Skip to main content
Guardian™ 4 SMART CGM System

Monitorovanie glukózy v reálnom čase, trendy a výstrahy, ktoré vás budú informovať skôr, než hladina glukózy bude vysoká alebo nízka

Guardian™ 4 SMART CGM System

Systém Guardian™ 4 Smart  na kontinuálne monitorovanie glukózy

Majte hladinu glukózy pod kontrolou aj bez odberu krvi z prsta 

Čo je CGM?

CGM systém je systém na kontinuálne monitorovanie glukózy. CGM sleduje hladiny glukózy 24 hodín denne 7 dní v týždni, prostredníctvom malého senzora pripevneného k vášmu bruchu (iba u dospelých) alebo ramenu pomocou automatického zavádzača. Senzor meria hladinu glukózy v tkanivovom moku, čo je hladina glukózy v tekutine medzi bunkami.

Aké sú výhody CGM?

Glukomer poskytuje len krátke „momentky“ vašej hladiny glukózy v jednom časovom momente.

CGM systém vám dáva väčší prehľad o trendoch glukózy. CGM môže poskytovať cenné informácie v kľúčových bodoch počas dňa, vrátane momentov pred cvičením a počas cvičenia, pred šoférovaním, pred testom/skúškou a počas  noci.

Komponenty Guardian™ 4 Smart  CGM systému

Senzor

Kontroluje glukózu každých päť minút. Noste maximálne 7 dní. Nie sú potrebné žiadne odbery krvi z prsta 

Vysielač

Pripája sa ku kompatibilnému mobilnému zariadeniu pomocou Bluetooth®. Nabíjateľné.

Je CGM pre mňa?

 • Máte časté nízke hladiny glukózy.

 • Chcete si znížiť cieľové hodnoty HbA1c bez zvýšenia počtu hypoglykémií.

 • Máte značne premenlivú glykémiu.

Guardian™ 4 SMART CGM System

Prediktívne výstrahy na hladiny glukózy môžu znížiť výskyt hypoglykemických udalostí o 59 % a hyperglykemických udalostí o 39 %1 

Majte výskyt vysokej alebo nízkej hladiny glukózy pod kontrolou pomocou prediktívnych výstrah vydaných až 60 minút pred vznikom týchto udalostí

Horný limit (rozsah od 5,6 mmol/l od 22,2 mmol/l) Dolný limit (rozsah od 3,3 mmol/l od 5 mmol/l) Pripomienka vysokej SG Pripomienka nízkej SG 1 4 5 6 2 3
Horný limit (rozsah od 5,6 mmol/l od 22,2 mmol/l) Dolný limit (rozsah od 3,3 mmol/l od 5 mmol/l) 3 1 4 5 6 2 Pripomienka vysokej SG Pripomienka nízkej SG
1.  Rýchlosť nárastu
2.  Varovanie pred vysokou SG
3.  Výstraha pri vysokej SG
4.  Rýchlosť poklesu
5.  Varovanie pred nízkou SG
6.  Varovanie pri nízkej SG
Hladina glukózy nameraná senzorom
Urgentne nízka SG 3,0 mmol/l Povinné nastavenie pre bezpečnosť pacienta
1. Rýchlosť nárastu
3. Výstraha pri vysokej SG
5. Varovanie pred nízkou SG
Hladina glukózy nameraná senzorom
2.  Varovanie pred vysokou SG
4.  Rýchlosť poklesu
6.  Varovanie pri nízkej SG
Urgentne nízka SG 3,0 mmol/l Povinné nastavenie pre bezpečnosť pacienta
Guardian™ 4 SMART CGM System

Vďaka nemu sa cítim oveľa istejšie, pretože mi oznámi, čo sa môže stať, skôr než sa to stane

- Používanie systému CGM

Personalized glucose reports

Zostaňte v kontakte pomocou zdieľania údajov

Zdieľajte údaje o hladinách glukózy s priateľmi a rodinou

Priebežne informujte osoby, ktoré sú pre vás dôležité, pomocou vzdialeného monitorovania a možnosti bezpečne zdieľať zmeny hodnôt glukózy prostredníctvom textových výstrah zasielaných v reálnom čase na ich mobilný telefon. 

Zdieľajte personalizované správy o glukóze

Objavte nové spôsoby zlepšenia liečby pri spolupráci s lekárom prostredníctvom personalizovaných správ o manažmente hodnôt glukózy zo softvéru CareLink™ Personal.

Literatúra

 1. Abraham SB, et al. Improved Real-World Glycemic Control With Continuous Glucose Monitoring System Predictive Alerts. Journal of Diabetes Science and Technology 2021; 15(1):91–97
 • 1.Abraham SB, et al. Improved Real-World Glycemic Control With Continuous Glucose Monitoring System Predictive Alerts. Journal of Diabetes Science and Technology 2021; 15(1):91–97
 • Inteligentný systém CGM predpovedá budúce udalosti vysokej a nízkej hodnoty glukózy nameranej senzorom až 1 hodinu vopred a poskytuje prístup k ďalším algoritmom a prehľadom, ktoré môžu používateľa informovať o klinicky významných profiloch glukózy. Pozrite si pokyny na používanie.
 • Ak hodnoty z CGM nezodpovedajú SG alebo očakávaniam, pri rozhodovaní o liečbe diabetu použite glukomer. Pozrite si používateľskú príručku k systému.
 • Výsledky pochádzajú z jednej štúdie s aplikáciou Guardian™ Connect.
 • Pri používaní softvéru CareLink™ Personal sa vyžaduje internetové pripojenie.

Tu uvedené informácie nie sú lekárskymi radami a nemajú sa používať ako alternatíva k rozhovoru s lekárom. Indikácie, kontraindikácie, varovania, bezpečnostné opatrenia, možné nežiaduce udalosti a akékoľvek ďalšie informácie prediskutujte so svojím lekárom.

UC202209300 SK ©2021 Medtronic. Všetky práva vyhradené – Medtronic. Logo Medtronic a Further, Together sú ochranné známky spoločnosti Medtronic. Značky tretích strán sú ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Všetky ostatné značky sú ochrannými známkami spoločnosti Medtronic.

 • *Inteligentný systém CGM predpovedá budúce udalosti vysokej a nízkej hodnoty glukózy nameranej senzorom až 1 hodinu vopred a poskytuje prístup k ďalším algoritmom a prehľadom, ktoré môžu používateľa informovať o klinicky významných profiloch glukózy. Pozrite si pokyny na používanie.
 • **Ak hodnoty z CGM nezodpovedajú SG alebo očakávaniam, pri rozhodovaní o liečbe diabetu použite glukomer. Pozrite si používateľskú príručku k systému.
 • #Pri používaní softvéru CareLink™ Personal sa vyžaduje internetové pripojenie