Skip to main content
Guardian™ 4 SMART CGM System

Powiadomienia I  alarmy o spodziewanych spadkach lub wzrostach stężenia glukozy z  wyprzedzeniem, oraz pomiary glikemii w czasie rzeczywistym.

Guardian™ 4 SMART CGM System

System Ciągłego Monitorowania Glikemii SMART* CGM Guardian™ 4

Informacje o stężeniu glukozy z wyprzedzeniem, bez nakłuwania palców**

Czym jest CGM?

System CGM to system do ciągłego monitorowania glikemii (Continuous Glucose Monitoring). Jego podstawowa funkcja polega na śledzeniu poziomu glukozy codziennie przez całą dobę, wykorzystując pomiary wykonywane co kilka minut przez niewielki sensor zakładany podskórnie na brzuchu lub na ramieniu przy użyciu automatycznego urządzenia (sertera). Sensor mierzy stężenie glukozy w płynie tkankowym znajdującym się między komórkami ciała.

*Funkcja Smart CGM przewiduje z wyprzedzeniem do 1 godziny wystąpienie niskich lub wysokich stężeń glukozy mierzonych przez sensor. Dodatkowo zapewnia ona dostęp do algorytmów i danych, które mogą informować użytkowników o klinicznie istotnych schematach glikemii. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika.

**Jeśli odczyty CGM nie odpowiadają odczuwanym objawom lub nie są zgodne z oczekiwaniami, do podjęcia decyzji terapeutycznych należy użyć glukometru. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika systemu.

Jakie korzyści przynosi stosowanie systemu CGM?

Glukometr daje tylko informację o stężeniu glukozy w momencie wykonywania pomiaru.

System CGM zapewnia natomiast szerszy wgląd w pełny obraz zachodzących zmian oraz trendów stężenia glukozy. System CGM może dostarczać cennych informacji1 w kluczowych momentach dnia, na przykład przed i w trakcie treningu, przed i w trakcie prowadzenia pojazdu, przed egzaminem/sprawdzianem, a także w środku nocy.

Elementy składowe Systemu Smart* CGM Guardian™ 4

*Funkcja Smart CGM przewiduje z wyprzedzeniem do 1 godziny wystąpienie niskich lub wysokich stężeń glukozy mierzonych przez sensor. Dodatkowo zapewnia ona dostęp do algorytmów i danych, które mogą informować użytkowników o klinicznie istotnych schematach glikemii. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika.

** Jeśli odczyty CGM nie odpowiadają odczuwanym objawom lub nie są zgodne z oczekiwaniami, do podjęcia decyzji terapeutycznych należy użyć glukometru. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika systemu.

Wszystkie informacje dostępne tylko w jednej aplikacji

Pobierz aplikację tutaj:

Google Play Apple Store

QR androidQR android

System CGM jest szczególnie przydatny dla osób, które:

  • Często doświadczają hipoglikemii.
  • Chcą obniżyć wartości HbA1c bez zwiększania ilości epizodów hipoglikemii.
  • Mają duże wahania glikemii.
Guardian™ 4 SMART CGM System

Predykcyjne powiadomienia mogą zmniejszyć nawet o 59% liczbę epizodów hipoglikemii i nawet o 39% liczbę epizodów hiperglikemii1*

*Wyniki pochodzą z jednego badania dotyczącego systemu Guardian™ Connect.

Ostrzega nawet z 60 minutowym wyprzedzeniem o ryzyku wystąpienia hipo- lub hiperglikemii

Górny limit (zakres od 100 mg/dl do 400 mg/dl)Przypomnienie o wysokimPrzypomnienie o niskim145623Dolny limit (zakres między od 60 mg/dl do 90 mg/dl)
1.  Tempo wzrostu
2.  Powiadomienie przed wysokim
3.  Powiadomienie przy wysokim
4.  Tempo spadku
5.  Powiadomienie przed niskim
6.  Powiadomienie przy niskim
Stężenie glukozy mierzone przez sensor
Pilne powiadomienie o niskim poziomie 55 mg/dl
Ustawienie zaprogramowane na stałe ze względu na bezpieczeństwo pacjenta
Górny limit (zakres od 100 mg/dl do 400 mg/dl)Dolny limit (zakres między od 60 mg/dl do 90 mg/dl)314562Przypomnienie o wysokimPrzypomnienie o niskim
1.  Tempo wzrostu
3.  Powiadomienie przy wysokim
5.  Powiadomienie przed niskim
Stężenie glukozy mierzone przez sensor
2.  Powiadomienie przed wysokim
4.  Tempo spadku
6.  Powiadomienie przy niskim
Pilne powiadomienie o niskim poziomie 55 mg/dl
Ustawienie zaprogramowane na stałe ze względu na bezpieczeństwo pacjenta
Guardian™ 4 SMART CGM System

Czuję się o wiele bezpieczniej, bo z wyprzedzeniem otrzymuję informację, co się może wydarzyć

Użytkownik Systemu Smart* CGM Guardian™ 4

Personalized glucose reports

Udostępnianie danych: bezpiecznie i w stałym kontakcie

Udostępnianie danych o stężeniach glukozy przyjaciołom i rodzinie

Bliscy, za Twoją zgodą, mogą mieć możliwość zdalnego monitorowania Twojego poziomu glukozy, a informacje o zmianach mogą bezpiecznie, w czasie rzeczywistym trafiać na ich telefony komórkowe w postaci powiadomień SMS*.

Udostępnianie spersonalizowanych raportów

Współpracując ze swoim zespołem terapeutycznym oraz udostępniając dane z oprogramowania CareLink™, możesz osiągnąć lepsze wyniki terapeutyczne.

*W przypadku oprogramowania CareLink™ Personal wymagane jest połączenie Wi-Fi/dane komórkowe.

  1. Abraham SB, et al. Improved Real-World Glycemic Control With Continuous Glucose Monitoring System Predictive Alerts. Journal of Diabetes Science and Technology 2021; 15(1):91–97
Funkcja Smart CGM przewiduje z wyprzedzeniem do 1 godziny wystąpienie niskich lub wysokich stężeń glukozy mierzonych przez sensor. Dodatkowo zapewnia ona dostęp do algorytmów i danych, które mogą informować użytkowników o klinicznie istotnych schematach glikemii. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika.
Jeśli odczyty CGM nie odpowiadają odczuwanym objawom lub nie są zgodne z oczekiwaniami, do podjęcia decyzji terapeutycznych należy użyć glukometru. Więcej informacji zawiera Podręcznik użytkownika systemu.
Wyniki pochodzą z jednego badania dotyczącego systemu Guardian™ Connect.
W przypadku oprogramowania CareLink™ Personal wymagane jest połączenie Wi-Fi/dane komórkowe.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią porady medycznej i nie powinny zastępować wizyty w gabinecie lekarskim. Wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności, potencjalne zdarzenia niepożądane oraz wszelkie inne informacje należy omówić ze swoim lekarzem.

UC202209300 PO ©2021 Medtronic Wszelkie prawa zastrzeżone. Medtronic, logo Medtronic i Further, Together są znakami towarowymi firmy Medtronic. Marki firm trzecich są znakami towarowymi ich właścicieli. Wszystkie pozostałe marki są znakami towarowymi firmy Medtronic.