Skip to main content

”I want more” - strävan efter det perfekta gör oss olyckliga

« WeCare blogg | October 19, 2022 |
Livsstil
”I want more” - strävan efter det perfekta gör oss olyckliga

Inom diabeteskretsar kan ibland skönjas en tävlan om det perfekta blodsockervärdet. Dagens hjälpmedel, pumpar och blodsockermätare, kan bidra till detta fokus. Vi har tillgång till snygga diagram och får daglig feedback på hur väl lyckas vara inom målområdet. Hela samhället är också inriktat på perfektionism och i sociala medier jämför vi oss lätt med varandra. En ständig strävan efter det perfekta och strävan efter lycka gör oss dock ofta olyckliga. Hur kan vi förstå detta? Hur kan vi göra annorlunda?

Det finns många personer med diabetes som trots jättebra blodsockervärden aldrig är nöjda, aldrig känner att de gjort tillräckligt och det bidrar till missnöje, självkritik och en inre stress. Det blir lätt en ond spiral där stresspåslaget i sig höjer blodsockret på grund av hormoner som utsöndras i kroppen.

Att pusha sig själv så hårt kan bero på perfektionistiska drag, en ohälsosam perfektionism, som präglas av att eftersträva en nivå som ofta är orimlig och ha föreställningen att minsta felsteg på vägen dit skulle vara katastrofal. Har du sådana tendenser tenderar egenvärdet vara helt eller delvis kopplat till förmågan att prestera. Att inte lyckas ha ett jämnt blodsockervärde, som vi vet är extremt svårt, kan då bli emotionellt mycket smärtsamt och ångestladdat, om det blir kopplat till ditt värde som person. Blir jag hög är jag dålig. En tanke som ej är hjälpsam och snäll. Att börja skilja på vad du gör och vem du är blir en viktig del för att bryta denna tankefälla. Du är så mycket mer än ditt blodsockervärde.

Att fortsätta förbättra sina värden trots att de kanske redan ligger långt under det rekommenderade gränserna kan således dels handla om att bli av med jobbiga känslor som uppträder om värdena ej är enligt uppsatta mål men kan också bero på de tillfälliga kickar vi kan få av att förbättra oss eller vara bättre än någon annan. Hjärnans belöningscenter går igång och vi känner oss nöjda med oss själva i stunden. Vårt egetvärde höjs tillfälligt för att blosockervärdet är bra, detta i linje med en prestationsbaserad självkänsla. Så länge jag uppnår mina mål är jag nöjd med mig själv. Men dagen då jag inte når upp till mina uppsatta mål faller jag ganska djupt. Detta blir sårbart. Det är naturligtvis bra att ha ett jämnt blodsockervärde inom rekommenderade gränser men ibland kan fokuset på det perfekta värdet bli allt för snävt. Hela livet handlar enbart om strävan efter det perfekta värdet. Det finns då en risk att vi slutar göra saker som betyder mycket för oss, för vår livskvalitet, såsom tex att gå på middagar, göra saker vi normalt sett inte gör pga att vi då kan tappa kontrollen över diabetesen. Handlar livet enbart om kontroll och att ett värde utanför målområdet blir ångestladdat kan det vara bra att ta hjälp i att bli mer flexibel i tanken.

Något du kan göra är att öva upp förmågan att vara mer tillåtande mot dig själv. Fundera själv på för- och nackdelar kring att vara mer tillåtande mot dig själv. Vad skulle kunna bli annorlunda i ditt liv om du valde den vägen. Självkritik går att jämföra med en rutin som vi gör mer eller mindre automatiskt. Att vara med tillåtande och tillämpa medkänsla mot sig själv är svårt om du normalt sätt är självkritisk. Det är svårt att göra beteendeförändringar överlag. Något som hjälper många är att öva upp förmågan att lyssna på en inre lugnande vänlig vän som kan finnas där för dig när du är sårbar, stressad och kritiserar dig själv. Att ställa dig frågan ”Vad hade jag sagt till min bästa vän i det här läget?” kan många gånger hjälpa oss till ökad medkänsla. Vi är ofta bättre på att vara vänliga mot andra och kan använda det perspektivet mer på oss själva.

Kanske kan du säga: ”Du har gjort allt du kunnat, jag har också kunnat njuta av den här picknicken och varit med mina vänner som också är viktigt för mig. Nu känner jag en stress och det är ok.”

Utifrån Livskompassen som nämndes i förra nyhetsbrevet är det bra att fundera på hur din strävan efter det perfekta värdet påverkar möjligheten att leva det liv du vill, vara den person du vill vara. Jag skulle rekommendera att hitta en riktning kopplat till hur du vill förhålla dig till din diabetes och dig själv. Kanske skulle du må bättre av att vara mer tillåtande och släppa tanken på att du alltid ska prestera bättre. Att fokusera mer på andra delar av livet för att mentalt inte vara lika fixerad vid blodsockervärdet, eller att i alla fall inte värdera det som bra eller dåligt på samma sätt, och inte koppla värdet till dig som person. Du gör säkerligen allt det du kan utifrån dina förutsättningar. Mer än så kan du inte göra. Kanske bestämma dig för att inte lägga lika mycket tid på sociala medier eller på att checka av statistik kopplat till din diabetes.

Jämförelse med andra är ofta oundviklig överlag, det går inte att få bort de tankarna. Vår hjärna är en mästare på att associera och relatera saker till varandra. Det vi kan göra är att betrakta att vår hjärna börja jämföra sig och sedan mer aktivt välja hur vi vill agera på de tankarna. Antingen kan du gå igång och blir då stressad över att någon annan ”är bättre än du är” alternativet kan vara att notera tanken och sedan fokusera på dig själv, hur du vill leva ditt liv, hur du kan skapa mening i ditt liv, med din diabetes. Att styra bort ditt mentala strålkastarljus till något annat som får dig att må bättre långsiktigt. Att alltid göra mer, att pressa sig själv, är inte alltid det bästa utifrån långsiktiga mål och kopplat till vad som gör oss lyckliga.

/Sara Hammer

Leg psykolog

Diabetesmamma

Är du fortfarande osäker?

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får

Gå till hjälpcentret

Du kan kontakta oss här

Gå till kontaktsidan