Skip to main content
Smart MDI System

Smart pennsystemMed Smart pennsystem  behöver du inte längre gissa vilken insulindos  du ska ta

Smart MDI System

Vad är Smart pennsystem?

I denna terapi kombineras vår senaste allt-i-ett-sensor Simplera™ CGM med den smarta insulinpennan InPen™.

InPen™ loggar dina insulindoser automatiskt, håller koll på ditt aktiva insulin, hjälper dig att beräkna rätt dos, och ger dig påminnelser vid missade doser, tillsammans med den rekommenderade mängden.

Simplera™-sensorn hjälper dig att i god tid få reda på om du är på väg åt låga eller höga värden. Sensorn skickar dina glukosvärden och varningar till din mobil i realtid, utan att behöva scannas. Kräver inga fingerstick . Simplera™ har även följarfunktion för upp till 5 anhöriga. Följare kan se aktuellt glukosvärde, glukoskurva samt varningar vid höga och låga värden.

Smart MDI System

Det smarta pennsystemet ger personliga dosrekommendationer så att du kan ta exakt den dos du behöver , utan att oroa dig för insulinackumulering och låga värden. Tack vare smarta dosrekommendationer och prediktiva sensorvarningar minskas behovet att ständigt kontrollera dina glukosvärden.

Komponenter i Smart pennsystem

Simplera™ CGM

Komponenter i Smart pennsystem

Simplera™ CGM

Simplera™-sensorn skickar dina glukosvärden automatiskt till din mobiltelefon var 5:e minut, dygnet runt . Sensorn kan användas i 7 dagar och tar under 10 sekunder att sätta på kroppen.

InPen™ Smart*

Komponenter i Smart pennsystem

InPen™ smart insulinpenna

InPen™ loggar dina insulindoser automatiskt  och påminner dig om du missar en insulindos.

InPen app

Komponenter i Smart pennsystem

InPen™-appen

I InPen™-appen ser du:

 • ditt glukosvärde och kurva från Simplera™-sensorn
 • tagna doser (klockslag och mängd)
 • ditt aktiva insulin i kroppen

Appen har en dosberäknare med dina personliga inställningar som du får från din vårdgivare. Du anger bara mängden kolhydrater som du ska äta. Dosberäknaren tar med ditt aktuella glukosvärde och eventuell aktivt insulin i beräkningen.

Appen ger dig påminnelser vid missade måltidsdoser eller när du behöver ta en korrigeringsdos.

Ligg steget före dina höga och låga värden med glukosnivåer i realtid, trender, och varningar.

1

Hjälper till att förhindra höga värden, varnar innan högt.

2

Hjälper till att förhindra låga värden, varnar innan lågt.

17:00 12:00 Måltid 1 6.5 mmol/L 2 5.2 mmol/L
12:00 17:00 Måltid 6.5 mmol/L 5.2 mmol/L 1 2
Glukosnivåer, mmol/l
Prediktiva varningar
Doskalkylator
Insulindoser
Aktivt insulin
Glukosnivåer, mmol/l
Prediktiva varningar
Doskalkylator
Insulindoser
Aktivt insulin

Vanliga frågor

 • Simplera™ CGM är godkänd för personer med typ 1-diabetes från 2 år.
 • InPen™ är avsedd att användas av personer med diabetes för injektion av önskad insulindos.

 • Det tidigare systemet kallades Guardian™ 4.  Vår nya generation Simplera™ CGM är vår första allt-i-ett-sensor.
 • Simplera™ CGM tar under 10 sekunder att sätta på kroppen.
 • Ingen övertejp behövs för att hålla sensorn på plats.

För närvarande är insulinpennan InPen™ kompatibel med Lilly Humalog®, Lilly Lyumjev®, Novo Nordisk NovoRapid®, Novo Nordisk Fiasp® och Novo Nordisk Insulin Aspart Injection, 3 ml-ampuller (300 enheter).

Tillgängliga färger varierar mellan olika regioner. För närvarande finns följande färger tillgängliga i Europa:

 • blå InPen™ kompatibel med Novo Nordisk-insulinampuller
 • grå InPen™ kompatibel med Lilly-insulinampuller.

