Skip to main content

Våra terapier

MiniMed™ 780G system

Insulinpumpsbehandling

Läs mer om MiniMed™ 780G-systemet

Vårt mest sofistikerade insulinpumpsystem: MiniMed™ 780G-systemet justerar och korrigerar automatisk insulinnivåerna för en enklare väg till stabila glukosnivåer.1,2

0%

Färre injektioner jämfört med pennbehandling 

0%

Användare har i snitt 80 % TIR (tid i målområdet)3

Simplera SmartMDI

CGM och pennbehandling

Vad är ett Smart pennsystem?

I denna terapi kombineras vår senaste allt-i-ett-sensor Simplera™ CGM med den smarta  insulinpennan InPen™.

Discover WeCare

WeCare

Alltid vid din sida.

Med online-resurser som finns tillgängliga dygnet runt och ett lättillgängligt team av specialister vill vi ge dig mer självförtroende och trygghet i din diabetesbehandling.

Om oss

Vårt "Om oss" handlar om "Dig"

På Medtronic är vi fast beslutna att stärka och stödja dig, så att du kan hantera typ 1-diabetes på dina egna villkor.

Vår portfölj

Vi har utvecklat en stark portfölj av livsförändrande teknologier som utnyttjar data för att leverera personliga insikter, så att du kan ta dig an varje dag med självförtroende.

Expertise

Med våra omfattande, flexibla erbjudanden, vår lyhörda service och support kan du leva fullt ut i nuet. Vi arbetar för att hjälpa dig att hantera din typ 1-diabetes.

Referenser

  1. Medtronic data on file. Pivotal Trial (Age 14-75). N=157. 2020; 16 US sites
  2. Based on the recommended MiniMed™Mio™ Advance and MiniMed™Quick-set™ insulin infusion set change every 2-3 days compared to 4 injections a day for 30 days
  3. Tillgängliga Medtronic-data: MiniMed™ 780G-data som laddats upp frivilligt av 12 870 användare i Europa, Mellanöstern och Afrika till CareLink™ Personal, mellan den 27 augusti 2020 och 22 juli 2021. Ett genomsnitt på 80 % av tid i målområdet uppnåddes av 1 784 användare av MiniMed™ 780G med en rekommenderad inställning på 2 timmars aktiv insulintid och 100 mg/dl (5,5 mmol/l) som glukosmål under minst 90 % av tiden.
  • 1.Medtronic data on file. Pivotal Trial (Age 14-75). N=157. 2020; 16 US sites
  • 2.Based on the recommended MiniMed™Mio™ Advance and MiniMed™Quick-set™ insulin infusion set change every 2-3 days compared to 4 injections a day for 30 days
  • 1.Medtronic data on file. Pivotal Trial (Age 14-75). N=157. 2020; 16 US sites
  • 3.Tillgängliga Medtronic-data: MiniMed™ 780G-data som laddats upp frivilligt av 12 870 användare i Europa, Mellanöstern och Afrika till CareLink™ Personal, mellan den 27 augusti 2020 och 22 juli 2021. Ett genomsnitt på 80 % av tid i målområdet uppnåddes av 1 784 användare av MiniMed™ 780G med en rekommenderad inställning på 2 timmars aktiv insulintid och 100 mg/dl (5,5 mmol/l) som glukosmål under minst 90 % av tiden.
  • * MDI = Multiple Daily Injections
  • ** Time in Range is the percentage of time that people with type 1 diabetes spend in the optimal glycemic range of 70-180 mg/dL (3.9-10 mmol/L).
  • # Pennbehandling (3 bolusdoser och 1 basalinsulin per dag) kräver 28 injektioner per vecka, medan det räcker med en enda sättning av infusionssetet Medtronic Extended.
Den smarta insulinpennan InPen™ ansluts till sin mobilapp för att tillhandahålla dosberäkningar, dospåminnelser och för integration med CGM-systemet Guardian™ 4. Se bruksanvisningen för InPen™.