Skip to main content

Infusionsställen, rotation och bytesfrekvens– varför spelar det någon roll?

« WeCare blogg | December 16, 2021 |
Produkter
WeCare

Infusionsset är en viktig komponent i säker och effektiv insulinpumpsbehandling. Vi har alla hört instruktionerna om att rotera våra infusionset på kroppen. Vi följer med största sannolikhet bara dessa instruktioner utan att ägna en tanke åt varför.

Även om vi har fått höra det förr, kan vi ibland glömma VARFÖR det är viktigt att rotera stickställe vid varje byte. I den här artikeln strävar vi efter att besvara frågan och förhoppningsvis få alla att rotera stickställe vid varje byte.

Först och främst är det viktigt att välja korrekt plats på kroppen. Detta för att undvika att stickstället begränsas av kläder eller tillbehör. Insättning på felaktiga ställen kan orsaka frånkoppling av infusionssetet och stopp i insulintillförseln och kan potentiellt leda till hyperglykemi*.

Att sätta infusionssetet i en muskel eller ben kan orsaka smärta eller böja* kanylen. Om infusionssetet är felaktigt isatt bör du omedelbart byta ut det och sätta in ett nytt infusionsset på en ny plats på kroppen.

Se till att du roterar ditt stickställe varje gång du byter set. Om du gör det kommer upptaget av insulin förbättras och hjälper dig även att undvika oönskade hudförändringar som förhårdnader eller knölar.1

Vad säger studierna?1,2,3,4

Infusionsset är en av de viktigaste komponenterna i säker och effektiv insulinpumpsbehandling. Men trots att det är en så viktig del av behandlingen har det saknats publicerad forskning om det. Enligt författarna i några av dessa kliniska artiklar går detta inte ihop med den ökande efterfrågan på riktlinjer för internationella standarder. Under 2016 bildades en multinationell panel för att identifiera de ofta förbisedda problem med infusionsset som kan påverka patienternas upplevelse av pumpbehandling, inklusive kraven på rotation av stickställen och bytesfrekvens.

Det är viktigt för pumpanvändaren att kontrollera att deras set är insatt i frisk vävnad, för att undvika underliggande muskler samt områden med hudirritation, infektion, ärrbildning, "pumpknölar" och lipohypertrofi. Lipohypertrofi, i synnerhet, kan påverka insulinabsorptionen, vilket kan leda till hyperglykemi, såväl som oförutsägbar glukosvariabilitet. Platserna bör roteras försiktigt för att minimera risken för dessa skadliga biverkningar.

Lipohypertrofi
 • en förtjockad gummiartad svullnad av fettvävnad
 • kan vara mjuk eller hård
Pumpknölar
 • små rödaktiga prickar vid stickstället
Ärrbildning
 • känns som små till stora fasta klumpar under huden

nfusionssetet bör inspekteras visuellt och palperas vid varje klinikbesök, eller minst en gång per år. Läkare bör inspektera flera stickställen (inte bara ett vald av dig) för att se till att allt är i sin ordning. Självinspektering av dina stickställen rekommenderas också för att säkerställa att du använder frisk vävnad för insättning.

Rotation, precis som valet av stickställe, är viktigt för att hålla din vävnad frisk. Tyvärr har metoder för korrekt rotationsteknik inte formellt fastställts och vi kan därav bara ge användarnas feedback-baserade rekommendationer. Allmän kunskap stöder dock att du sätter in ditt infusionssetet cirka 2,5 cm från ditt gamla stickställe för 90°-set, cirka 5 cm från din gamla stickställe för vinklade set och minst 5 cm från din nuvarande sensor.

Du bör också undvika att sätta in ditt infusionsset*:

 • 5 cm runt naveln
 • Där din kropp naturligt böjs
 • I områden där kläder kan orsaka irritation (t.ex. ditt skärp)
 • Där du redan har ärr eller härdad vävnad eller bristningar

Feedbackbaserade rekommendationer för setrotation

1Visualisera en klocka ritad på din navel. Rotera stickställen genom att börja vid klockan 12
och rotera sedan medurs till 3, 6
och så vidare.

pngFöreställ dig ett stort M eller W ritat på din kropp. Använd varje punkt i bokstaven som en möjlig plats för ditt stickställe.

Att ändra ditt set i tid är viktigt5,*,**

Förutom stickställets hälsa och platsrotation rekommenderar vi dig också att byta ditt set var 2-3 dag eller var 7:e dag, beroende på vilken typ av infusionsset du använder. 
Konventionella Infusionsset bör bytas var 2-3 dag och Medtronic Extended Infusionsset bör bytas var 7:e dag för att förbättra den glykemiska kontrollen och begränsa potentiella komplikationer i samband med långvarig användning av infusionsset och reservoarer.

png

Sammanfattning

Vi hoppas att den här artikeln gav dig förståelsen för varför stickställen och rotationerna är en viktig del av insulinpumpsbehandlingen eller så kanske vi kunde ge dig några nya tips. För vissa pumpanvändare är det viktigt att förstå varför de instruktioner vi ger, och vi hoppas att vi kunde svara på den frågan. Det vi vill att ni alla ska komma ihåg är dessa tre saker: 

 • Kontrollera dina stickställen regelbundet
 • Rotera vid varje byte av infusionsset
 • Byt i tid (beroende på vilket infusionsset du använder).

Referenser

 1. Deiss D, et al. Insulin Infusion Set Use: European Perspectives and Recommendations. DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS 2016; 18(9): 517-524
 2. Evert AB, Bode BW, Buckingham BA, et al. Improving Patient Experience With Insulin Infusion Sets: Practical Guidelines and Future Directions. THE DIABETES EDUCATOR 2016; Volume: 42 issue: 4; 470-484
 3. Famulla S, Hövelmann U, Fischer A, et al. Insulin injection into lipohypertrophic tissue: blunted and more variable insulin absorption and action, and impaired postprandial glucose control. DIABETES CARE 2016 Sep; 39(9): 1486-1492
 4. Thethi TK, et al. Consequence of delayed pump infusion line change in patients with type 1 diabetes mellitus treated with continuous subcutaneous insulin infusion. J Diabetes Complication 2010;24(2):73-78.
 5. Pfützner A, et al. Using Insulin Infusion Sets in CSII for Longer Than the Recommended Usage Time Leads to a High Risk for Adverse Events: Results From a Prospective Randomized Crossover Study. Sci and Technol. 2015; 9(6):1292–1298.

* Användarhandbok för MiniMed™ Mio™ Advance Infusionsset

** Användarhandbok för Medtronic Extended Infusionsset