Skip to main content
Refund

Częściowa refundacja terapii

Czy wiesz, że osoby w wieku powyżej 26 lat w Polsce kwalifikują się do częściowej refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia zestawów infuzyjnych potrzebnych do terapii osobistą pompą insulinową?

Oto, w jaki sposób możesz skorzystać z tej możliwości.

W ramach refundacji na pompy insulinowe i zestawy infuzyjne przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce osoby do 26 r.ż. mogą otrzymać pompę insulinową zgłaszając się do szpitala/ ośrodka zdrowia, który ma podpisaną umowę z NFZem i w ramach procedur finansowanych przez NFZ taką pompę może otrzymać.

Osoby powyżej 26 r.ż. w Polsce mają zapewnioną częściową refundację zestawów infuzyjnych koniecznych w terapii za pomocą osobistej pompy insulinowej. Osoby powyżej 26 r.ż. nie są objęte refundacją samego urządzenia – pompy insulinowej. W celu bezpośredniego zakupu pompy insulinowej w firmie Medtronic należy skontaktować się z Przedstawicielem Handlowym Medtronic Diabetes.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dokładne informacje dotyczące refundacji

Skontaktuj się z nami