Skip to main content

Sökverktyg för kompatibilitet med Medtronic-appar

Kontrollera kompatibilitet

Kontrollera kompatibiliteten för EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika) Observera att kompatibiliteten kan variera beroende på land

MiniMed™ Mobile-appen

Du kan se dina glukosnivåer och information om pumpen i en app på din smartmobil. Upptäck ett nytt sätt att interagera med data från MiniMed™- insulinpumpen och kontinuerlig glukosmätning (CGM).

CareLink™ Connect-appen

För följare.
Ett enkelt sätt att på avstånd dela din pump-och sensordata med dina följare (anhöriga).

Guardian™ Connect-appen

Applikationen (appen) Guardian™ Connect är en komponent i Guardian™ Connect-systemet som hjälper dig att behandla din diabetes genom att:

  • registrera dina glukosvärden både dag och natt,
  • visa dina glukosvärden på ett bekvämt och diskret sätt via din mobila enhet,
  • varna dig vid glukoshändelser via din mobila enhet,
  • visa vilka effekter kost, motion och läkemedelsanvändning kan ha på dina glukosnivåer,
  • ge dig ytterligare verktyg, som varningar och möjlighet att registrera kost, motion och insulinintag, för att hjälpa dig att förhindra höga och låga glukosnivåer.

InPen™-appen

Smart Pennsystem omfattar den smarta insulinpennan InPen™, InPen™-appen och Guardian™ 4 CGM. De tillhörande apparna arbetar tillsammans så att du har all information du behöver för att mäta dina glukosnivåer och beräkna din insulindos på ett säkert sätt. Mer information finns i hjälpavsnittet i appen.

Guardian™-appen

Guardian™-appen har följande funktioner:

  • Visar dina glukosnivåer i appen kontinuerligt, dygnet runt.
  • Möjlighet att få prediktiva varningar upp till 60 minuter innan ett högt eller lågt värde.
  • Visar vilka effekter kost, motion och insulin kan ha på glukosnivåerna.
  • Guardian™-appen är en av komponenterna i Smart Pennsystem och kan kopplas ihop med Inpen och InPen-appen.

Simplera™-appen

Simplera™-sensorn hjälper dig att i god tid få reda på om du är på väg åt låga eller höga värden. Sensorn skickar dina glukosvärden och varningar till din mobil i realtid.

Vanliga frågor

Samsung, Xiaomi, Google, LG, Motorola, Huawei, One Plus, Sony

Gå till Inställningar > Allmänt > Om > Modellnamn.

Apple-enhet

Gå till Inställningar > Allmänt > Om > Modellnamn.

Varningsmeddelandet är till för att ange att det aktuella systemet ännu inte har testats eller stöds fullt ut. Vi kan visserligen inte garantera att appen fungerar helt och hållet förrän versionen har genomgått alla tester, men om du klickar utanför varningsmeddelandet så kan appen fungera. Varningsmeddelandet upphör att visas när vi är klara med alla tester av den nya appversionen. Tills dess får du gärna kontakta vår produktsupport om du stöter på problem, så hjälper teamet till med felsökning efter bästa förmåga.

Vi rekommenderar att du kontrollerar kompatibiliteten med dina enheter och OS innan du uppdaterar operativsystemet. Om det inte anges som kompatibelt i listan rekommenderar vi att du låter bli att uppdatera operativsystemet tills vi har testat och försäkrat oss om fullständig kompatibilitet.

Vi arbetar med Apple och Android för att testa betaversioner så snart de blir tillgängliga och säkerställa fullständig kompatibilitet så fort som möjligt. Men om vi upptäcker att det nya operativsystemet har orsakat en förändring av appens avsedda beteende så kan det ta längre tid att se till att appen fungerar helt och hållet som avsett med det nya operativsystemet.

Om vi inte har validerat enhetstillverkaren eller om enheten använder ett operativsystem som inte stöds innebär det att enheterna inte är kompatibla. Då finns appen inte tillgänglig för nedladdning från Google Play Butik eller App Store och den fungerar inte heller på din enhet.

Om din enhet eller ditt operativsystem är en overifierad enhet visas ett popup-meddelande i appen första gången du loggar in. Det här meddelandet informerar dig om att appen inte har testats men ändå kan användas. Följden kan bli att en del information visas annorlunda än avsett, och vi rekommenderar att du använder appen med en helt testad enhet. Däremot får du gärna kontakta vår produktsupport om du stöter på problem med enheten, så hjälper teamet till med felsökning efter bästa förmåga.

Vi beklagar att du upplever problem! Din enhet har inte testats helt med appen och därför kan vi inte garantera enhetens prestanda. Men vi hjälper dig gärna att felsöka efter bästa förmåga. Kontakta bara vår produktsupport.

Besök Google Play Butik på din Android-enhet. Om InPen™-appen syns i Play Butik installerar du den. Om InPen™-appen inte syns i Play Butik uppfyller enheten inte minimikraven för installation av appen. Öppna InPen™-appen när den har installerats. När du öppnar appen kontrollerar den att skärmupplösningen uppfyller minimikraven. Om en inloggningsskärm visas är appen klar för användning.

Guardian™-appen och InPen™-appen bygger på olika tillvägagångssätt för kompatibilitet och använder olika tekniska protokoll. Därför skiljer sig kompatibiliteten åt mellan de två mobilapparna.

