Skip to main content

KAN STRESS ORSAKA HÖGT BLODSOCKER?

« WeCare blogg | November 23, 2020 |
Livsstil
KAN STRESS ORSAKA HÖGT BLODSOCKER?

Emotionell stress kan orsaka en ökning av blodsockernivåerna.

Vi är mest medvetna om fysisk stress (som sjukdom, skada, kirurgi) och hur man hanterar den. Emotionell stress är svårare att upptäcka och därför svårare att hantera. Känslor som rädsla, ångest, ilska och spänning gör att kroppen utsöndrar stresshormoner i blodomloppet för att förbereda kroppen för den så kallade ‘fight-or-flight-reaktionen’. När kroppen är under stress producerar binjuremärgen två hormoner – adrenalin och noradrenalin. Medan den huvudsakliga funktionen för noradrenalin är att förhindra att blodtrycket faller, är adrenalin en viktig blodsockerreglerande substans1. Att höja blodsockret är viktigt i en stressfylld situation, eftersom kroppen förbereder sig för fysisk och mental aktivitet. Utsöndringen av adrenalin hjälper till att uppnå detta och tillsammans med ökningen i blodtryck, säkerställs tillförseln av syre och glukos till alla delar av kroppen2. Som svar på stress produceras även hormonet kortisol i binjurebarken. Kortisol leder också till en ökning av glukosnivåer.

För personer som inte har diabetes släpper kroppen ut insulin för att sänka de höga blodsockernivåerna. Men för personer med diabetes kan stress bidra till att öka blodsockernivåerna under flera dagar och längre perioder. Det i sin tur kan leda till en ond cirkel när det blir svårare att hantera diabetesen pga ökad stress.

Leta efter mönster Ångestladdade ögonblick och nervfyllda situationer drabbar oss alla.

Olika händelser och situationer kan orsaka olika reaktioner hos olika individer. Det som orsakar mycket ångest för dig behöver kanske inte göra det för någon annan. Nyckeln är att leta efter mönster. Exakt vad är orsaken till en blodsockerökning i en given situation? Ibland hjälper det att skriva ner alla situationer där ditt blodsocker är högt på grund av emotionell stress och sedan stämma av orsakerna för att se om det finns någon specifik situation, känsla eller till och med person som står för ett stort antal höga värden.

3 Steg för att ta reda på om stress påverkar dina blodsockernivåer

Steg 1. Ranka din stressnivå från 1-10, där 1 indikerar den lägsta stressnivån och 10 den högsta. Notera stressnivån tillsammans med situation och känslor i en loggbok.
Steg 2. Håll koll på dina glukosnivåer och notera dina resultat/generera en rapport.
Steg 3. Efter en vecka eller två, studera dina resultat för att se om det finns några mönster i dina stressnivåer och dina glukosnivåer.

Utlösare kan vara svåra

Livsförändrande situationer eller en viktig händelse är uppenbara utlösare för stress. Stess kan vara svårare att identifiera om orsaken är en uppbyggnad av många mindre händelser. Att ha för mycket på gång samtidigt betyder inte att du är stressad. Tvärtom, att inte ha tillräckligt med arbete, aktiviteter eller förändringar i ditt liv är alla faktorer som kan orsaka mycket stress. Att konstant oroa sig eller att känna att du inte har kontroll över en situation kan också orsaka stress3.

3 sätt att minska mental stress3

  • Lär dig hur du slappnar av under stressfyllda händelser genom att använda djupandningsövningar.
  • Utvärdera ditt schema för att hitta sätt att minska din stress.
  • Träna regelbundet och ta regelbundet promenader utomhus för att uppleva naturen, vilket generellt har visat sig ha en lugnande effekt på kropp och själ.

Det är viktigt att förstå vad stress är och hur det påverkar din kropp. Genom att identifiera den och aktivt hitta hälsosamma sätt att övervinna stressutlösare kan du hjälpa till att förbättra din diabeteshantering.

Referenser
1. Glucerna.How Stress Affects Blood Sugar Levels 2020. Abbott Laboratories. Available at: https://glucerna.com/why-glucerna/how-stress-affects-blood-sugar-levels.[Accessed August 2020].
2. Diabetes UK. Stress And Blood Glucose-Levels.2019. Diabetes Digital Media. Available at: https://www.diabetes.co.uk/stress-and-blood-glucose-levels.html [Accessed August 2020].
3. Mind Organisation. Stress. 1st ed. [ebook] London: Mind publications, p.1-15. 2017. Available at: https://www.mind.org.uk/media-a/2959/stress-2017.pdf [Accessed August 2020].

UC202105604SV