Skip to main content

Narzędzie do wyszukiwania urządzeń mobilnych kompatybilnych z aplikacjami firmy Medtronic

Sprawdź kompatybilność

Kompatybilność aplikacji dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Należy pamiętać o możliwych różnicach w zależności od kraju.

Aplikacja MiniMed™ Mobile

Zyskasz możliwość wyświetlania najważniejszych danych z pompy insulinowej i sensora bezpośrednio na swoim urządzeniu mobilnym. Odkryj nowy, łatwy i dyskretny sposób interakcji z pompą insulinową MiniMed™ i danymi z systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM).

Aplikacja CareLink™ Connect

Przeznaczona dla Partnerów terapii. Łatwy sposób na zadalny wgląd do danych z pompy insulinowej i sensora, w czasie rzeczywistym, u bliskiej osoby z cukrzycą.

Aplikacja Guardian™

Aplikacja Guardian™ jest komponentem systemu Smart CGM Guardian™ 4, który wspiera kontrolę cukrzycy. System ten posiada następujące funkcje:

  • rejestruje stężenia glukozy w dzień i w nocy,
  • wyświetla wartości stężenia glukozy w wygodny i dyskretny sposób na urządzeniu mobilnym,
  • wysyła powiadomienia o przewidywanych zdarzeniach; spadkach i wzrostach glikemii,
  • pokazuje jak dieta, wysiłek fizyczny i insulina wpływają na poziom glukozy.

Aplikacja Simplera™

Sensor Simplera™ ma na celu zmniejszenie obciążenia związanego z cukrzycą u osób stosujących metodę wielokrotnych wstrzyknięć (MDI), oferując uniwersalny jednorazowy sensor połączony z aplikacją Simplera™ w celu uzyskania odczytów SG w czasie rzeczywistym i alarmów predykcyjnych.

Często zadawane pytania

Samsung, Xiaomi, Google, LG, Motorola, Huawei, One Plus, Sony

Przejdź do Ustawienia > Ogólne > Informacje > Nazwa modelu.

Urządzenie firmy Apple

Przejdź do Ustawienia > Ogólne > Informacje > Nazwa modelu.

Komunikat ostrzegawczy wskazuje, że aktualny system nie został jeszcze w pełni przetestowany lub nie jest w pełni obsługiwany. Chociaż nie możemy zagwarantować pełnej funkcjonalności aplikacji, dopóki wersja nie zostanie w pełni przetestowana, kliknięcie poza komunikatem ostrzegawczym umożliwi działanie aplikacji. Komunikat ostrzegawczy nie będzie się pojawiał po pełnym przetestowaniu nowej wersji aplikacji. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, nasz zespół pomocy technicznej z przyjemnością pomoże w rozwiązaniu problemu według naszej najlepszej wiedzy.

Zalecamy sprawdzenie zgodności urządzeń i systemu operacyjnego przed jego aktualizacją. Jeśli aktualizacja nie jest wymieniona jako zgodna, zalecamy nie aktualizować systemu operacyjnego, dopóki nie sprawdzimy i nie zapewnimy pełnej zgodności.

Współpracujemy z firmami Apple i Android, aby testować wersje beta, gdy tylko staną się dostępne, z myślą o jak najszybszym zapewnieniu pełnej zgodności. Jeśli jednak odkryjemy, że nowy system operacyjny spowodował zmianę docelowego działania aplikacji, zapewnienie pełnego działania aplikacji w nowym systemie operacyjnym może wymagać dodatkowego czasu.

Jeśli nie zweryfikowaliśmy producenta urządzenia lub urządzenie korzysta z nieobsługiwanego systemu operacyjnego, oznacza to, że urządzenie nie jest zgodne i nie będzie można pobrać aplikacji ze sklepu Google Play ani App Store i nie będzie ona działać na tym urządzeniu.

Jeśli urządzenie lub system operacyjny jest urządzeniem niezweryfikowanym, przy pierwszym logowaniu do aplikacji pojawi się komunikat z informacją, że z aplikacji można nadal korzystać, ale nie została ona przetestowana. W rezultacie niektóre informacje mogą być wyświetlane inaczej niż zamierzano i zalecamy korzystanie z aplikacji na w pełni przetestowanym urządzeniu. Jeśli jednak wystąpią jakiekolwiek problemy związane z Twoim urządzeniem, nasz zespół pomocy technicznej z przyjemnością pomoże w rozwiązaniu problemu według naszej najlepszej wiedzy.

