Skip to main content

Nástroj na vyhľadávanie kompatibility aplikácií od spoločnosti Medtronic

Skontrolujte kompatibilitu

Skontrolujte kompatibilitu pre región EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika). Upozorňujeme, že kompatibilita sa môže líšiť v závislosti od krajiny

Aplikácia MiniMed™ Mobile

Kľúčové údaje z inzulínovej pumpy budete môcť zobraziť priamo na svojom smartfóne. Objavte nový spôsob interakcie s údajmi z vašej inzulínovej pumpy MiniMed™ a systému na kontinuálne monitorovanie glukózy (CGM).

Aplikácia CareLink™ Connect

Pre blízke osoby. Jednoduchý spôsob diaľkového zobrazovania informácií o hladinách glukózy a inzulínovej pumpe osoby s diabetom.

Aplikácia Guardian™ Connect

Aplikácia Guardian™ Connect je súčasťou systému Guardian™ Connect, ktorý vám pomáha zvládať diabetes nasledovne:

  • zaznamenávaním hodnôt glukózy v priebehu dňa aj noci,
  • zobrazovaním hodnôt glukózy pohodlným a diskrétnym spôsobom pomocou mobilného zariadenia,
  • upozorňovaním na udalosti týkajúce sa hladín glukózy pomocou mobilného zariadenia,
  • zobrazovaním vplyvu diéty, cvičenia a liekov na hladiny glukózy,
  • poskytovaním ďalších nástrojov, ako sú napríklad výstrahy a schopnosť zaznamenávať diétu, cvičenie a príjem inzulínu, ktoré vám pomôžu predchádzať vysokej a nízkej hladine glukózy.

Aplikácia Guardian™

Aplikácia Guardian™ je súčasťou systému Guardian 4, ktorý pomáha pri liečbe diabetu. Systém Guardian™ 4 obsahuje nasledujúce funkcie:

  • zaznamenáva hodnoty glukózy v priebehu dňa aj noci,
  • zobrazuje hodnoty glukózy pohodlným a diskrétnym spôsobom v mobilnom zariadení,
  • odosiela výstrahy na udalosti týkajúce sa hladín glukózy do mobilného zariadenia,
  • zobrazuje vplyv diéty, cvičenia a inzulínu na hladiny glukózy.

Často kladené otázky

Samsung, Xiaomi, Google, LG, Motorola, Huawei, One Plus, Sony

Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Názov modelu.

Zariadenie Apple

Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Názov modelu.

Varovné hlásenie indikuje, že aktuálny systém ešte nie je úplne otestovaný alebo podporovaný. Aj keď nemôžeme zaručiť úplnú funkčnosť aplikácie, kým nebude jej vydanie úplne otestované, odkliknutím varovného hlásenia sa umožní fungovanie aplikácie. Po úplnom otestovaní novej verzie aplikácie sa varovné hlásenie už nebude zobrazovať. Ak budete mať medzitým nejaké problémy, náš tím podpory produktov vám pomôže s ich vyriešením, ako najlepšie bude môcť.

Pred aktualizáciou operačného systému vám odporúčame skontrolovať kompatibilitu vašich zariadení a OS. Ak nie je uvedený ako kompatibilný, odporúčame neaktualizovať váš operačný systém, kým neotestujeme a nezabezpečíme úplnú kompatibilitu.

Spolupracujeme so spoločnosťami Apple a Android na testovaní beta verzií hneď, ako budú dostupné, aby sme čo najskôr zabezpečili úplnú kompatibilitu. Ak však zistíme, že nový operačný systém spôsobil zmenu zamýšľaného správania aplikácie, potom môže trvať dlhšie, kým sa zabezpečí, že aplikácia bude v novom operačnom systéme plne fungovať tak, ako má.

