Skip to main content

7 tips för att hantera rädslor, ångest och oro inför hypoglykemier

« WeCare blogg | Mars 15, 2022 |
Tips & Tricks
blog

Hypoglykemi (förkortat hypo) är en av de aspekter av att leva med diabetes som kan orsaka enorm oro och ångest varje dag, såväl som allmän rädsla för dess effekter. Hypoglykemier är en biverkning av insulin eller insulinstimulerande tabletter snarare än ett resultat av själva diabetesen. Många upplever att risken för hypoglykemier ökar när de försöker sänka sin blodsockernivå till det rekommenderade intervallet, vilket kan vara en utmaning. Dessutom kan en hypoglykemi helt oväntat dyka upp mitt i vardagslivet – på jobbet, i bilen, under utekvällen eller på teaterföreställningen – och genast kräva behandling.

Nätter är ett särskilt bekymmer, särskilt eftersom sömn potentiellt gör dig mindre medveten om dina symtom och kan minska din förmåga att snabbt vidta åtgärder. För föräldrar till barn med diabetes kan tanken på en tyst hypo på natten vara extremt skrämmande1.

Hantera din oro

1. Påminn dig själv om att det är helt normalt att vara orolig för hypoglykemier. Det är även okej att tycka att de är extremt irriterande, jobbiga och obekväma! Att vara medveten och sätta ord på dina känslor kring hypoglykemier kan i sig vara till stor hjälp.

2. Var inte bara orolig, vidta åtgärder. För dagbok (eller anteckningar i din mobil) över dina hypoglykemier och analysera dem. I vilka situationer inträffar de? Finns det något du kan ändra på när det gäller dina rutiner, matvanor, aktiviteter eller ditt insulin, nästa gång du hamnar i en sådan situation? Om du inte kan se något mönster, eller komma på vad du kan göra, skulle det hjälpa att prata om det med någon annan som lever med diabetes? Om du inte har någon du kan prata med personligen, kan du alltid vända dig till ett onlineforum. Att lära sig avslappningstekniker, t.ex. djupandning, mindfulness eller yoga, kan också göra det lättare att hantera situationen.

3. Skriv ner dina farhågor. Ge var och en av dem en ”orospoäng”, t.ex. 1 är lågt och 5 är jättehögt. Gå igenom en i taget och fundera på hur den påverkar dig och vad som måste hända för att minska din oro.

4. Sök professionell hjälp. Om din rädsla för hypoglykemier tar över, och du utvecklar symtom på ångest eller börjar anpassa ditt liv (eller andras, t.ex. ditt barns liv) efter hur du kan undvika dem, är det dags att söka professionell hjälp, som kognitiv beteendeterapi. Du kan behöva några strategier för att minska din ångest. Det är inget fel med att söka eller ta emot hjälp – faktum är att många nationella hälsovårdsmyndigheter förespråkar medvetenhet om de psykologiska effekterna av att leva med diabetes.2,3

5. Dela med dig av dina känslor med ditt diabetesteam. Kan du berätta hur du känner inför hypoglykemier, ställa specifika frågor om dem eller diskutera ”skräckhistorier” som du har hört vid ditt nästa besök? Att byta kontinuerlig glukosmätning (CGM), insulintyp eller doseringsmetod kan eventuellt minska risken för hypoglykemier samtidigt som blodsockervärdet hålls inom intervallet, så att du kan koppla av. Nya produkter utvecklas hela tiden och dina besök hos ditt diabetesteam är ett bra sätt att lära sig mer om dem.

6. Om du ofta känner dig frestad att hålla en hög blodsockernivå för att undvika hypoglykemier kan det vara värt att söka professionell rådgivning. Då får du hjälp med att arbeta dig igenom den underliggande oron så att du kan optimera din blodsockerhantering. Ditt diabetesteam kan också hjälpa dig att utarbeta en strategi för hur du skulle hantera en hypo i olika situationer så att du kan vara förberedd i förväg. Att vara förberedd är ett utmärkt verktyg som hjälper till att lindra din oro.

7. Hur kan du lära dig mer på egen hand? Utbilda dig själv angående din faktiska risk för en hypo, hur du känner igen den och hur du ska behandla den. På så sätt kan du stilla din oro och rädsla. Det kan också hjälpa att ta kontakt med andra som kan förstå dig.4 Internet kan vara en jättebra resurs för tillförlitlig information från nationella diabetesorganisationer, och det finns också en lång rad andra resurser.

Slutligen

Det är fullständigt normalt att känna obehag inför tanken på att drabbas av hypoglykemi. Men det finns verktyg, resurser och en uppsjö av stödmekanismer att tillgå om du känner att den här oron håller på att ta över. Var aldrig rädd för att ta kontakt med någon som kan hjälpa dig.

Referenser:

  1. Van Name MA, Hilliard ME, Boyle CT, et al. Night-time is the worst time: Parental fear of hypoglycemia in young children with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2018;19(1):114-120.
  2. NICE. Type 1 diabetes in adults: diagnosis and management. www.nice.org.uk. 2020. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/ng17/chapter/Recommendations#aware ness-and-management-of-hypoglycaemia-2. (Accessed January 2022).
  3. American Diabetes Association. Psychosocial Care for People With Diabetes: Position Statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2016;39(12):2126-2140.
  4. National Diabetes Services Scheme. Fear of hypoglycaemia fact sheet. https://www.ndss.com.au/. 2020. Available at: https://www.ndss.com.au/about-diabetes/resources/find-a-resource/fear-of-hypoglycaemia-fact-sheet. (Accessed January 2022).

*Redaktörens anmärkning: Den här artikeln har anpassats och reproducerats från ett inlägg som publicerats på Medtronic Diabetes Australia.

Är du fortfarande osäker?

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får

Gå till hjälpcentret

Du kan kontakta oss här

Gå till kontaktsidan