Skip to main content

Låt oss prata om Säker måltidsbolus

« WeCare blogg | April 3, 2023 |
Tips & Tricks
Låt oss prata om Säker måltidsbolus

Du kanske har märkt att när du använder SmartGuard™-läget med MiniMed™ 780G-systemet så blir vissa förslag till bolusdoser vid måltider lägre eller högre än förväntat. Nu ska vi förklara varför det här kan inträffa och vad du kan göra om du tycker att det påverkar din glukoskontroll.

Vad är Säker måltidsbolus?

Säker måltidsbolus är en säkerhetsfunktion som minskar mängden insulin i en måltidsbolus om systemet förutsäger att hypoglykemi (lågt blodsocker) skulle uppstå om du tog hela bolusdosen.

Säker måltidsbolus är en viktig funktion eftersom det kan hända att du har mer insulin i kroppen före måltider, till följd av automatiska (auto) korrektionsbolusar.

Vad tar Säker måltidsbolus med i beräkningen?

Säker måltidsbolus tar hänsyn till många saker i boluskalkylatorn innan den föreslår en insulindos. De omfattar:

 • aktuellt blodsockervärde eller sensorglukosvärde
 • aktuel glukosetendens
 • insulin som finns kvar i kroppen efter bolusdoser vid måltider
 • manuella korrektioner eller autokorrektionsdoser
 • kolhydrater (kolh.) som matats in i Bolus Wizard
 • beräknade kolhydrater som återstår från tidigare måltider

Säkerhetsmodul

När dessa data har samlats in körs de genom en säkerhetsmodul som beräknar vad det lägsta glukosvärdet under en 4-timmarsperiod efter måltiden skulle kunna bli. Om glukosnivåerna under den 4-timmarsperioden förväntas bli låga beräknar algoritmen den största bolusmängd som skulle vara säker att ta utan att sänka glukosvärdet för mycket

”bolus”

Men ibland föreslår funktionen noll – hur kommer det sig?

Bolusrekommendationerna kan avvika från vad du förväntar dig och en måltidsbolus kan till och med minskas till noll om låga glukosnivåer förutsägs. Det här är normalt. Det är systemets sätt att skydda dig från hypoglykemi och se till att dina glukosnivåer ligger kvar i målområdet.

Vad betyder det om ”kolh. sparat” visas trots att en minskad mängd eller noll insulin doseras?

Skärmen ”kolh. sparat” är till för att försäkra dig om att det inte har uppstått något fel med bolusinställningen.

bolustabolusta

Algoritmen kan sedan justera nästa bolus. Ett exempel skulle kunna vara:

”bolus”

• Algoritmen har rekommenderat att du tar färre enheter för att täcka de 30 gram kolhydrater på grund av den sjunkande glukosnivån och insulinet som redan finns i kroppen.

• Låt oss nu anta att du 15 minuter senare vill äta ytterligare 30 gram kolhydrater. Systemet kan fortfarande justera den andra bolusdosen om det upptäcker att en låg glukosnivå skulle kunna uppstå inom de följande 4 timmarna.

Vad kan jag göra om Säker måltidsbolus leder till höga glukosnivåer efter måltider?

Gå först tillbaka till grunderna:

 • Är dina uppskattningar av mängden kolhydrater någorlunda riktiga? MiniMed™ 780G-systemet har ju visserligen autokorrektioner som kan hjälpa dig om du underskattar dina kolhydrater, men ju närmare det verkliga värdet du kommer, desto bättre glukoskontroll kan du uppnå.
 • Kommer du ihåg att ta din bolus minst 10–20 minuter före måltider1,2? Bolusdoser som tas precis innan eller efter måltider leder ofta till höga glukosnivåer efter måltider.
 • Arbeta tillsammans med ditt diabetesteam för att säkerställa att din kolhydratkvot är lämplig för dig just nu.

Försök sedan ta reda på följande:

 • Vilken eller vilka måltider verkar beröras mest?
 • Är det några särskilda typer av mat eller måltider som har störst påverkan på glukosnivåerna efter måltider?

När du har tittat på ovanstående punkter kan du överväga att:

 • Vara ”generös” med din uppskattning av mängden kolhydrater och lägga till 20–30 % extra kolhydrater, t.ex. om måltiden innehåller 60 g kolhydrater, öka med 20 % och ange 72 g i Bolus Wizard för måltiden innan du äter
alertProva inte det här förrän du har arbetat tillsammans med ditt diabetesteam för att optimera dina kolhydratkvoter och diskuterat om det är ett säkert alternativ för dig.

Ta en titt på vår video om hjärnorna bakom algoritmen för en närmare inblick från en av forskarna och ingenjörerna bakom tekniken i MiniMed™ 780G-systemet.

 1. Slattery, D. at al. Optimal prandial timing of bolus insulin in diabetes managment: a review. Diabet Med. 2018 35(3): 306-316.
 2. Introduction to insulin pump therapy handbook. Edinburgh Centre for Endocrinology and Diabetes http://www.edinburghdiabetes.com/paeds-hb. Besökt i april 2022.

Den information som tillhandahålls i detta dokument utgör inte medicinsk rådgivning och ska inte användas som ett alternativ till att tala med din läkare. Diskutera indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, potentiella biverkningar och eventuell ytterligare information med din vårdgivare.

SE-CMS-2300008 © 2022 Medtronic. Med ensamrätt. Medtronic, Medtronic-logotypen och Engineering the extraordinary är varumärken som tillhör Medtronic. Alla andra märken är varumärken som tillhör ett Medtronic-företag.