Przykro nam słyszeć, że pojawił się problem! To urządzenie nie zostało w pełni przetestowane z aplikacją i w związku z tym nie jesteśmy w stanie zagwarantować jego działania. Chętnie jednak pomożemy w rozwiązaniu problemu według naszej najlepszej wiedzy – skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aplikacja MiniMed™ Mobile ma za zadanie wyświetlanie danych ze zgodnego systemu pompy insulinowej MiniMed™ na odpowiednim urządzeniu mobilnym powszechnego użytku w celu pasywnego monitorowania i synchronizacji danych z oprogramowaniem CareLink™. Aplikacja MiniMed™ Mobile nie zastępuje wyświetlania w czasie rzeczywistym danych z systemu ciągłego monitorowania glikemii lub z pompy insulinowej na głównym urządzeniu (tj. pompie insulinowej). Wszelkie decyzje dotyczące leczenia należy podejmować na podstawie wskazań wyświetlanych na ekranie głównego urządzenia.

Aplikacja MiniMed™ Mobile nie służy do analizowania ani modyfikowania odbieranych przez nią danych dotyczących pompy insulinowej i systemu ciągłego monitorowania glikemii. Nie służy też do kontrolowania jakiegokolwiek z aspektów działania pompy insulinowej lub systemu do ciągłego monitorowania glikemii, do których jest podłączona. Aplikacja MiniMed™ Mobile nie jest przeznaczona do bezpośredniego pobierania danych z sensora ani nadajnika systemu ciągłego monitorowania glikemii.

Aplikacja CareLink™ Connect przeznaczona dla Partnerów terapii, służy do dodatkowego wyświetlania danych dotyczących pompy insulinowej i danych dotyczących CGM (ciągłe monitorowanie glikemii) na kompatybilnym urządzeniu mobilnym. Aplikacja CareLink™ Connect nie jest przeznaczona do tego, aby zastępować wyświetlanie danych dotyczących pomp insulinowych i urządzeń do ciągłego monitorowania glikemii (CGM) na ekranie głównego urządzenia. Wszelkie decyzje dotyczące leczenia należy podejmować na podstawie wskazań wyświetlanych na ekranie głównego urządzenia.

Aplikacja CareLink™ Connect nie służy do analizowania ani modyfikowania odbieranych przez nią danych dotyczących pomp insulinowych i urządzeń CGM. Nie jest ona też przeznaczona do sterowania żadną funkcją pompy insulinowej ani systemu CGM, do którego jest podłączona. Aplikacja CareLink™ Connect nie jest przeznaczona do odbierania informacji bezpośrednio z pompy insulinowej ani systemu CGM.

Pełne informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa zawiera Podręcznik użytkownika.

Aplikacja Guardian™ jest przeznaczona do stosowania z systemem Smart CGM Guardian™ 4. Jest to system CGM działający w czasie rzeczywistym, wskazany w terapii cukrzycy u osób w wieku 7 lat i starszych. System Smart CGM Guardian™ 4 nie wymaga kalibracji i został zaprojektowany w celu zastąpienia pomiarów do oznaczenia stężenia glukozy we krwi z palca przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Decyzje dotyczące leczenia powinny być podejmowane na podstawie odczytów z sensora (SG) i strzałek trendów. System śledzi trendy glukozy i pomaga w wykrywaniu zdarzeń związanych z hiperglikemią i hipoglikemią oraz w podejmowaniu bieżących i długoterminowych decyzji dotyczących leczenia.

System jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez pacjentów i opiekunów korzystających z kompatybilnego urządzenia mobilnego i systemu operacyjnego, którzy mają dostateczne doświadczenie, aby dostosować ustawienia dźwięku i powiadomień urządzenia mobilnego.

Skuteczne stosowanie systemu CGM wymaga wystarczająco dobrego wzroku lub słuchu, aby możliwe było rozpoznawanie powiadomień generowanych przez aplikację Guardian™.

