Skip to main content

Att bli ung vuxen: alkohol, fester och typ 1-diabetes

« WeCare blogg | Februari 13, 2023 |
Tips & Tricks
Att bli ung vuxen: alkohol, fester och typ 1-diabetes

Kvällen är ung (och det är du med). Du har just anlänt för ditt första år på universitetet, och det börjar med en helkväll ute på krogen. Det är ganska troligt att stora mängder alkohol kommer att finnas med i bilden. Men du lever med typ 1-diabetes, och vill vara en ansvarsfull ung vuxen. Innan du går ut och festar finns det några saker du behöver veta om alkohol, och att leva med typ 1-diabetes.

En cocktail och typ 1-diabetes

Ett glas vin då och då gör ingen skada. Men ökad självständighet, en tendens att experimentera och enklare tillgång till alkohol1 gör att unga vuxna ofta inte nöjer sig med bara ett glas vin.

Förhållandet mellan alkohol och blodsockernivåer (BS) är intressant. Forskningen tyder på att ett måttligt alkoholintag faktiskt kan förbättra insulinkänsligheten hos unga vuxna som lever med typ 1-diabetes. Precis som många andra förhållanden i den här åldern blir det dock lite komplicerat. Studier har också visat att personer som dricker mycket får ökad insulinresistens,1 något som inte precis underlättar hanteringen av blodsockernivåerna. Dessutom är högre alkoholintag förknippat med försämrad egenvård vid diabetes, t.ex. att man struntar i att mäta blodsockret eller HbA1c eller missar att ta sina läkemedel.1

Forskning har visat att alkoholkonsumtion kan öka risken för en hypoglykemisk (hypo) episod.1–3 Sänkningen av blodsockernivåerna verkar kunna bli fördröjd med upp till 24 timmar efter att du klunkat i dig din sista drink.3 Det här riskerar att ytterligare försvåra behandlingen av det låga blodsockret. Högre alkoholkonsumtion har också kopplats till ökad risk för diabetisk ketoacidos.1

9 tips om hur du tar dig hem tryggt efter en intensiv utekväll

Oavsett om du vill unna dig själv en drink eller två på afterworken eller har för vana att tillbringa helgerna i en dimma, följer här några åtgärder du kan vidta för att se till att ta dig hem oskadd:2,3,4

 1. Innan du går hemifrån bör du kontrollera att du har den viktigaste diabetesutrustningen i väskan. Du behöver ha med dig mätare, testremsor, insulin, extra tejp, lansetter och ett extra batterilock till insulinpumpen från Medtronic.
 2. Lär dina vänner som ska med på festen att känna igen och behandla hypoglykemi om du drabbas av en. Kom ihåg att en del av symptomen vid hypoglykemi kan se ut som om personen har druckit för mycket. Till dem hör förvirring, irritabilitet och oro, eller ostadighetskänsla.
 3. Ät alltid några kolhydrater innan du dricker alkohol.
 4. Håll ett öga på dina glukosnivåer under hela den tid som festen pågår. Att dansa och ränna mellan olika krogar är båda former av motion och kan få överraskande effekter på dina glukosnivåer.
 5. Håll dig till drinkmixer av typen light, med lågt sockerinnehåll, när det går. Om du har frikostiga vänner som gillar att bjuda laget runt bör du påminna dem om detta.
 6. Mät ditt blodsocker innan du slänger dig ned i sängen efter utekvällen. Om värdet är högt eller lågt behöver du behandla det innan du somnar.
 7. Drick ordentligt med vatten, särskilt när du kommer hem och när du vaknar dagen därpå.
 8. Kom ihåg att hypoglykemi kan kännas som baksmälla, så håll koll på blodsockervärdet dagen efter.
 9. Förvara utrustningen för blodsockermätning och behandling av hypoglykemi vid sängen så att du lätt når den morgonen därpå.

Slutligen

Fester kan vara roliga, men det finns ju en dag imorgon också. Kloka val före, under och efter en utekväll i den här åldern kommer att hjälpa dig långt in i ålderdomen. Om du är osäker på vad vi menar med kloka val kan du tala med diabetesteamet om strategier för att du ska vara så säker och trygg som möjligt samtidigt som du roar dig kungligt.

Referenser

 1. White ND. Alcohol Use in Young Adults With Type 1 Diabetes Mellitus. Am J Lifestyle Med. 2017;11(6):433-435.
 2. Diabetes UK. Type 1 Diabetes and Drinking. https://www.diabetes.org.uk/. 2021. Available at: https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/young-adults/type-1-drinking. (Accessed July 2022).
 3. NHS. Alcohol and Drugs. https://www.nhs.uk/. 2021. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/type-1-diabetes/living-with-type-1-diabetes/alcohol-and-drugs/. (Accessed July 2022).