Skip to main content
Continuous Glucose Monitoring

CGM-behandling

Är CGM något för mig?

Ofta har lågt blodsockervärde (hypoglykemier)

Vill minska sina HbA1c-mål utan att öka episoderna med låga värden

Har mycket varierande blodsockernivåer

CGM

Vad är Fördelarna med CGM?

Med ett CGM-system får du en mer komplett bild av dina glukostrender

Vid behandling med kontinuerlig glukosmätning (CGM) :

Tre gånger

fler användare uppnådde
en HbA1c-nivå <7.5%2

14.5%

av användarna ökade
tiden i målområdet3

En blodsockermätare ger bara en snabb ”ögonblicksbild” av dina glukosnivåer vid en given tidpunkt.
Med ett CGM-system får du en mer komplett bild av dina glukostrender. CGM kan ge värdefull information1 vid viktiga tidpunkter under dagen, inklusive före och under träning, före körning, före prov/tentamen och mitt i natten.

WeCare

Alltid vid din sida

Vi vet att byte av behandling kan vara skrämmande i början. Men oroa dig inte, vi finns här för att hjälpa dig varje steg på vägen.

Oavsett vad du står inför finns vi alltid vid din sida, men inte bara genom att skapa innovativa produkter. Vi hjälper dig även med din diabetesbehandling. Med tillgång till onlineresurser dygnet runt och lättillgängliga specialister vill vi ge dig mer självförtroende och bekvämlighet i hanteringen av din diabetesbehandling.

Du är inte ensam. WeCare

Referenser

  1. Rodbard D. DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS 2017;19(3):S25-S37
  2. Beck RW. et al. JAMA 2017;317(4):371-378.
  3. Ruedy KJ. et al. J Diabetes Sci Technol. 2017;11(6):1138-1146
  • 1.Rodbard D. DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS 2017;19(3):S25-S37
  • 2.Beck RW. et al. JAMA 2017;317(4):371-378.
  • 3.Ruedy KJ. et al. J Diabetes Sci Technol. 2017;11(6):1138-1146
  • *jämfört med MDI SMBG (flera dagliga injektioner och självövervakning av blodsocker)