Skip to main content
Refund

Częściowa refundacja
terapii

Czy wiesz, że osoby w wieku powyżej 26 lat w Polsce kwalifikują się do częściowej refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia zestawów infuzyjnych potrzebnych do terapii osobistą pompą insulinową?

Oto, w jaki sposób możesz skorzystać z tej możliwości.

W celu otrzymania/ zakupu osprzętu do osobistych pomp insulinowych proponujemy zapoznać się wcześniej z informacjami ze strony internetowej nt. refundacji zestawów infuzyjnych a następnie zgłosić się do Działu Obsługi Klienta. Specjaliści pracujący w Medtronic, posiadający szeroką wiedzę nt. rodzajów oferowanego osprzętu czy dodatkowych akcesoriów do noszenia pompy – chętnie udzielą Państwu wszystkich potrzebnych informacji oraz pomogą w procesie uzyskania osprzętu.

Skontaktuj się z nami

Refundacja zestawów infuzyjnych

Dla kogo? Refundacja: 10 szt. zestawów, raz na miesiąc Dopłata Kod NFZ Kto wystawia zlecenia?
dla osób z cukrzycą T 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej  % refundacji % dopłaty przez pacjenta  nr do wpisania przez lekarza na zleceniu  specjaliści uprawnieni do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w środki medyczne 
do ukończenia 26 r. ż.  100% 0% P.91 lub P.091.01
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii, chorób wewnętrznych;  lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej przez okres 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
powyżej 26 r.ż.  70% 30% P.91 lub P.091.00
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, chorób wewnętrznych, endokrynologii; lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej przez okres 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
kobiety ciężarne 100% 0% P.91 lub P.091.02
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości; lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej przez okres 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Dopłata do zestawów infuzyjnych dla pacjentów powyżej 26 R.Ż.:

Okres użytkowania Liczba sztuk Całkowita kwota refundacji Dopłata (Całkowita
kwota dopłacana
przez pacjenta)*
1 miesiąc 10 210 PLN 90 PLN
2 miesiące  20 420 PLN 180 PLN
3 miesiące  30 630 PLN 270 PLN

*-dopłata pacjenta zależna od ceny detalicznej brutto produktu w aptece/sklepie medycznym. W przykładzie cena detaliczna brutto=wysokość limitu finansowania ze środków publicznych.

Okres użytkowania Liczba sztuk Całkowita kwota refundacji Dopłata pacjenta
całkowita kwota
dopłacana przez pacjenta
1 miesiąc 10 210 PLN 90 PLN
2 miesiące 20 420 PLN 180 PLN
3 miesiące 30 630 PLN 270 PLN
 1. W celu uzyskania osprzętu w ramach refundacji należy zgłosić się do uprawnionego lekarza (lista specjalizacji tutaj)
  • W przypadku korzystania z systemu elektronicznego NFZ zlecenie jest automatycznie przesyłane do centralnego systemu weryfikacji w NFZ. Po pozytywnej weryfikacji lekarz pobiera zlecenie do wydruku, następnie potwierdza je podpisem, pieczątką i przekazuje pacjentowi. Każde zlecenie posiada indywidulany numer.
  • Korzystając z tradycyjnego sposobu wystawiania zleceń – pacjent po otrzymaniu od lekarza papierowego druku zlecenia musi zgłosić się do oddziału NFZ (tylko za pierwszym razem) w celu potwierdzenia uprawnień i otrzymania papierowej Karty Zaopatrzenia, którą okazuje w punkcie zaopatrzenia za każdym razem, gdy realizuje Zlecenie. Szczegółowy opis procesu znajduje się poniżej.
 2. Następnie należy skontaktować się lub odwiedzić jeden z punktów sprzedaży. Lista punktów zamieszczona tutaj.

Lekarz może wystawić Zlecenie (rodzaj Recepty na podstawie, której otrzymuje się osprzęt) w dwojaki sposób: za pośrednictwem serwisu internetowego lub tradycyjnie wypełniając formularz Zlecenia na zaopatrzenie.

Rok 2020 jest okresem przejściowym między starym a nowym sposobem wystawiania Zleceń. W okresie przejściowym lekarz może wystawić zlecenie na starym druku, które należy potwierdzić w Oddziale NFZ zgodnym z miejscem zamieszkania pacjenta.

Uwaga! Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Oznacza to, że zlecenie wystawione np. 26 stycznia, niezależnie czy obejmuje 1, 2 lub 3 miesiące, aby nie stracić limitu przysługującego na styczeń, będzie musiało być zrealizowane do końca stycznia.