Ak sme neoverili výrobcu zariadenia alebo ak zariadenie používa nepodporovaný operačný systém, potom zariadenia nie sú kompatibilné a nebudú k dispozícii na stiahnutie v obchode Google Play alebo App Store a nebudú na vašom zariadení fungovať.

Ak máte neoverené zariadenie alebo operačný systém, pri prvom prihlásení do aplikácie sa vám zobrazí v aplikácii kontextové hlásenie, ktoré vás informuje, že vašu aplikáciu je možné stále používať, ale nebola testovaná. V dôsledku toho sa niektoré informácie môžu zobrazovať inak, než bolo zamýšľané, a preto odporúčame, aby ste aplikáciu používali s úplne otestovaným zariadením. Ak však budete mať nejaké problémy so svojím zariadením, náš tím podpory produktov vám rád pomôže s ich vyriešením, ako najlepšie bude môcť.

Je nám ľúto, že máte nejaký problém. Vaše zariadenie nebolo úplne otestované s aplikáciou, a preto nemôžeme zaručiť jej správne fungovanie v tomto zariadení. Radi vám však pomôžeme s vyriešením tohto problému, ako najlepšie budeme môcť – kontaktujte náš tím podpory produktov.

Na svojom zariadení s operačným systémom Android navštívte Obchod Google Play. Ak je aplikácia InPen™ viditeľná v Obchode Play, nainštalujte ju. Ak aplikácia InPen™ nie je viditeľná v Obchode Play, zariadenie nespĺňa minimálne požiadavky na inštaláciu aplikácie. Po nainštalovaní aplikácie InPen™ ju otvorte. Po otvorení aplikácie skontroluje, či rozlíšenie obrazovky spĺňa minimálne požiadavky. Ak sa vám zobrazí prihlasovacia obrazovka, aplikácia je pripravená na použitie.

Aplikácie Guardian™ a InPen™ majú odlišný prístup ku kompatibilite a používajú rôzne technologické protokoly, preto sa kompatibilita medzi týmito dvomi mobilnými aplikáciami líši.

Dôležité bezpečnostné informácie

Aplikácia MiniMed™ Mobile je určená na sekundárne zobrazovanie údajov z kompatibilného systému inzulínovej pumpy MiniMed™ na vhodnom spotrebiteľskom elektronickom zariadení na účely pasívneho monitorovania a synchronizácie údajov so systémom CareLink™. Aplikácia MiniMed™ Mobile nenahrádza zobrazovanie údajov kontinuálneho monitorovania glukózy alebo údajov z inzulínovej pumpy v reálnom čase na primárnom zobrazovacom zariadení (t. j. inzulínovej pumpe). Všetky rozhodnutia o liečbe by mali byť založené na údajoch zobrazovaných na primárnom zobrazovacom zariadení.

Aplikácia MiniMed™ Mobile nie je určená na analyzovanie ani úpravu údajov, ktoré prijme zo systému na kontinuálne monitorovanie glukózy či z inzulínovej pumpy. Takisto nie je určená na ovládanie žiadnej funkcie pripojeného systému na kontinuálne monitorovanie glukózy ani pripojenej inzulínovej pumpy. Aplikácia MiniMed™ Mobile nie je určená na prijímanie údajov priamo zo senzora či vysielača systému na kontinuálne monitorovanie glukózy.

Aplikácia CareLink™ Connect je určená na sekundárne zobrazovanie údajov z inzulínovej pumpy a zariadenia CGM (zariadenie na kontinuálne monitorovanie glukózy) na podporovanom mobilnom zariadení. Aplikácia CareLink™ Connect nenahrádza zobrazovanie údajov v reálnom čase z inzulínovej pumpy alebo systému CGM na primárnom zobrazovacom zariadení. Všetky rozhodnutia o liečbe by mali byť založené na údajoch zobrazovaných na primárnom zobrazovacom zariadení.

