Skip to main content

Dags att träna!

« WeCare blogg | September 26, 2023 |
Livsstil
Dags att träna!

När du börjar träna med din pump för första gången kommer du att ha en del frågor om hur du ska hantera den. Det är helt normalt och med tiden kommer du att förstå hur din kropp och pump bättre kan arbeta tillsammans när du tränar.

Vi är säkra på att du känner till de positiva fördelarna med motion, t.ex.:1,2,3

 • Sänker vanligtvis glukosnivåer (men kan ibland öka dem)
 • Förbättrar insulinkänsligheten, vilket innebär att ditt insulin fungerar bättre
 • Minskar mängden kroppsfett
 • Hjälper till att bygga och tona muskler
 • Minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar
 • Förbättrar cirkulationen
 • Upprätthåller benens densitet
 • Minskar stress och förbättrar livskvaliteten

American Diabetes Association (ADA) rekommenderar 150 minuters motion per vecka, inklusive 2,3 gånger styrketräning per vecka, och att undvika två dagar i rad utan fysisk aktivitet.4

Träning med SmartGuard™-funktionen

Vi vill dela med oss av några tips som kan hjälpa dig att hantera din insulinpump när du börjar träna. Kom ihåg att alltid rådgöra med ditt diabetesteam om hur du ska hantera dessa olika situationer och om dessa tips är lämpliga för dig.

img

Kom ihåg att kontrollera ditt blodsockervärde innan du börjar träna:5

 • BS <5,0 mmol/l: ta 10-20 g kolhydrater
 • BS 5,0-6,9 mmol/l: ta 10 g kolhydrater

Tabellen nedan innehåller riktlinjer för hur man bedömer situationer som kan kräva särskild hänsyn och möjliga åtgärder som kan vidtas. Rådgör med ditt diabetesteam kring hur du ska hantera träning med din enhet.

UtvärderaÅtgärder att ta överväga
Aerobisk träning (jogging, cykling… under cirka 45 minuter)
Om du upplever låga värdenAnvänd det tillfälliga temp målet 8,3 mmol/l (se instruktioner nedan)
 • Starta Temp mål 60-120 minuter innan aktiviteten
 • Avsluta Temp mål 0–15 minuter efter att du har slutfört träningen
Om de låga värdena kvarstår ska du använda
Temp mål -eller vid spontan träning
 • Överväg att minska din bolus innan träning med 25–50 %
 • Överväg att inta ett litet mellanmål som innehåller glukos (5–10 g) under träningen
 • Ladda inte med för mycket

Obs: Kolhydratsladdning för lång tid före träningen för att höja glukoset gör att autobasal ökar vilket kan vara kontraproduktivt och resultera i låga värden under träning.
Anaerobisk träning (styrketräning, sprint…)
Om du upplever höga värdenTesta ditt BS oftare och överväg att ge korrektionsdoser i enlighet med systemets rekommendationer.
Om du upplever låga värdenAnvänd det tillfälliga temp målet 8,3 mmol/l under träning.
Koppla bort och stoppa inför sport/aktivitet
Om du kopplar bort under < 4 timmarStoppa pumpen. Glöm inte att ÅTERUPPTA doseringen efteråt.
Om du kopplar bort under > 4 timmarRekommenderas inte. Rådgör med ditt diabetesteam.

Hur man använder MiniMed™ 780G SmartGuard™ Temp mål

pic 1

1. Gå till SmartGuard™ menyn

pic 2

2. Välj Temp mål

pic 3

3. Ange varaktighet

pic 4

4. Tryck på start

pic 5

5. Klart!

handNär Temp mål är inställt levereras inte bolus med automatisk korrigering

Referenser:

Denna artikel är baserad på MiniMed™ 780G System StartRight℠ onboarding program material UC202012333 EE och MiniMed™ 780G Patient Training SmartGuard™ Presentation EMEA-CGM-2200029 Bohn B, et al. Diabetes Care 2015;38:1536–1543.

 1. Kriska AM, et al. J Clin Epidemiol 1991;44:1207–1214.
 2. Standards of Medical Care in Diabetes 2019. Diabetes Care 2019. 42 (Supplement 1): S1-S2
 3. Standards of Medical Care in Diabetes 2019, Diabetes Care 2019;42 (Supplement_1):S46–S60
 4. Lee et al. Diabetes Care. Volume 43, February 2020 480-483

Informationen i detta dokument är inte medicinsk rådgivning och bör inte användas som ett alternativ till att tala med din läkare. Diskutera indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, potentiella biverkningar och all ytterligare information med din läkare.

SE-CMS-2300030