Skip to main content

Częściowa REFUNDACJA
terapii

Czy wiesz, że osoby w wieku powyżej 26 lat w Polsce kwalifikują się do częściowej refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia zestawów infuzyjnych potrzebnych do terapii osobistą pompą insulinową?

Oto, w jaki sposób możesz skorzystać z tej możliwości.

W celu otrzymania/ zakupu osprzętu do osobistych pomp insulinowych proponujemy zapoznać się wcześniej z informacjami ze strony internetowej nt. refundacji zestawów infuzyjnych a następnie zgłosić się do Działu Obsługi Klienta. Specjaliści pracujący w Medtronic, posiadający szeroką wiedzę nt. rodzajów oferowanego osprzętu czy dodatkowych akcesoriów do noszenia pompy – chętnie udzielą Państwu wszystkich potrzebnych informacji oraz pomogą w procesie uzyskania osprzętu.

Skontaktuj się z nami

Refundacja zestawów infuzyjnych

Dla kogo?Refundacja: 10 szt. zestawów, raz na miesiącDopłataKod NFZKto wystawia zlecenia?
dla osób z cukrzycą T 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej % refundacji% dopłaty przez pacjenta nr do wpisania przez lekarza na zleceniu specjaliści uprawnieni do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w środki medyczne 
do ukończenia 26 r. ż. 100%0%P.91 lub P.091.01
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii, chorób wewnętrznych;  lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej przez okres 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
powyżej 26 r.ż. 70%30%P.91 lub P.091.00
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, chorób wewnętrznych, endokrynologii; lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej przez okres 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
kobiety ciężarne100%0%P.91 lub P.091.02
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, położnictwa i ginekologii, endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości; lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r o zawodach pielęgniarki i położnej przez okres 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

DOPŁATA DO ZESTAWÓW INFUZYJNYCH DLA PACJENTÓW POWYŻEJ 26 R.Ż.:

Okres użytkowaniaLiczba sztukCałkowita kwota refundacjiDopłata pacjenta
całkowita kwota
dopłacana przez pacjenta
1 miesiąc10210 PLN90 PLN
2 miesiące 20420 PLN180 PLN
3 miesiące 30630 PLN270 PLN
ModelNazwa towaruIlość sztuk w opakowaniuCena brutto (opakowanie) od 16.05.2022Cena brutto (1 sztuka) od 16.05.2022
MMT-862AMiniMed™ Sure-T™ - dren 45 cm, kaniula 6 mm. Wkłucie metalowe.10300,0030,00
MMT-864AMiniMed™ Sure-T™ – dren 60 cm, kaniula 6 mm. Wkłucie metalowe.10300,0030,00
MMT-866AMiniMed™ Sure-T™ – dren 80 cm, kaniula 6 mm. Wkłucie metalowe.10300,0030,00
MMT-874AMiniMed™ Sure-T™ – dren 60 cm, kaniula 8 mm. Wkłucie metalowe.10300,0030,00
MMT-876AMiniMed™ Sure-T™ – dren 80 cm, kaniula 8 mm. Wkłucie metalowe.10300,0030,00
MMT-884AMiniMed™ Sure-T™ – dren 60 cm, kaniula 10 mm. Wkłucie metalowe.10300,0030,00
MMT-886AMiniMed™ Sure-T™ – dren 80 cm, kaniula 10 mm. Wkłucie metalowe.10300,0030,00
MMT-394AMiniMed™ Quick-set™ – dren 45 cm, kaniula 6 mm. Wkłucie miękkie.10300,0030,00
MMT-399AMiniMed™ Quick-set™ – dren 60 cm, kaniula 6 mm. Wkłucie miękkie.10300,0030,00
MMT-387AMiniMed™ Quick-set™ – dren 80 cm, kaniula 6 mm. Wkłucie miękkie.10300,0030,00
MMT-398AMiniMed™ Quick-set™ – dren 110 cm, kaniula 6 mm. Wkłucie miękkie.10300,0030,00
MMT-397AMiniMed™ Quick-set™- dren 60 cm, kaniula 9 mm. Wkłucie miękkie.10300,0030,00
MMT-386AMiniMed™ Quick-set™ – dren 80 cm, kaniula 9 mm. Wkłucie miękkie10300,0030,00
MMT-396AMiniMed™ Quick-set™ – dren 110 cm, kaniula 9 mm. Wkłucie miękkie.10300,0030,00
MMT-368AMiniMed™ Silhouette™ – dren 45 cm, kaniula 13 mm. Wkłucie miękkie.10300,0030,00
MMT-381AMiniMed™ Silhouette™ – dren 60 cm, kaniula 13 mm. Wkłucie miękkie.10300,0030,00
MMT-383AMiniMed™ Silhouette™ – dren 80 cm, kaniula 13 mm. Wkłucie miękkie.10300,0030,00
MMT-382AMiniMed™ Silhouette™ – dren 110 cm, kaniula 13 mm. Wkłucie miękkie.10300,0030,00
MMT-378AMiniMed™ Silhouette™ – dren 60 cm, kaniula 17 mm. Wkłucie miękkie.10300,0030,00
MMT-384AMiniMed™ Silhouette™ – dren 80 cm, kaniula 17 mm. Wkłucie miękkie.10300,0030,00
MMT-377AMiniMed™ Silhouette™ – dren 110 cm, kaniula 17 mm. Wkłucie miękkie.10300,0030,00
Okres użytkowaniaLiczba sztukCałkowita kwota refundacjiDopłata pacjenta
Całkowita kwota dopłacana przez pacjenta
1 miesiąc10210 PLN90 PLN
2 miesiące20420 PLN180 PLN
3 miesiące30630 PLN270 PLN
 1. W celu uzyskania osprzętu w ramach refundacji należy zgłosić się do uprawnionego lekarza (lista specjalizacji TUTAJ)
  • W przypadku korzystania z systemu elektronicznego NFZ zlecenie jest automatycznie przesyłane do centralnego systemu weryfikacji w NFZ. Po pozytywnej weryfikacji lekarz pobiera zlecenie do wydruku, następnie potwierdza je podpisem, pieczątką i przekazuje pacjentowi. Każde zlecenie posiada indywidulany numer.
  • Korzystając z tradycyjnego sposobu wystawiania zleceń – pacjent po otrzymaniu od lekarza papierowego druku zlecenia musi zgłosić się do oddziału NFZ (tylko za pierwszym razem) w celu potwierdzenia uprawnień i otrzymania papierowej Karty Zaopatrzenia, którą okazuje w punkcie zaopatrzenia za każdym razem, gdy realizuje Zlecenie. Szczegółowy opis procesu znajduje się poniżej.
 2. Następnie należy skontaktować się lub odwiedzić jeden z punktów sprzedaży. Lista punktów zamieszczona TUTAJ.