Apparna till Simplera™ och InPen™ är kompatibla med ett brett utbud av Apple®- och Android™-mobiltelefoner. Du hittar uppdaterad information om kompatibilitet här på vår hemsida. För att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse rekommenderar vi att du kontrollerar kompatibiliteten och stänger av automatisk uppdatering av operativsystemet.

InPen™ är den första smarta  insulinpennan som använder Bluetooth®-teknik och intelligens via en lättnavigerad mobilapp för att hjälpa användaren att dosera korrektions- och måltidsinsulin.

Inom Europa går det idag att se CGM-data från Simplera™ CGM, Guardian™ Connect och Guardian™ 4-systemet i InPen™-appen.

Din vårdgivare eller en Medtronic-representant kan ge utbildning i Smart pennsystem. Ytterligare resurser finns på Medtronic Diabetes Learning Hub.

Ja, det går att koppla flera InPen™-pennor till samma konto i appen.

Ampuller ingår inte i InPen™. Din vårdgivare kommer att förskriva ampuller.

Medtronic strävar efter att erbjuda omfattande möjligheter till egenfinansiering för personer som lever med diabetes. I Sverige behöver din vårdgivare godkänna din behandling och eventuella inköp av medicintekniska produkter. Om du har ett underskrivet godkännande från din vårdgivare till Medtronic, så kan vi acceptera privat inköp av produkter.

Simlera™ CGM och Inpen™ förskrivs som regel av endokrinologikliniker i slutenvården, för personer med typ-1 diabetes.

Personer med typ 2 diabetes behandlas/följs oftast upp hos primärvården, och primärvården har inte som uppdrag att ha resurser eller expertis inom medicintekniska produkter. Om du är insulinbehandlad krävs en remiss till en diabetesklinik. Sedan görs en bedömning om du är en kandidat för denna behandling.

Om du vill köpa dessa produkter själv måste din vårdgivare godkänna din behandling med dessa produkter. Då behöver du ha ett underskrivet godkännande från din vårdgivare till Medtronic, för att vi ska kunna acceptera privat inköp av produkter.

Referenser

 • * Dosrekommendationer beräknade utifrån vårdpersonalens ursprungliga inställningar och användarens uppskattade kolhydratmängd.
 • ** Pennbehandling = flera dagliga injektioner.
 • ǁ Om CGM-värdena inte överensstämmer med SG eller förväntningarna ska en blodsockermätare användas för att fatta beslut om diabetesbehandling. Se användarhandboken.
 • ^ Tack vare glukosvarningar och dosrekommendation som beräknats utifrån vårdgivarens ursprungliga inställningar.
 • ^^ Smart insulinpenna ansluts till en mobilapp för att tillhandahålla doseringsberäkningar, påminnelser och CGM-systemintegration. Se bruksanvisningen.
 • § Viss interaktion krävs.
 • * Dosrekommendationer beräknade utifrån vårdpersonalens ursprungliga inställningar och användarens uppskattade kolhydratmängd.
 • ** Pennbehandling = flera dagliga injektioner.
 • ǁ Om CGM-värdena inte överensstämmer med SG eller förväntningarna ska en blodsockermätare användas för att fatta beslut om diabetesbehandling. Se användarhandboken.
 • ^ Tack vare glukosvarningar och dosrekommendation som beräknats utifrån vårdgivarens ursprungliga inställningar.
 • ^^ Smart insulinpenna ansluts till en mobilapp för att tillhandahålla doseringsberäkningar, påminnelser och CGM-systemintegration. Se bruksanvisningen.
 • § Viss interaktion krävs.

Informationen häri är inte medicinsk rådgivning och ska inte användas som ett alternativ till att prata med din läkare. Diskutera indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, potentiella biverkningar och eventuell ytterligare information med din vårdgivare.

EMEA-CGM-2300085©2023 Medtronic. Alla rättigheter förbehålls Medtronic. Medtronics logotyp och Further Together är varumärken som tillhör Medtronic. Tredje parts varumärken är varumärken som tillhör sina respektive ägare. Alla andra märken är varumärken som tillhör ett Medtronic-företag.