Skip to main content

Nya uppdaterade
CareLink™ Personal

Bättre kunskap för diabeteshantering

 

 

 

CareLink™ Personal
CareLink™

CareLink™ Personal hjälper dig att se din diabetesinformation i form av grafer, statistik och händelser så att du kan identifiera och förstå mönster och trender.

Informationen kommer från din insulinpump, ditt kontinuerliga glukosmätningssystem (CGM) och blodsockermätare och kan användas för att bedöma och finjustera din behandling tillsammans med dina vårdgivare.

Dela dina rapporter med din vårdgivare för att kunna samarbeta om din behandlingsplan

Förbättrad CareLink™ Personal uppladdningar,
granska och dela rapporter med ett fåtal steg.

Pump Image

 

Granska

Samarbeta

  • Dela med din vårdgivare
CareLink™

Få ut mer
av dina besök
hos din vårdgivare

CareLink-rapporter kan upptäcka de mest relevanta insikterna från din insulinpump, kontinuerlig glukosövervakning (CGM) och blodglukosmätaren (BG) och kan användas för att bedöma och finjustera din behandling tillsammans med dina vårdgivare.

Ladda ner din personliga handbok med enkla instruktioner om de olika rapporterna

Är du fortfarande osäker?

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får

Gå till hjälpcentret

Du kan kontakta oss här

Gå till kontaktsidan