Skip to main content

Google Autocomplete: Kan typ 1-diabetes …?

« WeCare blogg | October 19, 2022 |
Tips & Tricks
Google Autocomplete: Kan typ 1-diabetes …?

Personer som lever med typ 1-diabetes och deras närstående vänder sig ofta till Google för att snabbt få svar på vanliga frågor. Även om sökmotorer är ett bra sätt att hitta allmän information mellan besöken hos diabetesteamet, kräver de att användarna har en kritisk blick. Det är alltid en bra idé att dubbelkolla information som du hittar på internet med diabetesteamet och fråga vad som gäller för just dig.

I den här artikelserien ger vi forskningsbaserade svar på åtta av de vanligaste frågorna till Google som börjar med frasen ”Kan typ 1-diabetes …?”

1. Kan personer som lever med typ 1-diabetes äta choklad?
Sökfras i Google Autocomplete: Kan typ 1-diabetiker äta choklad
I allmänhet kan personer som lever med typ 1-diabetes äta nästan all sorts mat. Det viktiga är att valet av enskilda livsmedel ska passa in i en på det hela taget sund och balanserad kost som hjälper dem att hålla blodsockernivåerna i schack. Många typer av choklad innehåller dock stora mängder raffinerat sötningsmedel som kan orsaka blodsockertoppar. Dessutom innehåller choklad oftast höga halter mättat fett, som generellt bör undvikas för att hålla hjärtat friskt.1
I samråd med ditt diabetesteam kan du välja att äta choklad någon gång ibland. Sjukvårdspersonal brukar ofta rekommendera mörk choklad eller choklad som sötats med sötningsmedel utan kalorier. Choklad som innehåller mindre tillsatt socker kan hjälpa dig att hålla blodsockret stabilt.

2. Kan typ 1-diabetes botas?
Sökfras i Google Autocomplete: Kan typ 1-diabetes botas
Tyvärr finns det inget botemedel för typ 1-diabetes, och sjukdomen kan inte dra sig tillbaka. För närvarande pågår mycket forskning där man tittar på möjligheten att utveckla genterapi för typ 1-diabetes. Genterapier innebär integrering eller modulering av gener som påverkar insulinproduktionen. Sådana nya behandlingsformer kan hjälpa personer som lever med typ 1-diabetes.2

3. Kan typ 1-diabetes vara dödligt?
Sökfras i Google Autocomplete: Kan typ 1-diabetes vara dödligt
Precis som de flesta kroniska och autoimmuna sjukdomar kan typ 1-diabetes leda till döden om den inte hanteras väl. Eftersom personer som lever med typ 1-diabetes saknar förmåga att producera insulin behöver de få insulin från externa källor, som injektioner och insulinpumpar. Insulinbehandling bör kombineras med en balanserad kost, vila och sömn, god vätskebalans och fysisk aktivitet.2

Personer med typ 1-diabetes kan leva rika, hälsosamma liv förutsatt att de vidtar försiktighetsåtgärder och noga följer riktlinjerna för insulinbehandling.

4. Kan typ 1-diabetes gå över?
Sökfras i Google Autocomplete: Kan typ 1-diabetes gå över
Eftersom det inte finns något botemedel för typ 1-diabetes kan sjukdomeninte gå över. Personer som diagnostiseras med typ 1-diabetes kommer attha den här sjukdomen hela livet.2 Utvecklingen av teknik, behandlingar,utbildning och terapier samt förståelsen av livsstilsval som bidrar till atthantera diabetes har dock kommit långt de senaste decennierna.3

Idag kan personer som diagnostiseras med typ 1-diabetes leva rika liv utanatt sjukdomen kommer i vägen för deras mål och livsstil.

5. Kan typ 1-diabetes omvandlas till typ 2-diabetes?
Sökfras i Google Autocomplete: Kan typ 1-diabetes omvandlas till typ 2
Typ 1- och typ 2-diabetes har mycket gemensamt, men de är två separatasjukdomar som har olika orsaker. Därför kan den ena formen inteomvandlas till den andra med tiden.

6. Kan typ 1-diabetes behandlas med hjälp av kosten?
Sökfras i Google Autocomplete: Kan typ 1-diabetes kontrolleras med kosten
Typ 1-diabetes kan hanteras effektivt genom att patienten äter enbalanserad kost, följer insulin- och läkemedelsanvisningarna och har en sund livsstil överlag.4 I allmänhet kan typ 1-diabetes inte behandlas enbart med kosten, eftersom kroppen saknar förmåga att producera insulin. Cellerna behöver insulin för att kunna använda den energi, i form av glukos, som cirkulerar i blodomloppet.

Så även om kosten är en viktig del av diabetesbehandlingen, kan den inte användas som enda metod för att hantera diabetes.