Lekarz może wystawić Zlecenie (rodzaj Recepty na podstawie, której otrzymuje się osprzęt) w dwojaki sposób: za pośrednictwem serwisu internetowego lub tradycyjnie wypełniając formularz Zlecenia na zaopatrzenie.

Rok 2020 jest okresem przejściowym między starym a nowym sposobem wystawiania Zleceń. W okresie przejściowym lekarz może wystawić zlecenie na starym druku, które należy potwierdzić w Oddziale NFZ zgodnym z miejscem zamieszkania pacjenta.

Uwaga! Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Oznacza to, że zlecenie wystawione np. 26 stycznia, niezależnie czy obejmuje 1, 2 lub 3 miesiące, aby nie stracić limitu przysługującego na styczeń, będzie musiało być zrealizowane do końca stycznia.

OPIS TRADYCYJNEGO PROCESU UZYSKANIA WKŁUĆ REFUNDOWANYCH:

 1. Zgłoszenie się do lekarza uprawnionego do wystawiania Zleceń (TUTAJ) w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze przysługujące comiesięcznie „Część A" na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (wzór do pobrania poniżej)
 2. Zgłoszenie się ze Zleceniem „Część A" oraz ważnym dowodem ubezpieczenia (w przypadku kobiet w ciąży Kartą Ciąży bądź zaświadczeniem od lekarza o miesiącu ciąży) do wojewódzkiego oddziału NFZ, w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B" (dawniej Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego) - tylko w przypadku, kiedy zgłasza się po raz pierwszy.
 3. Skontaktowanie się lub wizyta w jednym z punktów sprzedaży z poniższymi dokumentami. Lista punktów zamieszczona TUTAJ.
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A"
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B"

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH PROCEDURY ZAMAWIANIA OSPRZĘTU REFUNDOWANEGO PRZEZ NFZ PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA TEL. +48 22 275 69 99 WEW. 1.

