Skip to main content

MiniMed™ 670G -systemet
Varningar och alarm

S

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT KVITTERA ELLER ÅTGÄRDA VARNINGEN ELLER LARMET:

ORSAK

Varning:

Ljud-/vibrationsmönstret upprepas var femte minut eller varje kvart (beroende på varningen) tills varningen kvitteras.

Larm:

Ljud-/vibrationsmönstret upprepas var tionde minut tills larmet kvitteras. Efter 10 minuter startar larmsirenen.

ÅTGÄRD
  1. Läs texten på skärmen. Den förklarar varningen eller larmet och anger vad du bör göra
  2. Tryck på 670G .
  3. Tryck på 670G på det önskade alternativet.

Exempel på larm:

670G

 

OBS:

670G  Det är viktigt att du tar itu med larmet Blockerat insulinflöde. Det larmet innebär att insulin inte kan passera igenom slangen eller kanylen. Om det larmet ges, kontrollerar du ditt blodsocker och ser efter om infusionssetet har rubbats eller om det finns veck på slangen.

  • Om du inte upptäcker något problem och inte direkt kan byta reservoar och infusionsset, kan du välja att Återuppta basal. Om ett larm för blockerat insulinflöde återkommer, följer du stegen på skärmen. Välj Återställ och byt reservoar och infusionsset.
  • Om du upptäcker ett problem eller om din reservoar är tom följer du stegen på skärmen. Välj Återställ och byt reservoar och infusionsset.

Ring vår produktsupport om du har frågor om pumpen, varningar eller larm.

V

VID EN VARNING ELLER:

ORSAK

En varning uppmärksammar dig på en situation som kanske kräver en åtgärd av dig. När du får en varning, kontrollera alltid vad pumpen meddelar. Exempel på varningar är Låg reservoar eller Lågt batteri.

ÅTGÄRD

Varningslampa

Den röda lampan på pumpen blinkar en gång följt av en paus. Det upprepas tills varningen kvitteras.

Blinkmönstret ser ut såhär:

670G

Ljud

Beroende på dina ljudinställningar ger pumpen en upprepad ljudsignal, en kontinuerlig serie av två vibrationer, eller bådadera.

Bildskärm

Pumpen visar ett meddelande med en gul ikon och anvisningar om vad du ska göra

VID EN VARNING LARM:

ORSAK

Vid ett larm har något upptäckts som hindrar insulin från att levereras. Du får inte insulin. Det är viktigt att du omgående tar itu med larm. Exempel på larm är Blockerat insulinflöde och Byt batteri nu.

ÅTGÄRD

Varningslampa

Den röda lampan på pumpen blinkar två gånger följt av en paus. Det upprepas tills larmet kvitteras.

Blinkmönstret ser ut såhär:

670G

Ljud

Beroende på dina ljudinställningar ger pumpen en upprepad larmsignal, en kontinuerlig serie av tre vibrationer, eller bådadera.

Bildskärm

Pumpen visar ett meddelande med en röd ikon och anvisningar om vad du ska göra.

Är du fortfarande osäker?

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får

Gå till hjälpcentret

Du kan kontakta oss här

Gå till kontaktsidan