Skip to main content

Vaša pumpa
Váš štýl
Váš spôsob vyjadrenia sa

MiniMed™ insulin pump accessories

Your Pump, Your style, Your Way

Väčšina príslušenstva bola vytvorená tak, aby sa dala použiť pre pumpy Medtronic všetkých typov a veľkostí. Niektoré z nich sú však vyrobené špecificky pre pumpy MiniMed™ 640G (s kapacitou 1,8 ml alebo 3,0 ml) alebo MiniMed™ Paradigm® (séria 5 alebo 7).