Skip to main content
System MiniMed™ 780G
Dostępny w Polsce
System MiniMed™ 780G
Dostępny w Polsce

System MiniMed™ 780G
Dostępny w Polsce

Skoncentruj się na życiu,
nie na poziomach glukozy.

 

Nasze terapie

Życie z cukrzycą

Więcej czasu w prawidłowym zakresie
oznacza więcej czasu
na to, co kocham najbardziej
Więcej czasu w prawidłowym zakresie
oznacza więcej czasu
na to, co kocham najbardziej
Play button
Play button

Więcej czasu w prawidłowym zakresie
oznacza więcej czasu
na to, co kocham najbardziej

W Medtronic szukamy inspiracji w każdej historii,
którą usłyszymy. To jest historia Cyryla , jaka jest Twoja?

MiniMed 780G wyposażony w technologię podłączania urządzeń inteligentnych i w technologię SmartGuard. Pompa insulinowa MiniMed 780G jest przeznaczona do stosowania przez pacjentów w wieku 7-80 lat z cukrzycą typu 1, u których całkowita dobowa dawka insuliny wynosi 8 jednostek dziennie lub więcej. System MiniMed 780G jest przeznaczony do ciągłego podawania insuliny z bazy (przy wartości przepływu wybranej przez użytkownika) i podawania bolusów insuliny (o wielkościach wybranych przez użytkownika). System jest również przeznaczony do ciągłego monitorowania wartości glukozy w płynie podskórnym.

System MiniMed 780G jest wyposażony w technologię SmartGuard, którą można zaprogramować w taki sposób, aby automatycznie dostosowywała podawanie insuliny na podstawie danych uzyskanych za pomocą funkcji ciągłego monitorowania glikemii (CGM) oraz zatrzymywała podawanie insuliny, gdy wartość SG mierzonego przez sensor spadnie poniżej wstępnie zdefiniowanej wartości progowej lub system przewidzi, że wystąpi taki spadek.