Skip to main content

Vaša Pumpa
Váš štýl
Váš Spôsob Vyjadrenia Sa

MiniMed™ Insulin Pump Accessories

Your Pump, Your style, Your Way

Väčšina príslušenstva bola vytvorená tak, aby sa dala použiť pre pumpy Medtronic všetkých typov a veľkostí. Niektoré z nich sú však vyrobené špecificky pre pumpy MiniMed™ 640G (s kapacitou 1,8 ml alebo 3,0 ml) alebo MiniMed™ Paradigm® (séria 5 alebo 7).