRA INSULIN - PUMPEN - CGM SÄNDAREN

« WeCare blogg | Maj 8, 2020 |
Tips & Tricks
RENGÖRA INSULIN - PUMPEN - CGM SÄNDAREN

RENGÖRA INSULIN - PUMPEN

Undvik att använda  annat material än det som rekommenderas.

Samla ihop följande artiklar  för rengöring

 • 3-4 små, rena & mjuka torkdukar
 • En blandning av vatten och ett milt rengöringsmedel
 • Rent vatten
 • 70-procentig sprit
 • Rena bomullstops och bomullstussar.

Gör så här för att rengöra din pump

 1. Tvätta dina händer med tvål och vatten.
 2. Fukta en torkduk med vatten blandat med ett milt rengöringsmedel
 3. Torka av utsidan på pumpen med torkduken
 4. Fukta en ren torkduk med vatten och torka bort alla rester av rengöringsmedlet.
 5. Torka torrt med en ren trasa.
 6. Torka av pumpen med torkdukar med 70-procentig sprit.
 7. Använd en ren bomullstops för att ta bort eventuella batterirester från batterilocket.
 8. Använd en torr och ren torkduk för att ta bort eventuella batterirester från batterifackets öppning.

OBS! Använd aldrig organiska lösningsmedel som t.ex.

tändvätska, nagellackborttagningsmedel eller thinner för att rengöra pumpen.

Använd aldrig smörjmedel i pumpen. Reservoarfacket ska alltid hållas torrt och inte utsättas för fukt när du rengör pumpen. Om du rengör pumpen med organiska lösningsmedel kan det leda till att pumpen fungerar felaktigt och orsaka mindre personskador.

RENGÖRA CGM SÄNDAREN

Testpluggen används även som en obligatorisk komponent vid rengöring av sändaren. När testpluggen är korrekt fastsatt på sändaren kan vätskor inte komma i kontakt med kontaktstiften inuti sändaren. Vätska kan göra att kontaktstiften rostar och påverka sändarens funktion.

Testpluggen måste användas vid rengöring av sändaren

Följande material behövs för rengöring av sändaren

 • mild flytande tvål
 • mjuk barntandborste
 • en behållare
 • rena, luddfria, torra dukar

För att ta bort klisterrester behöver du klisterborttagningsmedel för medicinskt bruk (t.ex. Detachol®, remover eller liknande.

FÖR ATT RENGÖRA CGM SÄNDAREN

 1. Tvätta dina händer med tvål och vatten.
 2. Tryck in testpluggen i sändaren tills testpluggens böjliga sidoarmar klickar fast i skårorna på både sidor av sändaren. Om kopplingen är korrekt utförd blinkar den gröna lampan på sändaren 6 gånger.

 3. Ta bort klisterrester med klisterborttagningsmedel, skölj sändaren med rumstempererat kranvatten i minst en minut och tills den ser ren ut. Se till att alla svåråtkomliga områden sköljs av ordentligt.

 4. Blanda till en mild tvållösning bestående av 1 tesked mild flytande tvål i rumstempererat kranvatten. Låt testpluggen vara ansluten och sänk ner sändaren i den milda tvållösningen. Låt den ligga i lösningen i en minut.

 5. Fatta tag i testpluggen och borsta av hela sändarens yta med en mjuk barntandborste. Borsta av alla svåråtkomliga områden tills de ser helt rena ut.

 6. Skölj sändaren under rinnande rumstempererat kranvatten i minst en minut och tills alla tvålrester är borta.

 7. Torka sändaren och testpluggen med en ren, torr duk.

 8. Placera sändaren och testpluggen på en ren, torr duk och låt dem lufttorka helt. Ta bort testpluggen från sändaren genom att försiktigt trycka ihop armarna på testpluggen.