Skip to main content

Att bli ung vuxen med typ 1-diabetes

« WeCare blogg | Mars 15, 2022 |
Livsstil
blog

Övergången från att vara tonåring till att bli ung vuxen är en stor milstolpe. Du kanske flyttar hemifrån, ska hitta runt i sociala (och romantiska) relationer, påbörjar en högskoleutbildning eller ditt första jobb. Problem relaterade till diabetes och att upprätthålla ett stabilt och hälsosamt blodsocker1 kan lätt hamna i bakgrunden och egenvård kan hamna på efterkälken.

Vikten av ansvar

Definitionen av "ung vuxen" faller någonstans mellan 18 till 30 år2, ett brett åldersspann med olika livserfarenheter och kompetenser. I den här åldern förväntas många ta över ansvaret för sin diabeteshantering2, oavsett om de känner sig redo eller inte.1 Flera studier har noterat ett avbrott i diabeteshanteringen hos personer med typ 1-diabetes någonstans mellan tonåren och vuxen ålder.1,2

En studie visade att över en fjärdedel av unga vuxna upplevde ett avbrott i sin vård på mer än 6 månader när de gick från barnsjukvård till vuxenvård.2 Detta, tillsammans med andra intressen (som att plugga inför ditt körkort), kan delvis vara en orsak till sämre hälsoresultat under detta sårbara skede i livet.1,2

Jämfört med tonåringar upplever unga vuxna med typ 1-diabetes ofta mer känslomässiga bekymmer och en större grad av ångest.1 När man jämför med personer i samma åldersgrupp utan diabetes, finns det bevis för att unga vuxna med typ 1-diabetes står inför fler utmaningar med socialt deltagande, arbetslöshet2 och depression.1

Även om den här artikeln inte kan hjälpa dig med att plugga inför ditt körkort, så kan vi ge några förslag för att göra denna period i livet lite lättare.

4 tips för att hantera din nya självständighet

1. Känn till dina rättigheter på jobbet.

I många länder är det olagligt för din arbetsgivare eller blivande arbetsgivare att fråga om din hälsa såvida det inte direkt påverkar ditt jobb. Det är dock ofta ett lagkrav för din arbetsplats att se till att din arbetsmiljö är säker för dig och att tillgodose alla rimliga önskemål om att ta hand om din hälsa.3 Detta kan innebära att du ber om regelbundna korta pauser för att kontrollera dina blodsockernivåer eller att du får tillåtelse att äta vid behov.2

2. Var inte rädd att be om hjälp.

Även om mycket mer självständighet och oberoende kan förväntas av dig just nu, är det absolut ingen skam att be om stöd om du behöver extra hjälp. Eftersom unga vuxna med typ 1-diabetes löper högre risk för depression jämfört med tonåringar med typ 1-diabetes,1 är det viktigt att vara uppmärksam på din känslomässiga hälsa. Ditt diabetesteam kan hänvisa dig till användbara resurser eller så kan du söka efter en lokal supportgrupp online. Det kan också vara bra att prata med din familj om en mer gradvis övergång till självständighet, till exempel att be dina föräldrar att försiktigt påminna dig om att kontrollera dina diabeteshjälpmedel och tillbehör.

3. Schemalägg dina vårdbesök (och håll dig till dem).

Lägre närvaro till vårdbesök syns ofta hos unga vuxna.2 Förståeligt nog finns det många andra saker som kräver din uppmärksamhet under detta livsskede, oavsett om det är att söka till universitetet eller försöka hitta en lägenhet inom din budget. Men missade besök hos ditt diabetesteam kan få kostsamma konsekvenser på kort-och lång sikt. Om möjligt, försök att schemalägga dessa möten och anpassa din kalender runt dem. Din kropp kommer att tacka dig för det! (Särskilt när du inte längre är ung och smidig).

4. Använd teknik för att hjälpa dig leva ditt bästa liv

Diabetesteknologin har kommit långt. Prata med ditt diabetesteam om vad som är tillgängligt i din region. Till exempel, istället för att manuellt mäta ditt blodsocker flera gånger per dag, varför inte ge kontinuerlig glukosövervakning (CGM) ett försök? Istället för att hålla dig vaken på natten av rädsla för lågt blodsocker, varför inte prova en insulinpump med automatisk insulindosering?

Tänk på

Att vara ung vuxen är en spännande tid i livet! Men med ökad självständighet och frihet kommer också ökat ansvar. Låt inte detta livsstadium påverka din diabeteshantering negativt – du har fortfarande flera decennier kvar!

Referenser

  1. Gutierrez-Colin A, Corathers S, Beal S, Baugh H, Nause K, Kichler J. Young Adults With Type 1 Diabetes Preparing to Transition to Adult Care: Psychosocial Functioning and Associations With Self-Management and Health Outcomes. Diabetes Spectrum. 2020;33(3):255-263
  2. Bronner M, Peeters, M, Sattoe J, et al. The impact of type 1 diabetes on young adults’ health-related quality of life. Health Qual Life Outcomes. 2020; 18:137.
  3. JDRF. Work: to tell or not to tell? https://jdrf.org.uk/ . 2021. Available at: https://jdrf.org.uk/information-support/living-with-type-1-diabetes/everyday-life/work/. (Accessed January 2022. (Accessed January 2022).