Skip to main content

Ger du näring åt din kropp eller äter du med dina känslor?

« WeCare blogg | December 1, 2021 |
Livsstil
Man-Wearing-Headphones-Looking-In-The-Fridge

I sin enklaste form är hunger kroppens signal om att den behöver energi – det här är fysisk hunger.  Magens högljudda kurrande – ja, det är också fysisk hunger! 

Men andra faktorer kan också lura oss att tro att vi är hungriga. En viktig faktor är våra känslor. Känslor kan påverka hur vi uppfattar viss mat (tröstmat) och när och hur mycket vi äter.1 Många gånger är vi inte medvetna om att våra känslor driver oss att äta trots att vi inte är fysiskt hungriga.

Den goda nyheten är att det finns sätt att skilja på fysisk och känslomässig hunger. För en person som lever med typ 1-diabetes är det bra att känna till dessa skillnader, eftersom känslomässig hunger (känsloätande) kan påverka blodsockret och leda till andra komplikationer.2

Fysisk hunger kontra känslomässig hunger

Vid fysisk hunger får vi fysiska tecken, medan känslomässig hunger lurar oss att äta för att må bättre eller hantera negativa känslor.3

Fysisk hungerKänslomässig hunger
 • Den kommer mer gradvis.
 • Driver dig inte att omedelbart stilla ett begär.
 • All mat låter god, till och med något tråkigt som ångkokta grönsaker.
 • Är mer medveten. 
 • Det finns en medvetenhet om hur maten smakar och känns.
 • Du känner när du är mätt. 
 • Du känner inte skuld eller skam efter att ha ätit.
 • Kommer plötsligt och tar över tankarna.
 • Utlöses vanligtvis av negativa känslor (ilska, stress, uttråkning eller sorg).
 • Det finns ett sug efter söt eller fet mat för att få en omedelbar ”kick”.
 • Leder till ”tanklöst ätande”, ofta så mycket att en obehagskänsla uppstår.
 • Får dig att känna skuld, skam eller ånger.

Löper personer som lever med typ 1-diabetes högre risk för känslomässigt ätande?

Det kan vara stressigt att ha typ 1-diabetes. Det är inte ”bara att äta mat” för att stilla sin hunger. Ofta kan det kännas jobbigt att hålla reda på allt man ska och inte ska göra i matväg för att hålla blodsockret på rätt nivå och justera insulindoseringen.2

Stressen kring att hantera matintag och diabetes har kopplats till ätproblem hos vissa personer. Ett av de här problemen kallas för ”objektiv hetsätning” (OBE). Definitionen av OBE är ”en förlust av kontrollen över ätandet, med intag av en objektivt stor mängd mat”.2

En av de faktorer som driver OBE är negativa känslor. Högre grader av ångest, skuld, sorg och ilska kan leda till hetsätning. Faktum är att diabetesrelaterat obehag kan vara ett verkligt bekymmer för personer som lever med diabetes, och är kopplat till känslomässig hetsätning.2

När är känslomässig hunger/känsloätande ett problem vid typ 1-diabetes?

Det blir knepigt att hålla blodsockret på en stabil nivå. Svårigheten ligger i att räkna kolhydrater och välja rätt insulindosering vid tidpunkten.2 Det skulle potentiellt kunna leda till farliga metoder för att begränsa kaloriintaget, med fler ätproblem som följd. Det finns exempel då personer medvetet låtit bli att ta sitt insulin, för att framkalla ökad glukosutsöndring i urinen.2

Bristande blodsockerhantering ökar risken för diabetesrelaterade komplikationer som nerv-, ögon- och njurskador på lång sikt. På kort sikt kan det medföra exceptionellt höga glukosnivåer och diabetisk ketoacidos, som är ett livshotande tillstånd.2

Trots att riskerna vid hetsätning kopplad till känslomässig hunger är avsevärda, finns det inte särskilt många studier i ämnet.2 Det saknas dessutom riktlinjer som specifikt behandlar det här problemet för personer med typ 1-diabetes.

Här är några tankar som kan hjälpa dig att hantera känslomässig hunger.

 • Lär dig känna igen tecknen på fysisk hunger4
  • Kurrande mage eller hungersmärtor.
  • Magen känns ”tom”.
  • Du börjar märka att du har mindre energi.
  • Du kan få allt svårare att koncentrera dig på arbete/studier.
 • När du känner att du vill äta ska du först ställa de här frågorna till dig själv4
  • Hur känner jag mig? Upplever jag negativa känslor, känner jag mig uttråkad, känner jag mig fysiskt hungrig?
  • När åt jag senast?
 • Ta reda på om vissa negativa känslor gör att du äter1
  • Gör en lista över negativa känslor (t.ex. rädd, ensam, arg, nervös och sömnig).
  • Skriv ned vilka ord som triggar dig.
  • Tala med diabetesteamet för att se hur du kan lära dig hantera dem.
 • Testa alternativa sätt att jobba dig igenom negativa känslor eller uttråkning.3,4
  • Drick kallt vatten eller andra kalorifria drycker.
  • Ta en promenad, dansa till din favoritmusik, kläm på en stressboll.
  • Ring en familjemedlem eller vän som får dig på bättre humör.
  • Se till att få tillräckligt med vila.
  • Titta på en favoritfilm eller läs en bra bok om du känner dig uttråkad.

Slutligen

Många människor drabbas av känslomässigt ätande – oavsett om de lever med typ 1-diabetes eller inte. Det kan ibland kännas ensamt och till och med frustrerade att försöka tackla diabetessjukdomen på bästa sätt. Ta kontakt med diabetesteamet för att hitta sätt att övervinna känslomässigt ätande. Det kommer att hjälpa dig och din övergripande hälsa. Mat är alla människors goda vän – en sundare kost fyller oss med energi och får oss att må bättre. 

Referenser

 1. American Diabetes Association. Take charge: emotions and eating. https://www.diabetes.org/. 2021 Available at: https://www.diabetes.org/healthy-living/weight-loss/emotions-and-eating. [Accessed September 2021].
 2. Moskovich AA, Dmitrieva NO, Babyak MA, et al. Real-time predictors and consequences of binge eating among adults with type 1 diabetes. J Eating Disord. 2019;7:7.
 3. Network of Staff Supporters Ltd. Emotional hunger vs physical hunger. https://www.noss.uk.com/. 2016 Available at: https://www.noss.uk.com/wp-content/uploads/2016/10/Emotional-hunger-vs-physical-hunger.pdf.. [Accessed September 2021].
 4. American Diabetes Association. Take charge: emotions and eating – get in touch with your appetite. https://www.diabetes.org/. 2021 Available at: https://www.diabetes.org/healthy-living/weight-loss/emotions-and-eating/get-touch-your-appetite. [Accessed September 2021].