Skip to main content

Google Autocomplete: Är typ 1-diabetes …?

« WeCare blogg | September 6, 2021 |
Livsstil
Google Autocomplete

Lever du med diabetes? Eller har någon i din närhet nyligen fått diagnosen? Det är normalt att ha frågor och funderingar kring sjukdomen, vad den beror på och hur den behandlas. Det är även vanligt att vända sig till sökmotorer för att få svar på sina frågor

Vi använde funktionen Google Autocomplete för att ta reda på vilka frågor om typ 1-diabetes som människor oftast söker svar på med hjälp av Google. Här svarar vi på de åtta vanligaste frågorna som börjar med är typ 1-diabetes …? 

1. Är typ 1-diabetes genetiskt?

Google Autocomplete-sökning: Är typ 1-diabetes genetiskt

Forskarna har undersökt sambandet mellan genetik och utvecklandet av typ 1-diabetes. Vissa personer har en genuppsättning som gör dem betydligt mer mottagliga att utveckla typ 1-diabetes, specifikt de med genvariationerna HLA, INS, CTLA4 och PTPN22.1,2 Däremot utvecklar inte alla med dom generna typ 1-diabetes, eftersom miljömässiga faktorer som kost, stress och exponering för toxiner kan ”aktivera” genuttryck.1

2. Är typ 1-diabetes en funktionsnedsättning?

Google Autocomplete-sökning: Är typ 1-diabetes en funktionsnedsättning

Personer som lever med typ 1-diabetes ser inte nödvändigtvis sig själva som funktionsnedsatta. I vissa länder finns det dock bestämmelser som definierar diabetes som en funktionsnedsättning för att skydda personer som lever med diabetes från diskriminering.

I Storbritannien ingår typ 1-diabetes till exempel i lagen ”Equality Act”, vilket innebär att sjukdomen klassificeras som en funktionsnedsättning.3 Det hindrar arbetsgivare, skolor och offentliga program från att diskriminera personer som lever med typ 1-diabetes och ger personer som diskrimineras på grund av sitt hälsotillstånd möjlighet att få upprättelse.

3. Är typ 1-diabetes en autoimmun sjukdom?

Google Autocomplete-sökning: Är typ 1-diabetes en autoimmun sjukdom?

Ja. Vid autoimmuna sjukdomar förstör immunsystemet kroppens egna celler av misstag. Hos personer med typ 1-diabetes förstör T-celler i immunsystemet de bukspottkörtelceller som producerar insulin (betaceller).1

4. Går det att bota typ 1-diabetes?

Google Autocomplete-sökning: Går det att bota typ 1-diabetes

Tyvärr finns det inte något botemedel för typ 1-diabetes. Forskarna arbetar hårt för att hitta lösningar för att behandla och bota diabetes, som transplantationer, vaccin och läkemedel. Det finns däremot ännu inte några behandlingar som är godkända för klinisk användning.4

5. Kan typ 1-diabetes gå över?

Google Autocomplete-sökning: Kan typ 1-diabetes gå över

Precis som det inte finns något botemedel för typ 1-diabetes kan typ 1-diabetes inte gå över.4 I enlighet med befintliga behandlingsprotokoll måste en person som lever med typ 1-diabetes fortsätta behandlas med insulin och övervaka sina blodsockernivåer hela livet. Tack vare dagens behandlingsplaner och övervakningsverktyg kan personer som lever med typ 1-diabetes dock leva ett relativt normalt och hälsosamt liv.

6. Innebär diagnosen typ 1-diabetes att personen är insulinberoende?

Google Autocomplete-sökning: Är typ 1-diabetes insulinberoende

Ja. Typ 1-diabetes är en sjukdom där immunsystemets T-celler förstör betacellerna i bukspottkörteln, vilka är cellerna som skapar insulin. Insulin är det hormon som behövs för att flytta glukos till kroppens celler.5 Insulinberoende innebär att kroppen behöver hämta insulin från externa källor, som insulinpumpar eller insulininjektioner.

7. Är typ 1-diabetes farligt för hälsan?

Google Autocomplete-sökning: Är typ 1-diabetes farligt

Typ 1-diabetes kan vara farligt för en persons hälsa och välmående om sjukdomen inte diagnostiseras tidigt eller inte behandlas korrekt.

Ditt diabetesteam kan hjälpa dig att använda etablerade protokoll, som en balanserad kost, motion, kolhydraträkning och insulinhantering. Övervakning av glukosnivåerna och en hälsosam livsstil kan bidra till god hälsa. 5

8. Är typ 1-diabetes en kronisk sjukdom?

Google Autocomplete-sökning: Är typ 1-diabetes en kronisk sjukdom

Ja. Världshälsoorganisationen skriver på sin hemsida att kroniska sjukdomar, även kallade icke smittsamma sjukdomar, ”tenderar att vara långvariga och är resultatet av en kombination av genetiska, fysiologiska, miljömässiga och beteendemässiga faktorer … De vanligaste typerna av icke smittsamma sjukdomarna är kardiovaskulära sjukdomar, cancer, kroniska luftvägssjukdomar och diabetes.” .6

Eftersom typ 1-diabetes är en livslång sjukdom som ännu inte går att bota klassificeras den som kronisk.

Slutligen

I den här artikeln har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna om typ 1-diabetes som personer söker på med hjälp av Googles sökmotor.

Kom ihåg att kunskap är makt när det kommer till att behandla din typ 1-diabetes. Den här information kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för typ 1-diabetes, men det är viktigt att alltid prata med ditt diabetesteam om specifika behandlingsalternativ.

Referenser

1. Wang Z, Xie Z, Lu Q, Chang C, Zhou Z. Beyond Genetics: What Causes Type 1 Diabetes. Clin Rev Allergy Immunol. 2016;52[2]:273-286.
2. Robertson C, Rich S. Genetics of type 1 diabetes. Curr Opin Genet Dev. 2018;50:7-16.
3. Diabetes Advocacy Book. Diabetes UK. https://www.diabetes.org.uk. 2015. Available at: https://www.diabetes.org.uk/resources-s3/2017-09/Advocacy%20pack_EmploymentV3-Jan2016_0.pdf. [Accessed July 2021].
4. Cure research for type 1 diabetes - JDRF, the type 1 research funder. JDRF, the type 1 diabetes charity. https://jdrf.org.uk/. 2018. Available at: https://jdrf.org.uk/our-research/about-our-research/cure-research/. [Accessed July 2021].
5. Type 1 diabetes. Diabetes UK. https://www.diabetes.org.uk. ND. Available at: https://www.diabetes.org.uk/type-1-diabetes. [Accessed July 2021].
6. Non-communicable diseases. Who.int. https://www.who.int. 2018. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases. [Accessed July 2021].

Är du fortfarande osäker?

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får

Gå till hjälpcentret

Du kan kontakta oss här

Gå till kontaktsidan