Skip to main content

Šport a diabetes: osudová kombinácia

« Môj MiniMed™ Care Blog | Marec 9, 2021 |
Životný štýl
Šport a diabetes

Nebolo by skvelé, keby všetky články, príspevky či odkazy na diabetes a šport začínali frázou „Ľudia s diabetom môžu športovať rovnakým spôsobom a na rovnakej úrovni ako ktokoľvek iný.“?  Táto revolučná myšlienka nás priviedla k poznaniu, že ľudia s diabetom by mali diabetes prispôsobiť vykonávanému športu, a nie naopak.

Cvičenie má mnoho výhod: prispieva k zachovaniu kostnej hmoty, pomáha regulovať telesnú hmotnosť, zlepšuje krvný obeh, znižuje riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení a tiež stres u ľudí s diabetom 1. typu. Ešte väčšie výhody prináša kombinácia aeróbneho tréningu s cvičeniami na posilnenie svalstva. Fyzický pohyb má síce veľa pozitív, no netreba zabúdať, že akýkoľvek šport by ste mali vykonávať postupne a podľa odporúčaní svojho diabetológa.

Pri výbere športu by mali ľudia s diabetom vziať do úvahy niektoré kľúčové aspekty. Rôzne druhy športu, ich intenzita a trvanie môžu mať rôzny vplyv na hodnoty glykémie. Môže sa tiež stať, že niektorý šport zníži alebo zvýši vaše hodnoty glykémie. Z tohto dôvodu by ste si mali pravidelne merať hladiny glukózy v krvi a tak zistiť, ktoré športy alebo cvičenia sú pre vás najvhodnejšie. Do tohto komplexného súboru sa radí aj faktor jednotlivca. Ak vám niektoré cvičenie alebo niektorý šport znižuje hodnoty glykémie, neznamená to, že to bude platiť pre všetkých ľudí s diabetom 1. typu. Preto musíme vytvárať stratégie ušité na mieru každej situácii.

Odporúčania pre úpravu inzulínovej terapie pri telesnej aktivite

Používanie kontinuálneho monitorovania glukózy ako nástroja pri telesnej aktivite

Vysoké a nízke hodnoty glykémie môžu byť problematické najmä pred, počas a po cvičení a športe. Systém kontinuálneho monitorovania glukózy (CGM) vám pomôže tieto hodnoty sledovať a poskytne vám presný obraz o tom, čo sa deje s hladinami glukózy nameranými senzorom (SG) počas cvičenia. S pomocou týchto informácií je oveľa jednoduchšie určiť, kedy potrebujete prijať viac alebo menej inzulínu či sacharidov.

Systémy CGM navyše zobrazujú výstrahy vždy, keď hladina SG rýchlo klesá alebo stúpa. Vďaka týmto informáciám môžete okamžite správne zareagovať a predísť tak potenciálnemu problému, ktorý by vám bránil vo výkone.

Inzulínové pumpy so systémami CGM idú ešte o krok ďalej: dokážu zastaviť alebo znížiť podávanie inzulínu, keď zistia, že hladina SG klesá pod určitú úroveň. Tým sa znižuje riziko a frekvencia výskytu hypoglykemických udalostí.

Používanie odporúčaní RECORD pri telesnej aktivite

Nasledujúce odporúčania vychádzajú z príručky RECORD, ktorú schválila Španielska asociácia endokrinológie a výživy (SEEN).2

U ľudí, ktorí podstupujú liečbu diabetu inzulínom, je potrebné upraviť množstvo inzulínu pri telesnej aktivite. Pri úprave množstva inzulínu je najlepšie vychádzať z výsledkov monitorovania glukózy získaných pred, počas a po cvičení. Kľúčovým je teda počiatočné monitorovanie. Môže dôjsť k nasledujúcim úpravám:

  • U pacientov, ktorí sa liečia viacerými dávkami a cvičenie vykonávajú pred jedlom (raňajkami, obedom alebo večerou), zvyčajne nie sú potrebné žiadne úpravy, pretože hladina inzulínu v tele je vtedy nízky, prípadne je potrebné zjesť pred cvičením niečo malé (napr. 10 g sacharidov).
  • Na druhej strane, ak pacient cvičí po jedle (do 4 hodín od podania rýchlo účinkujúceho inzulínu alebo do 2 hodín od podania inzulínového analógu), predchádzajúca dávka inzulínu by sa mala znížiť približne o jednu tretinu, prípadne je potrebné zjesť niečo malé (10 až 20 g sacharidov na každých 30 minút fyzickej aktivity).
  • Pacienti, ktorí si podávajú dve dávky stredne dlho účinkujúceho inzulínu s alebo bez použitia rýchlo účinkujúceho inzulínu a ktorí cvičia nalačno alebo pred večerou, si pravdepodobne nebudú musieť upraviť dávku ani nebudú musieť zjesť malý sacharidový snack.
  • Ak cvičíte ráno alebo po večeri, dávku rýchlo účinkujúceho inzulínu podávanú pred cvičením by ste si mali znížiť o jednu tretinu, prípadne ak si podávate len stredne dlho účinkujúci inzulín, mali by ste zjesť malý sacharidový snack.
  • A napokon, ak cvičíte poobede, mali by ste zjesť 10 až 20 g sacharidov na každých 30 minút cvičenia (napr. zväčšiť snack), prípadne, aj keď je to zložitejšie, znížiť dávku stredne dlho účinkujúceho inzulínu ráno o 15 až 25 % a zvýšiť dávku rýchlo účinkujúceho inzulínu o 10 až 15 %.

Stručne povedané, šport a fyzická aktivita sú neodmysliteľnou súčasťou života ľudí s diabetom, a to bez ohľadu na ich vek či typ diabetu. Akýkoľvek športový či cvičebný program však treba konzultovať, vytvoriť a sledovať v spolupráci s vaším diabetológom.

Odkazy

1.    American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2016 Abridged for Primary Care Providers. Clin Diabetes. 2016;34(1):3-21. 
2.    Gargallo-Fernández M, et al. Recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en pacientes con diabetes mellitus (Guía RECORD). Grupo de Trabajo de Diabetes Mellitus de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). Endocrinol Nutr. 2015;62(6):73-93.