Refundadcja zbiorników na insulinę

Dla kogo?Refundacja: 5 szt. , raz na miesiącDopłataKod NFZ Kto wystawia zlecenia?
dla osób z cukrzycą T 1 leczonych za pomocą pompy insulinowej % refundacji% dopłaty przez pacjenta nr do wpisania przez lekarza na zleceniu specjaliści uprawnieni do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w środki medyczne 
dla osób z cukrzycą T1 leczonych za pomocą pompy insulinowej70%30%P.134
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: diabetologii, pediatrii, perinatologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, endokrynologii, chorób wewnętrznych, lekarz POZ
 • kontynuacja przez przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
ModelNazwa towaruIlość sztuk w opakowaniuCena brutto (opakowanie) od 16.05.2022Cena brutto (1 sztuka) od 16.05.2022
MMT-326Zbiornik MiniMedTM-1.8 ml1090.009.00
MMT-332Zbiornik MiniMedTM-3 ml1090.009.00
Okres użytkowaniaLiczba sztukCałkowita kwota refundacjiDopłata (całkowita kwota dopłacana przez pacjenta)*
1 miesiąc531.50 PLN13.50 PLN
2 miesiące1063.00 PLN27.00 PLN
3 miesiące1594.50 PLN40.50 PLN

*-dopłata pacjenta zależna od ceny detalicznej brutto produktu w aptece/sklepie medycznym. W przykładzie cena detaliczna brutto=wysokość limitu finansowania ze środków publicznych.

 1. W celu uzyskania zbiorników na insulinę w ramach refundacji należy zgłosić się do uprawnionego lekarza (lista specjalizacji TUTAJ).

  Lekarz może wystawić Zlecenie (rodzaj Recepty na podstawie, której otrzymuje się osprzęt) w dwojaki sposób: za pośrednictwem serwisu internetowego lub tradycyjnie wypełniając formularz Zlecenia na zaopatrzenie.

  • W przypadku korzystania z systemu elektronicznego NFZ Zlecenie jest automatycznie przesyłane do centralnego systemu weryfikacji w NFZ. Po pozytywnej weryfikacji lekarz pobiera zlecenie do wydruku, następnie potwierdza je podpisem, pieczątką i przekazuje pacjentowi. Każde Zlecenie posiada indywidulany numer.
  • Korzystając z tradycyjnego sposobu wystawiania zleceń – pacjent po otrzymaniu od lekarza papierowego druku zlecenia musi zgłosić się do oddziału NFZ (tylko za pierwszym razem) w celu potwierdzenia uprawnień i otrzymania papierowej Karty Zaopatrzenia, którą okazuje w punkcie zaopatrzenia za każdym razem, gdy realizuje Zlecenie. Szczegółowy opis procesu znajduje się poniżej.
 2. Następnie należy skontaktować się lub odwiedzić jeden z punktów sprzedaży. Lista punktów zamieszczona TUTAJ.

Rok 2020 jest okresem przejściowym między starym a nowym sposobem wystawiania Zleceń. W okresie przejściowym lekarz może wystawić zlecenie na starym druku, które należy potwierdzić w Oddziale NFZ zgodnym z miejscem zamieszkania pacjenta

Uwaga! Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Oznacza to, że zlecenie wystawione np. 26 stycznia, niezależnie czy obejmuje 1, 2 lub 3 miesiące, aby nie stracić limitu przysługującego na styczeń, będzie musiało być zrealizowane do końca stycznia.

OPIS TRADYCYJNEGO PROCESU UZYSKANIA REFUNDOWANYCH ZBIORNIKÓW NA INSULINĘ:

 1. Zgłoszenie się do lekarza uprawnionego do wystawiania Zleceń (TUTAJ) w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze przysługujące comiesięcznie „Część A" na okres 1, 2 lub 3 miesięcy (wzór do pobrania poniżej).
 2. Zgłoszenie się ze Zleceniem „Część A" oraz ważnym dowodem ubezpieczenia (w przypadku kobiet w ciąży Kartą Ciąży bądź zaświadczeniem od lekarza o miesiącu ciąży) do wojewódzkiego oddziału NFZ, w celu otrzymania Zlecenia na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B" (dawniej Karta Zaopatrzenia Comiesięcznego) - tylko w przypadku, kiedy zgłasza się po raz pierwszy.
 3. Skontaktowanie się lub wizyta w jednym z punktów sprzedaży z poniższymi dokumentami. Lista punktów zamieszczona TUTAJ.
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część A"
 • Zlecenie na Zaopatrzenie w Środki Pomocnicze Przysługujące Comiesięcznie „Część B"

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH PROCEDURY ZAMAWIANIA OSPRZĘTU REFUNDOWANEGO PRZEZ NFZ PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA TEL. +48 22 275 69 99 WEW. 1.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dokładne  informacje dotyczące refundacji

Skontaktuj się z nami