Anmärkning till läsaren: Diabetes kan inte kontrolleras, men sjukdomen kan hanteras. Det finns alldeles för många variabler som påverkar blodsocker- och insulinnivåerna hos personer som lever med diabetes. Det innebär att någon som äter bra, vilar ordentligt, tränar och noga följer insulinanvisningarna ändå kan drabbas av höga glukosnivåer utan särskild förklaring. Forskarna vet idag en hel del om hur diabetessymtom och -markörer ska behandlas, men det finns inget sätt att kontrollera exakt vad som händer i kroppen.

Därför passar ordet kontrolleras inte riktigt in i sammanhanget. Vi kan visserligen inte kontrollera glukosnivåerna, men vi kan hantera dem mer effektivt med hjälp av insulinpumpar och insulinpennor.

7. Kan personer som lever med typ 1-diabetes äta socker?
Sökfras i Google Autocomplete: Kan typ 1-diabetiker äta socker
Generellt bör du inte äta för mycket av livsmedel som innehåller tillsatt socker, oavsett om du har typ 1-diabetes eller inte. Typ 1-diabetes innebär inte att man måste utesluta socker från kosten, men personer som lever med typ 1-diabetes behöver vara särskilt försiktiga med sitt intag av tillsatt socker, eftersom det kan orsaka toppar i blodsockernivåerna.5

Du bör alltid prata med ditt diabetesteam för att få personanpassade kostråd, bland annat om sockerintag, men utgå generellt ifrån att du bör undvika socker när det är möjligt. Om du blir sugen på något sött kan naturligt söta livsmedel, t.ex. frukt, enkelt integreras i kosten. Sötningsmedel utan näringsinnehåll kan användas för att söta mat och dryck efter tycke och smak.

8. Kan typ 1-diabetes utvecklas senare i livet?
Sökfras i Google Autocomplete: Kan typ 1-diabetes utvecklas senare i livet
Ja. Typ 1-diabetes kallades tidigare för barndiabetes eftersom man trodde att sjukdomen bara uppkom i barndomen. Även om de flesta fall av typ 1-diabetes utvecklas tidigt i livet, vet forskarna idag att typ 1-diabetes kan uppkomma när som helst i livet.6

Slutligen
Det är fullt normalt och sunt att vara nyfiken på vad typ 1-diabetes är, hur sjukdomen behandlas och hur den skulle kunna påverka ditt dagliga liv. Google och andra sökmotorer är bra källor till snabb information om något man är nyfiken på. Informationen på nätet är emellertid ofta avkortad, ibland inaktuell och inte anpassad efter just dina behov. De mest aktuella svaren kommer från publicerade studier, forskningsorganisationer och offentliga hälso- och sjukvårdsinstitutioner.

Det är viktigt att komma ihåg att varje person som lever med typ 1-diabetes har sin egen helt unika resa. Därför är det viktigt att du talar med diabetesteamet om hur allmän information och generella rekommendationer gäller eller inte gäller för dig. Till sist kan du använda den informationen för att känna dig stärkt och leva ditt liv till fullo.

Referenser

  1. Diabetes UK. Chocolate and diabetes. https://www.diabetes.org.uk/ . 2022.Tillgänglig på: https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/enjoy-food/eating-with-diabetes/chocolate-and-diabetes. (Besöktes i juli 2022.)
  2. Diabetes Research Institute Foundation. Is There a Cure for Type 1Diabetes?. https://www.diabetesresearch.org/ . 2021. Tillgänglig på:https://www.diabetesresearch.org/type-1-diabetes-cure. (Besöktes i juli2022.)
  3. Chellappan, D. K., Sivam, N. S., Teoh, K. X., Leong, W. P., Fui, T. Z., Chooi,K., Khoo, N., Yi, F. J., Chellian, J., Cheng, L. L., Dahiya, R., Gupta, G., Singhvi,G., Nammi, S., Hansbro, P. M., & Dua, K. (2018). Gene therapy and type 1diabetes mellitus. Biomedicine & Pharmacotherapy, 108, 1188–1200.
  4. University of Florida Diabetes Institute. Type 1 Diabetes Nutrition.https://diabetes.ufl.edu/ . 2021. Tillgänglig på:https://diabetes.ufl.edu/outreach/resources/nutrition/type-1-diabetes/ (Besöktes i juli 2022.)
  5. Diabetes UK. Sugar and diabetes. https://www.diabetes.org.uk/ .2020.Tillgänglig på: https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/enjoy-food/eating-with-diabetes/food-groups/sugar-and-diabetes (Besöktes i juli2022.)
  6. Leslie, R. D., Evans-Molina, C., Freund-Brown, J., Buzzetti, R., Dabelea, D.,Gillespie, K. M., Goland, R., Jones, A. G., Kacher, M., Phillips, L. S., Rolandsson, O., Wardian, J. L., & Dunne, J. L. (2021). Adult-Onset Type 1 Diabetes: Current Understanding and Challenges. Diabetes Care, 44(11), 2449–2456.

SE-GDB-2200004

Är du fortfarande osäker?

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får

Gå till hjälpcentret

Du kan kontakta oss här

Gå till kontaktsidan