Skip to main content
SmartGuard

Min bolusmängd verkar vara lägre än vad jag förväntade mig vid användning av SmartGuard™-läget

SmartGuard-funktionen beräknar en bolus baserat på aktuella värden för BS eller SG och kolhydrater, och kan justera bolusen ytterligare.

Bolusmängden justeras nedåt om SmartGuard-funktionen förutser en risk för hypoglykemi efter måltiden.

Är du fortfarande osäker?

Du kan kontakta oss här

Gå till kontaktsidan