Skip to main content
Smart MDI System

Smart MDIStosując inteligentny system Smart MDI , nie musisz już zgadywać, jaką dawkę  insuliny podać

Smart MDI System

Czym jest inteligentny system Smart MDI?

Inteligentny system Smart MDI to połączenie naszego najnowocześniejszego sensora Simplera™ do ciągłego monitorowania glikemii z inteligentnym wstrzykiwaczem insuliny InPen™.

Inteligentny wstrzykiwacz insuliny InPen™ pomaga w rejestrowaniu informacji o podanych bolusach, śledzeniu insuliny aktywnej oraz zalecaniu bolusów posiłkowych i korekcyjnych.

Sensor CGM Simplera™ pozwala z wyprzedzeniem zorientować się, że poziom glukozy wkrótce może być za niski lub za wysoki — dzięki odczytom w czasie rzeczywistym, trendom i powiadomieniom, bez konieczności nakłuwania palców .

Smart MDI System

Inteligentny system Smart MDI sprawia, że rzadziej musisz sprawdzać poziom glukozy , notować godziny podania insuliny i samodzielnie obliczać kolejne dawki. Ponieważ monitoruje zarówno ilość insuliny podanej i aktywnej, jak i poziomy glukozy, może w czasie rzeczywistym udzielać spersonalizowanych podpowiedzi dotyczących dawkowania — a Ty podajesz dokładnie taką dawkę, jakiej potrzebujesz.

Elementy inteligentnego systemu Smart MDI

Simplera™ CGM

Elementy inteligentnego systemu Smart MDI

Sensor CGM Simplera™

Sensor CGM Simplera™ to połączenie sensora i nadajnika w jednym urządzeniu, które automatycznie mierzy, przewiduje i rejestruje poziomy glukozy co 5 minut, przez 24 godziny na dobę, bez konieczności nakłuwania palców . Jeden sensor można nosić do 7 dni, a założenie nowego jest bezproblemowe i zajmuje zaledwie 9 sekund.

InPen™ Smart*

Elementy inteligentnego systemu Smart MDI

Inteligentny wstrzykiwacz insuliny InPen™

Inteligentny wstrzykiwacz insuliny InPen™ automatycznie  zaleci odpowiednią dawkę insuliny na posiłek lub korektę, a także przypomni o dawce pominiętej.

InPen app

Elementy inteligentnego systemu Smart MDI

Aplikacja InPen™

Aplikacja InPen™ to narzędzie do kontrolowania cukrzycy, które pomaga w rejestrowaniu i obliczaniu dawek insuliny. Robi to na podstawie bieżących poziomów glukozy i informacji o planowanym spożyciu węglowodanów, a także przekazuje zespołowi terapeutycznemu informacje o efektach Twojego leczenia.

Generowane z wyprzedzeniem powiadomienia i alarmy o spodziewanych spadkach lub wzrostach poziomu glukozy oraz pomiary glikemii w czasie rzeczywistym.

1

Jeśli trend jest rosnący, ostrzegają wcześniej i pomagają unikać zbyt wysokiego poziomu glukozy.

2

Jeśli Twój poziom glukozy maleje lub jest niski, ostrzegają wcześniej i pomagają zapobiegać zbyt niskiej glikemii.

17:00 12:00 Posiłek 1 150 mg/dL 2 85 mg/dL
12:00 17:00 Posiłek 150 mg/dL 85 mg/dL 1 2
Poziomy glukozy w mg/dl
Alarmy predykcyjne
Kalkulator dawki
Dawka insuliny
Ilość insuliny aktywnej
Poziomy glukozy w mg/dl
Alarmy predykcyjne
Kalkulator dawki
Dawka insuliny
Ilość insuliny aktywnej

Często zadawane pytania

Inteligentny system Smart MDI to połączenie inteligentnych narzędzi, które zapewniają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym i kompleksowe raporty, ułatwiając życie osobom stosującym metodę wielokrotnych wstrzyknięć insuliny za pomocą pena.

 • Sensor CGM Simplera™ to rozwiązanie do ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym, wskazane do kontroli cukrzycy u osób w wieku co najmniej 2 lat.
 • Inteligentny wstrzykiwacz insuliny InPen™ służy do samodzielnego podawania wymaganej dawki insuliny przez osoby z cukrzycą i jest przeznaczony do osobistego użytku przez jednego pacjenta. W przypadku pacjentów, którzy nie kontrolują swojej cukrzycy samodzielnie, inteligentny wstrzykiwacz insuliny InPen™ powinien być zawsze stosowany pod nadzorem opiekuna.

Zaktualizowaliśmy aplikację i elementy składowe naszego autonomicznego systemu CGM, aby działał jeszcze lepiej i był wygodniejszy w użytkowaniu. Oto najważniejsze zmiany wprowadzone w sensorze CGM Simplera™:

 • Poprzedni system nosił nazwę system Smart  CGM Guardian™ 4. Nowa generacja naszego systemu Smart CGM to sensor i nadajnik w jednym, o nazwie sensor CGM Simplera™.
 • Sensor CGM Simplera™ można szybko i łatwo założyć na ciele.
 • Sensor nie wymaga dodatkowego mocowania za pomocą plastra.

Obecnie z inteligentnym wstrzykiwaczem insuliny InPen™ można stosować penfile firm: Lilly Humalog®, Lilly Lyumjev®, Novo Nordisk NovoRapid®, Novo Nordisk Fiasp® i Novo Nordisk Insulin Aspart Injection o pojemności 3 ml (300 jednostek).

Insulina długodziałająca podawana jest za pomocą drugiego pena a jej dawka jest ręcznie wpisywana przez osobę stosującą System Smart MDI do aplikacji.

