Skip to main content
Continuous Glucose Monitoring

Terapia kontinuálnym monitorovaním glukózy (CGM)

Play button
Continuous Glucose Monitoring

CGM system is Continuous Glucose Monitoring system. It essentially measures glucose levels 24/7, every few minutes, through a tiny sensor. This measures your interstitial glucose level, which is the glucose level found in the fluid between the cells.

Čo je CGM?

CGM systém je systém na kontinuálne monitorovanie glukózy.

CGM sleduje hladiny glukózy 24 hodín denne 7 dní v týždni prostredníctvom malého senzora pripevneného k vášmu bruchu alebo ramenu pomocou automatického zavádzača. Senzor meria hladinu glukózy v tkanivovom moku, čo je hladina glukózy v tekutine medzi bunkami.

Je CGM pre mňa?

CGM je najmä prínosné pre ľudí, ktorí1:

Máte časté nízke hladiny glukózy

Chcete znížiť svoje cieľové HbA1c bez zvýšenia počtu hypoglykemických príhod

Máte variabilné hladiny glukózy v krvi

Viete povedať, aké je toto mesto?

Ak nevidíte celý obraz,

môže byť ťažké robiť rozhodnutia

Aké sú výhody CGM?

Pri používaní terapie kontinuálnym monitorovaním glukózy (CGM)*:

3-krát

viac používateľov dosiahlo
hladinu HbA1c<7.5%2

14.5%

používateľom sa ​predĺžil
čas strávený v rozsahu3

*v porovnaní s MDI SMBG (viaceré injekcie denne a vlastné monitorovanie glukózy v krvi)

What are the Benefits of CGM?
Always by your side

Vždy pri vás

Vieme, že zmena liečby môže byť na začiatku náročná. Sme tu pre vás, aby sme vám uľahčili život s diabetom.
Pomocou online zdrojov dostupných 24 hodín denne 7 dní v týždni a jednoduchým príspupom k odborníkom vám chceme poskytnúť viac istoty a spokojnosti pri manažmente liečby vášho diabetu.
Nie ste sami.
Spoznajte WeCare.

  1. Rodbard D. DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS 2017;19(3):S25-S37
  2. Beck RW. et al. JAMA 2017;317(4):371-378.
  3. Ruedy KJ. et al. J Diabetes Sci Technol. 2017;11(6):1138-1146