Aplikácia CareLink™ Connect nie je určená na analyzovanie ani úpravu údajov, ktoré prijme z inzulínovej pumpy a systému CGM. Takisto nie je určená na ovládanie akejkoľvek funkcie inzulínovej pumpy alebo systému CGM, ku ktorým je pripojená. Aplikácia CareLink™ Connect nie je určená na prijímanie údajov priamo z inzulínovej pumpy alebo systému CGM.

Kompletné informácie o produkte a bezpečnosti nájdete v používateľskej príručke.

Pero InPen™ je určené na použitie len u jedného pacienta a slúži ľuďom s diabetom na to, aby si mohli sami podávať požadovanú dávku inzulínu. Injekčné pero je kompatibilné s 3,0 ml zásobníkmi inzulínu (U-100) a jednorazovými odpojiteľnými ihlami do pera určenými na jedno použitie (dodávajú sa samostatne). Injekčné pero umožňuje používateľovi nastaviť požadovanú dávku v rozsahu od 0,5 do 30 jednotiek v prírastkoch po pol (1/2) jednotke.

Použitie systému InPen™ je kontraindikované u pacientov, ktorí nespĺňajú kritériá stanovené na označení podávaného lieku alebo liečiva.

Aplikácia Guardian™ je určená na používanie so systémom Guardian™ 4. Systém Guardian™ 4 je systém na CGM v reálnom čase určený na liečbu diabetu u osôb vo veku od 7 rokov. Systém 4 nevyžaduje kalibráciu a nahrádza testovanie GK zo vzorky krvi odobratej z prsta pri prijímaní rozhodnutí o liečbe diabetu. Rozhodnutia o liečbe sa majú prijímať na základe kombinácie hodnôt SG a šípok trendov. Tento systém dokáže sledovať trendy koncentrácií glukózy, pomáha pri detekcii udalostí hyperglykémie a hypoglykémie a pri prijímaní aktuálnych aj dlhodobých rozhodnutí o liečbe.

Systém je určený na použitie výhradne pacientami a opatrovateľmi, ktorí používajú kompatibilné mobilné zariadenie a kompatibilný operačný systém a ktorí majú dostatočné skúsenosti s úpravou nastavení zvuku a oznámení v mobilnom zariadení. Systém môže byť na predpis.

Úspešné používanie systému na CGM si vyžaduje dostatočne dobrý zrak alebo sluch na rozpoznanie výstrah generovaných aplikáciou Guardian.

Aplikácia Guardian™ Connect je určená na používanie so systémom Guardian™ Connect. Táto aplikácia je určená pre pacientov s kompatibilným spotrebiteľským mobilným zariadením. Aplikácia zobrazuje údaje o glukóze zo senzora a tiež poskytuje používateľské rozhranie na kalibráciu senzora, zadávanie údajov, napríklad o cvičeniach a jedlách, a na odosielanie údajov na webovú lokalitu služby CareLink™ Personal. Umožňuje používateľom monitorovať profily koncentrácií glukózy a podľa možnosti identifikovať epizódy nízkej a vysokej hladiny glukózy. Aplikácia poskytuje výstrahy, ak hladina glukózy dosiahne, klesne pod alebo stúpne nad nastavené limity hodnôt glukózy zo senzora.

Kontinuálne monitorovanie glukózy sa neodporúča ľuďom, ktorí nie sú ochotní alebo schopní vykonávať minimálne dva testy glykémie glukomerom denne, ani pre ľudí, ktorí nemôžu alebo nechcú udržiavať kontakt so svojím lekárom.

Úspešné používanie systému na CGM si vyžaduje dostatočne dobrý zrak alebo sluch na rozpoznanie výstrah generovaných aplikáciou Guardian™ Connect.

Tu uvedené informácie nie sú lekárskymi radami a nemajú nahrádzať konzultáciu s lekárom. Indikácie, kontraindikácie, varovania, bezpečnostné opatrenia, možné nežiaduce udalosti a akékoľvek ďalšie informácie prediskutujte so svojím lekárom.