Dostępność kolorów zależy od regionu. Obecnie w Europie są dostępne następujące kolory:

 • Niebieski InPen™ można stosować z penfilami Novo Nordisk
 • Szary InPen™ można stosować z penfilami Lilly

Aplikacje sensora CGM Simplera™ i inteligentnego wstrzykiwacza insuliny InPen™ mogą działać na różnych modelach urządzeń Apple® i Android™. Aktualne informacje na temat dostępne są na naszej stronie interentowej tutaj. Zalecamy sprawdzenie zgodności i wyłączenie automatycznych aktualizacji systemu operacyjnego, aby aplikacje działały jak najlepiej.

Inteligentny wstrzykiwacz insuliny InPen™ to pierwszy inteligentny* wstrzykiwacz do insuliny, który korzysta z technologii Bluetooth® i wraz z intuicyjną aplikacją na smartfona pomaga osobom z cukrzycą w podawaniu korekcyjnych i posiłkowych dawek insuliny.

Stosując nasz inteligentny system Smart MDI, możesz przeglądać dane przekazywane w czasie rzeczywistym z sensora CGM Simplera™, jeśli powiążesz aplikację ze swoim kontem CareLink™ Personal. Obecnie w Europie aplikacja InPen™ umożliwia przeglądanie danych z systemów CGM Simplera™, Guardian™ Connect i Guardian™ 4.

Szkolenie z obsługi inteligentnego systemu Smart MDI może przeprowadzić lekarz, pielęgniarka lub przedstawiciel firmy Medtronic. Dodatkowe materiały są dostępne będą Platformie edukacyjnej Medtronic Diabetes.

Tak, z jednym kontem w aplikacji można zsynchronizować więcej niż jeden inteligentny wstrzykiwacz insuliny InPen™.

Razem z inteligentnym wstrzykiwaczem insuliny InPen™ nie są dostarczane wkłady insulinowe. Aby otrzymać receptę na insulinę do InPen™, należy zwrócić się do lekarza.

Firma Medtronic stara się udostępnić osobom chorym na cukrzycę różne opcje samodzielnego zakupu produktów. Możliwość zakupu systemu InPen™ w Polsce będzie możliwa wkrótce.

Przypisy

 • * Zalecenia dotyczące dawkowania obliczone na podstawie ustawień początkowych określonych przez lekarza oraz oszacowanej przez użytkownika ilości węglowodanów.
 • ** MDI = Multiple Daily Injections, metoda wielokrotnych wstrzyknięć
 • ǁ Jeśli odczyty CGM różnią się od stężeń glukozy mierzonych przez sensor lub nie są zgodne z oczekiwaniami, do podjęcia decyzji terapeutycznych należy użyć glukometru. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika systemu.
 • ^ Dzięki powiadomieniom o poziomach glukozy i zaleceniom dotyczącym dawkowania obliczanym zgodnie z ustawieniami początkowymi wprowadzonymi przez lekarza.
 • ^^ Inteligentny wstrzykiwacz insuliny łączy się z aplikacją mobilną, umożliwiając obliczanie dawek, generowanie przypomnień oraz integrację z systemem CGM. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika.
 • § Wymagana jest interakcja
 • * Zalecenia dotyczące dawkowania obliczone na podstawie ustawień początkowych określonych przez lekarza oraz oszacowanej przez użytkownika ilości węglowodanów.
 • ** MDI = Multiple Daily Injections, metoda wielokrotnych wstrzyknięć
 • ǁ Jeśli odczyty CGM różnią się od stężeń glukozy mierzonych przez sensor lub nie są zgodne z oczekiwaniami, do podjęcia decyzji terapeutycznych należy użyć glukometru. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika systemu.
 • ^ Dzięki powiadomieniom o poziomach glukozy i zaleceniom dotyczącym dawkowania obliczanym zgodnie z ustawieniami początkowymi wprowadzonymi przez lekarza.
 • ^^ Inteligentny wstrzykiwacz insuliny łączy się z aplikacją mobilną, umożliwiając obliczanie dawek, generowanie przypomnień oraz integrację z systemem CGM. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika.
 • § Wymagana jest interakcja

Simplera™ to system ciągłego monitorowania glikemii (ang. continuous glucose monitoring, CGM) w czasie rzeczywistym przeznaczony do zarządzania terapią cukrzycy u osób w wieku 2 lat i starszych. Simplera™ jest przeznaczony do osobistego użytku przez osoby chorujące na cukrzycę i ma im pomagać w zarządzaniu terapią cukrzycy, a także do użytku przez rodziców i opiekunów, którzy pomagają osobom chorym w zarządzaniu terapią cukrzycy.

InPen™ jest przeznaczony do wielokrotnego stosowania u jednego użytkownika przez osoby z cukrzycą w celu samodzielnego wstrzyknięcia pożądanej dawki insuliny. Wstrzykiwacz InPen™ jest kompatybilny z wkładami o pojemności 3,0 ml insulina (U-100) oraz jednorazowymi, odłączanymi igłami igły (brak w zestawie). Wstrzykiwacz InPen™ umożliwia użytkownikowi podanie żądanej dawki insuliny od 0,5 do 30 jednostek co (1/2) jednostki przyrostu i automatycznie przesyła informacje o podanej dawce do kompatybilnego urządzenia z aplikacją.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady medycznej i nie powinny zastępować wizyty w gabinecie lekarskim. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności, potencjalne zdarzenia niepożądane oraz wszelkie inne informacje należy omówić ze swoim lekarzem.

EMEA-CGM-2300085©2023 Medtronic. Medtronic — wszelkie prawa zastrzeżone. Logo Medtronic i Further Together są znakami towarowymi firmy Medtronic. Marki firm trzecich są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie inne marki są znakami towarowymi spółek firmy Medtronic.