Skip to main content

Omställning med ADAPT: Väl beprövad

« WeCare blogg | Februari 13, 2023 |
Tips & Tricks
Omställning med ADAPT: Väl beprövad

Det är ju fint att en produkt gör underverk i laboratoriemiljö. Men hur blir det ute i verkligheten? Uppfyller den verkligen tillverkarnas löften? Du som lever med typ 1-diabetes vill ju veta att produkten faktiskt kommer att hjälpa dig i ditt verkliga liv i den verkliga världen. Det har nyligen funnits ett stort intresse kring hur MiniMed™ 780G-systemet fungerar på verkliga personer som lever sina verkliga liv med typ 1-diabetes. Tillsammans ger de här kliniska studierna och analyserna övertygande resultat vid användning av MiniMed™ 780G-systemet bland olika åldrar, kön och stadier av diabetesresan.1-3;5-9

ADAPT-studien och MiniMed™ 780G

ADAPT-studien1, som nyligen publicerades i The Lancet Diabetes & Endocrinology, undersökte effekten av MiniMed™ 780G-systemet, jämfört med pennbehandling plus intermittent skannad kontinuerlig glukosmätning (isCGM), på personer med typ 1-diabetes som har svårt att få sina glukosnivåer under kontroll. 82 vuxna från Frankrike, Tyskland och Storbritannien med ett genomsnittligt HbA1c vid baslinjen på 9 % deltog i den här kliniska prövningen. Forskarna ville ta reda på hur användning av MiniMed™ 780G-systemet med automatisk insulindosering skulle bidra till att förbättra följande:

 • HbA1c – det utfall som var av störst intresse.
 • Tiden i målområdet (TIR).
 • Tiden under målområdet (TUM), som betraktas som hypoglykemi.
 • Tiden över målområdet (TÖM), som betraktas som hyperglykemi.

Den här studien har bekräftat det kliniska värdet av MiniMed™ 780G hos personer som har svårt att nå glukosmålen med standardbehandling. Jämfört med pennbehandling och isCGM gav MiniMed™ 780G-systemet följande förbättringar inom 6 månader:

 • 1,4 % förbättring av genomsnittligt HbA1c.
 • 27,6 % förbättring av genomsnittlig TIR.
 • Avsevärd minskning av TÖM utan ökning av TUM.
 • Ökning av antalet användare som uppnådde sina glykemiska mål4, inklusive HbA1c och TIR.
 • Ökad tillfredsställelse med behandlingen och minskad rädsla för hypoglykemi.

MiniMed™ 780G har testats grundligt i verkligheten och i flera studier

Genom senare års analyser ute i verkligheten har MiniMed™ 780G-systemet visat prov på sitt värde för verkliga personer som lever med typ 1-diabetes och lever sina verkliga liv i den verkliga världen. En nyligen genomförd analys3 av närmare 13 000 personer i Europa, Mellanöstern och Afrika fann att användarna i genomsnitt tillbringade 75,8 % inom rekommenderad TIR (3,9 mmol/l–10 mmol/ l) efter att ha startat MiniMed™ 780G-systemet med tillhörande SmartGuard™-algoritm. Vidare analys av en viss grupp av deltagarna (strax under 1 500 personer) som använde rekommenderade optimala pumpinställningar visade att över 90 % av dessa uppnådde sina TIR-mål4 (TIR > 70 %).

Flera kliniska studier har visat att MiniMed™ 780G-systemet kan vara till nytta för personer i alla stadier av diabetesresan. Pumpens avancerade automationsfunktioner gjorde att fler användare nådde sina glykemiska mål oftare, oavsett vad de hade för ålder, kön och TIR-nivåer före pumpanvändning.1, 5–9

Tänk dig att kunna ägna dig åt din favoritidrott och sikta på att vinna i stället för att undra hur du ligger till på glukosfronten. Pumpen skulle korrigera insulindoseringen automatiskt och samtidigt uppmärksamma dig med en varningssignal om glukosnivån var på väg ned.

Slutligen

Det kan vara svårt att veta om den där magiska produkten fungerar lika bra på just din kropp som den gör i informationsreklamen. När det gäller att leva med typ 1- diabetes är det ibland bara en fråga om att prova sig fram och se vad som fungerar för dig och din kropp. Men när det gäller insulinpumpar kan det vara betryggande att veta att den redan har testats grundligt av forskningen (och rätt många människor!).

Referenser

 1. Choudhary P et al. Advanced hybrid closed loop therapy versus conventional treatment in adults with type 1 diabetes (ADAPT): a randomised controlled study. Lancet Diab Endocrinol. 2022; 10(10):720-731.
 2. Da Silva J, et al. Real-world performance of the MiniMed™ 780G system: first report of outcomes from 4’120 users. Diabetes Technol Ther 2022; Feb;24(2):113- 119.
 3. Arrieta A et al. Comparison of MiniMed 780G system performance in users aged younger and older than 15 years: Evidence from 12 870 real-world users. Diabetes Obes Metab. 2022. 24:1370–1379.
 4. Battelino T, et al. Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation: Recommendations From the International Consensus on Time in Range. Diabetes Care. 2019;42(8):1593-1603.
 5. Carlson AL, et al. Safety and Glycemic Outcomes During the MiniMed™ Advanced Hybrid Closed-Loop System Pivotal Trial in Adolescents and Adults with Type 1 Diabetes. Diabetes Technol Ther. 2022;24(3):178-189.
 6. Collyns OJ, et al. Improved Glycemic Outcomes With Medtronic MiniMed Advanced Hybrid Closed-Loop Delivery: Results From a Randomized Crossover Trial Comparing Automated Insulin Delivery With Predictive Low Glucose Suspend in People With Type 1 Diabetes. Diabetes Care. 2021;44(4):969-975.
 7. Bergenstal RM, et al. A comparison of two hybrid closed-loop systems in adolescents and young adults with type 1 diabetes (FLAIR): a multicentre, randomised, crossover trial. Lancet. 2021;397(10270):208-219.
 8. Lepore G et al. Switching to the Minimed™ 780G system achieves clinical targets for CGM in adults with type 1 diabetes regardless of previous insulin strategy and baseline glucose control. Acta Diabetol. 2022; 59:1309–1315.
 9. Petrovski G et al. Glycemic outcomes of Advanced Hybrid Closed Loop system in children and adolescents with Type 1 Diabetes, previously treated with Multiple Daily Injections (MiniMed 780G system in T1D individuals, previously treated with MDI). BMC Endocr Disord. 2022;22:80.

* Informationen i detta dokument utgör inte medicinsk rådgivning och ska inte användas som ett alternativ till att prata med ditt diabetesteam. Diskutera indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, potentiella biverkningar och eventuell ytterligare information med ditt diabetesteam.

SE-CMS-2300007