Skip to main content

HUR MUSIKTERAPI KAN HJÄLPA MÄNNISKOR MED DIABETES

« WeCare blogg | Juni 18, 2021 |
Livsstil
HUR MUSIKTERAPI KAN HJÄLPA MÄNNISKOR MED DIABETES

När de flesta tänker på ordet "diabetesbehandling" tänker de oftast på sådant som blodsockernivåer, insulindoser, mat, motion och medicinering. Men har du någonsin tänkt på de potentiella fördelar som musik kan ha för känslomässigt och fysiskt välbefinnande hos personer med diabetes? Fortsätt läsa för att få veta hur musikterapi kan stödja din hälsa om du har diabetes. 

Vad är musikterapi?

Musikterapi är en yrkesverksamhet där musik används för att förbättra känslomässigt välbefinnande och fysisk hälsa. Terapin används av människor med olika sjukdomar som har en tendens att påverka fysiskt och mentalt välbefinnande, inklusive stress och oro.

Musikterapin är flexibel på så sätt att den kan anpassas till individuella mål och individuell respons på olika musiktyper, t.ex. instrumental eller klassisk musik, men även popmusik.

Olika sätt som musikterapi kan användas på för att stödja människor med typ 1-diabetes 

Musikterapi har visat sig vara fördelaktig för människor med typ 1-diabetes, och för befolkningen i allmänhet, genom att den stödjer känslomässigt välbefinnande och även motiverar människor att följa rekommendationer om motion och träning.1, 2 

  • Mer regelbunden motion: Forskning har visat att när musikterapi kombineras med motion motiverar den människor att hålla sig mer aktiva.2 För människor med diabetes leder regelbunden motion som stöds av musikterapi till att blodcirkulationen i deras fötter förbättras.
  • Förbättrat känslomässigt välbefinnande: Musikterapi har visat sig ge kortsiktiga fördelaktiga effekter på stämningsläget hos människor som känner sig nedstämda.3 Människor med diabetes löper två till tre gånger större risk att känna sig nedstämda jämfört med den allmänna befolkningen.4 Musikterapi kan förbättra känslomässigt välbefinnande hos människor med diabetes. 
  • Förbättrar andning, hjärtfrekvens, smärta och oro: Forskare har studerat effekterna av musikterapi på människor som legat på intensivvårdsavdelningar av olika anledningar och har kommit fram till att patienterna förbättrades avsevärt vid mätningar av välmående jämfört med patienter som fick avslappningsterapi.5 Om en person med diabetes upplever smärta eller oro kan musik som tillägg till rätt behandling förbättra personens välbefinnande. 

För närvarande finns det inga officiella riktlinjer eller rekommendationer om användning av musikterapi som tillägg till diabetesbehandlingen. Viktig forskning pågår dock som kan hjälpa oss förstå hur musikterapi bäst används för att stödja människor med diabetes.

Här följer några av våra tankar om hur musik kan bli en del av dina vardagsrutiner: 

  • Utforska olika slags musik och var uppmärksam på hur din kropp och dina tankar reagerar på musiken. Gör musiken att du känner dig lycklig? Avslappnad? Motiverad? När du vill känna dig på ett speciellt sätt kan du spela musik som får dig att känna så. 
  • Skapa spellistor för olika sinnesstämningar och känslor som du vill uppnå. 
  • Om ditt diabetesteam har hjälpt till att motivera dig att vara aktiv, skapa en spellista som motiverar dig att röra på dig – oavsett om det handlar om en intensiv löptur i skogen eller att dansa i köket! 
  • Sök stöd hos en musikterapeut i ditt område eller online. 

Slutligen

Musikterapi har visat sig ha en positiv effekt på ett brett spektrum av sjukdomstillstånd som påverkar känslomässigt välbefinnande och fysisk hälsa. Om du har prövat musikterapi och funnit att det har haft en positiv effekt på behandlingen av din diabetes, dela gärna med dig till ditt sjukvårdsteam så att de kan rekommendera det till andra.

Oavsett om du väljer att uppsöka en musikterapeut eller inte, om musik får dig att må bra och motiverar dig att hålla dig aktiv, se till att göra musik till en del av ditt dagliga liv! 

 

Referenser
 

1.    Hallam S, Cross I, Thaut M. The Oxford Handbook Of Music Psychology. 2nd ed. London: Oxford University Press; 2016:806-870.
2.    Ji L, Bai J, Sun J, Ming Y, Chen L. Effect of combining music media therapy with lower extremity exercise on elderly patients with diabetes mellitus. Int J Nurs Sci. 2015;2(3):243-247. 
3.    Aalbers S, Fusar-Poli L, Freeman R et al. Music therapy for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017
4.    Sartorius, N. Depression and diabetes. Body-mind interaction in psychiatry. 2018;20(1):47-52. 
5.    Mofredj A, Alaya S, Tassaioust K, Bahloul H, Mrabet A. Music therapy, a review of the potential therapeutic benefits for the critically ill. J Crit Care. 2016; 35:195-199. 
6.    Zhou L, Zhang Y, Tian Y, et al. Effect of music intervention on mental health in patients with diabetes mellitus: protocol for a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open. 2020;10:e036268.