Viktig säkerhetsinformation

MiniMed™ Mobile-appen är avsedd att tillhandahålla en sekundär visning för ett kompatibelt MiniMed™-insulinpumpssystem på en lämplig konsumentelektronisk enhet för passiv övervakning och att synkronisera data med CareLink™-systemet. MiniMed™ Mobile-appen är inte avsedd att ersätta realtidsvisning av data från kontinuerlig glukosmätning eller insulinpumpsdata på den primära visningsenheten (dvs. insulinpumpen). Alla behandlingsbeslut ska baseras på den primära enheten.

MiniMed™ Mobile-appen är inte avsedd att analysera eller ändra de data från kontinuerlig glukosmätning eller insulinpumpsdata som den tar emot. Den är heller inte avsedd att kontrollera någon funktion i det anslutna systemet för kontinuerlig glukosmätning eller i insulinpumpen. MiniMed™ Mobile-appen är inte avsedd att ta emot information direkt från sensorn eller sändaren i ett system för kontinuerlig glukos- mätning.

CareLink™ Connect-appen är avsedd att tillhandahålla en sekundär visning av data från insulinpump och CGM (kontinuerlig glukosmätning) på en mobil enhet som stöds. CareLink™ Connect-appen är inte avsedd att ersätta realtidsvisningen av insulinpumps- eller CGM-data på den primära visningsenheten. Alla behandlingsbeslut ska baseras på den primära enheten.

CareLink™ Connect-appen är inte avsedd att analysera eller ändra de insulinpumps- och CGM-data som den tar emot. Den är heller inte avsedd att kontrollera någon funktion i insulinpumpen eller CGM-systemet som den är ansluten till. CareLink™ Connect-appen är inte avsedd att ta emot information direkt från insulinpumpen eller CGM-systemet.

Fullständig produkt- och säkerhetsinformation finns i användarhandboken.

InPen™ är avsedd för enpatientsbruk av personer med diabetes för självinjektion av en önskad dos insulin. Penninjektorn är kompatibel med ampuller på 3,0 ml insulin (100 E/ml) och avtagbara engångsnålar (ingår inte). Med penninjektorn kan användaren vrida fram önskad dos från 0,5 till 30 enheter i steg om en halv (1/2) enhet.

InPen™-systemet är kontraindicerat för patienter som inte uppfyller alla kriterier enligt märkningen och dokumentationen till läkemedlet eller medicinen som ska administreras.

Guardian™-appen är avsedd att användas med Guardian™ 4-systemet. Guardian™ 4-systemet är ett CGM-system för realtidsmätning som är indicerat för behandling av diabetes hos personer i åldrarna 7 år och äldre. Guardian™ 4-systemet kräver ingen kalibrering. Det är tänkt att ersätta BS-mätning med fingerstick för beslut om diabetesbehandlingen. Behandlingsbeslut ska fattas baserat på kombinationen av SG-värden och trendpilar. Systemet kan följa trender i glukoskoncentrationer, göra det lättare att upptäcka hyperglykemi och hypoglykemi samt underlätta både omedelbara och långsiktiga behandlingsbeslut.

Systemet är endast avsett att användas av patienter och vårdare som använder en kompatibel mobil enhet med kompatibelt operativsystem och som har tillräckligt mycket erfarenhet för att kunna justera ljud- och meddelandeinställningarna på den mobila enheten. Systemet kan kräva förskrivning.

För framgångsrik CGM krävs att syn- eller hörselförmågan är tillräckligt god för att personen ska känna igen varningarna som avges från Guardian-appen.

Guardian™ Connect-appen är avsedd att användas tillsammans med Guardian™ Connect-systemet. Appen är avsedd att användas av patienter med en kompatibel mobil enhet. Appen visar sensorglukosdata och har ett användargränssnitt för sensor- kalibrering, inmatning av data om t.ex. motion och måltider samt uppladdning av information till CareLink™ Personal-webbplatsen. Den gör det möjligt för användaren att se mönster i glukoskoncentrationerna och eventuellt identifiera episoder med låga och höga glukosvärden. Appen varnar om glukosnivån når, faller under eller stiger över dina inställda glukosgränser.

Kontinuerlig glukosmätning rekommenderas inte för personer som inte vill eller inte kan utföra minst två blodsockertester med mätaren per dag eller för personer som inte vill eller inte kan hålla löpande kontakt med sjukvårdspersonalen.

För framgångsrik CGM krävs att synen och hörseln är tillräckligt god för att personen ska känna igen varningarna som avges från Guardian™ Connect- appen

Simplera™-appen är avsedd att användas tillsammans med Simplera™-sensorn. Simplera™ CGM är godkänd för personer med diabetes från 2 år.

Simplera™-systemet är avsett för att ersätta blodsockermätning med fingerstick vid beslut om diabetesbehandling. Behandlingsbeslut bör fattas baserat på en kombination av glukosvärden och trendpilar. Systemet kan registrera trender i glukoskoncentration och hjälpa till att upptäcka händelser av hyperglykemi och hypoglykemi, vilket underlättar både aktuella och långsiktiga behandlingsbeslut.

Systemet är endast avsett att användas av patienter och vårdgivare som använder en kompatibel mobiltelefon och operativsystem, och som har tillräcklig erfarenhet för att justera mobiltelefonens ljud- och meddelandeinställningar. Systemet kräver förskrivning.

Den information som tillhandahålls häri utgör inte medicinsk rådgivning och ska inte användas som ett alternativ till att tala med din läkare. Diskutera indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, potentiella biverkningar och eventuell ytterligare information med din vårdgivare.