Aplikacja Guardian™ Connect jest przeznaczona do stosowania z systemem Guardian™ Connect. Aplikacja jest przeznaczona do stosowania przez pacjentów ze zgodnym urządzeniem mobilnym. Aplikacja wyświetla odczyty stężenia glukozy z sensora i stanowi interfejs użytkownika umożliwiający kalibrację sensora, wprowadzanie danych dotyczących wysiłku fizycznego i posiłków oraz przesyłanie informacji do oprogramowania CareLink™ Personal. Pozwala ona użytkownikom na śledzenie schematów zmian stężenia glukozy i identyfikację epizodów niskiego i wysokiego poziomu glukozy. Aplikacja generuje powiadomienia, jeśli poziom glukozy osiągnie lub przekroczy ustawione limity stężenia glukozy mierzonego przez sensor, albo spadnie poniżej tych limitów.

Ciągłe monitorowanie glikemii nie jest zalecane dla osób, które nie chcą lub nie mogą przeprowadzić codziennie co najmniej dwóch pomiarów poziomu glukozy we krwi za pomocą glukometru lub które nie mogą lub nie chcą utrzymywać kontaktu z lekarzem prowadzącym.

Skuteczne stosowanie systemu CGM wymaga wystarczająco dobrego wzroku i słuchu, aby możliwe było rozpoznawanie powiadomień generowanych przez aplikację Guardian™ Connect.

Aplikacja Simplera™ jest przeznaczona do użytku z systemem Simplera™. Simplera™ to autonomiczny system CGM działający w czasie rzeczywistym, przeznaczony do kontroli cukrzycy u osób w wieku od 2 lat i starszych.

System Simplera™ został zaprojektowany w celu zastąpienia pomiaru glukozy z palca na potrzeby podejmowania decyzji związanych z leczeniem cukrzycy. Decyzje dotyczące leczenia mogą być podejmowane na podstawie odczytów SG i strzałek trendu. System śledzi trendy stężeń glukozy i pomaga w wykrywaniu epizodów hiperglikemii i hipoglikemii, a także w podejmowaniu zarówno bieżących, jak i długoterminowych decyzji terapeutycznych.

System jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez pacjentów i ich opiekunów korzystających z kompatybilnego urządzenia mobilnego i systemu operacyjnego, którzy mają wystarczające doświadczenie, aby dostosować ustawienia dźwięku i powiadomień urządzenia mobilnego.

Aplikacja MiniMed™ Mobile to akcesorium do kompatybilnego systemu pompy insulinowej MiniMed™.Aplikacja zapewnia dodatkowy wgląd w dane z pompy insulinowej na kompatybilnym urządzeniu mobilnym. Aplikacja jest dostępna dla urządzeń z systemem operacyjnym Android™* (MMT-6101) oraz dla urządzeńz systemem operacyjnym iOS™* (MMT-6102).

CareLink™ Connect to aplikacja mobilna współpracująca z oprogramowaniem CareLink™. Aplikacja CareLink™ służy do dodatkowego wyświetlania danych dotyczących pompy insulinowej i danych dotyczących ciągłego monitorowania glikemii (CGM) na kompatybilnym urządzeniu mobilnym.

Aplikacja Guardian to element systemu Guardian 4, który stanowi pomoc w leczeniu cukrzycy. System Guardian 4 obejmuje następujące elementy: aplikację Guardian iOS™* (MMT-8200) lub aplikację Guardian Android™* (MMT-8201), nadajnik Guardian 4 (MMT-7841Q), sensor Guardian 4 (MMT-7040Q) oraz kompatybilny tester i ładowarkę. Aplikacja Guardian ma interfejs użytkownika umożliwiający wprowadzanie danych dotyczących na przykład wysiłku zycznego, insuliny, posiłków i wartości stężenia glukozy we krwi oraz przesyłanie informacji na stronę internetową CareLink Personal.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią porady medycznej i nie powinny zastępować porady w gabinecie lekarskim. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności, potencjalne zdarzenia niepożądane oraz wszelkie inne informacje należy omówić ze swoim lekarzem.

* Na niektórych urządzeniach mobilnych wybranych producentów mogą działać aplikacje MiniMed™ Mobile, CareLink™ Connect, Guardian™ Connect i Diabetes Updater, ale nie zostały one w pełni przetestowane.