Opis tradycyjnego procesu uzyskania wkłuć refundowanych:

 1. Zgłoszenie się do lekarza uprawnionego do wystawiania Zleceń (tutaj) w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze przysługujące comiesięcznie „Część A" na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (wzór do pobrania poniżej)
 2. Zgłoszenie się ze Zleceniem „Część A" oraz ważnym dowodem ubezpieczenia (w przypadku kobiet w ciąży Kartą Ciąży bądź zaświadczeniem od lekarza o miesiącu ciąży) do wojewódzkiego oddziału NFZ, w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B" (dawniej Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego) - tylko w przypadku, kiedy zgłasza się po raz pierwszy.
 3. Skontaktowanie się lub wizyta w jednym z punktów sprzedaży z poniższymi dokumentami. Lista punktów zamieszczona tutaj.
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A"
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B"

W przypadku wątpliwości dotyczących procedury zamawiania osprzętu refundowanego przez nfz prosimy o kontakt z działem obsługi klienta tel. +48 22 275 69 99 WEW. 1.

Refundadcja zbiorników na insulinę

Dla kogo? Refundacja: 5 szt. , raz na miesiąc Dopłata Kod NFZ  Kto wystawia zlecenia?
dla osób z cukrzycą T 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej  % refundacji % dopłaty przez pacjenta  nr do wpisania przez lekarza na zleceniu  specjaliści uprawnieni do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w środki medyczne 
dla osób z cukrzycą T1 leczonych za pomocą pompy insulinowej 70% 30% P.134
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, pediatrii, perinatologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii, chorób wewnętrznych, lekarz POZ
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
Okres użytkowania Liczba sztuk Całkowita kwota refundacji Dopłata (całkowita kwota dopłacana przez pacjenta)*
1 miesiąc 5 31.50 PLN 13.50 PLN
2 miesiące 10 63.00 PLN 27.00 PLN
3 miesiące 15 94.50 PLN 40.50 PLN

*-dopłata pacjenta zależna od ceny detalicznej brutto produktu w aptece/sklepie medycznym. W przykładzie cena detaliczna brutto=wysokość limitu finansowania ze środków publicznych.

 1. W celu uzyskania zbiorników na insulinę w ramach refundacji należy zgłosić się do uprawnionego lekarza (lista specjalizacji tutaj).

  Lekarz może wystawić Zlecenie (rodzaj Recepty na podstawie, której otrzymuje się osprzęt) w dwojaki sposób: za pośrednictwem serwisu internetowego lub tradycyjnie wypełniając formularz Zlecenia na zaopatrzenie.

  • W przypadku korzystania z systemu elektronicznego NFZ Zlecenie jest automatycznie przesyłane do centralnego systemu weryfikacji w NFZ. Po pozytywnej weryfikacji lekarz pobiera zlecenie do wydruku, następnie potwierdza je podpisem, pieczątką i przekazuje pacjentowi. Każde Zlecenie posiada indywidulany numer.
  • Korzystając z tradycyjnego sposobu wystawiania zleceń – pacjent po otrzymaniu od lekarza papierowego druku zlecenia musi zgłosić się do oddziału NFZ (tylko za pierwszym razem) w celu potwierdzenia uprawnień i otrzymania papierowej Karty Zaopatrzenia, którą okazuje w punkcie zaopatrzenia za każdym razem, gdy realizuje Zlecenie. Szczegółowy opis procesu znajduje się poniżej.
 2. Następnie należy skontaktować się lub odwiedzić jeden z punktów sprzedaży. Lista punktów zamieszczona tutaj.

Rok 2020 jest okresem przejściowym między starym a nowym sposobem wystawiania Zleceń. W okresie przejściowym lekarz może wystawić zlecenie na starym druku, które należy potwierdzić w Oddziale NFZ zgodnym z miejscem zamieszkania pacjenta

Uwaga! Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Oznacza to, że zlecenie wystawione np. 26 stycznia, niezależnie czy obejmuje 1, 2 lub 3 miesiące, aby nie stracić limitu przysługującego na styczeń, będzie musiało być zrealizowane do końca stycznia.

Opis tradycyjnego procesu uzyskania refundowanych zbiorników na insulinę:

 1. Zgłoszenie się do lekarza uprawnionego do wystawiania Zleceń (tutaj) w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze przysługujące comiesięcznie „Część A" na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (wzór do pobrania poniżej).
 2. Zgłoszenie się ze Zleceniem „Część A" oraz ważnym dowodem ubezpieczenia (w przypadku kobiet w ciąży Kartą Ciąży bądź zaświadczeniem od lekarza o miesiącu ciąży) do wojewódzkiego oddziału NFZ, w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B" (dawniej Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego) - tylko w przypadku, kiedy zgłasza się po raz pierwszy.
 3. Skontaktowanie się lub wizyta w jednym z punktów sprzedaży z poniższymi dokumentami. Lista punktów zamieszczona tutaj.
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A"
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B"

W przypadku wątpliwości dotyczących procedury zamawiania osprzętu refundowanego przez nfz prosimy o kontakt z działem obsługi klienta tel. +48 22 275 69 99 WEW. 1.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące refundacji

Skontaktuj się z nami