Skip to main content
CareLink

Praktické poznatky zo systému CareLink™ Personal Na lepšiu kontrolu diabetu

CareLink

Majte prístup k rovnakým správam ako vaši diabetológovia - a spoločne vytvárajte váš individuálny plán liečby

V rámci kontroly diabetu máte často k dispozícii množstvo informácií. Hodnoty glykémie a glukózy namerané senzorom, podaný inzulín, počítanie sacharidov, výmena infúznej súpravy a zásobníka ‒ niekedy toho môže byť na človeka až príliš.

Softvér CareLink™ Personal umožňuje názorné zobrazenie informácií o diabete pomocou grafov, štatistík a udalostí, ktoré vám môžu pomôcť pri zisťovaní a pochopení profilov a trendov a získavaní lepšieho prehľadu o kontrole vášho diabetu.

Clinic visit

Využite návštevu na klinike čo najefektívnejšie

V správach zo systému CareLink™ môžu byť zdôraznené najrelevantnejšie informácie z inzulínovej pumpy, kontinuálneho monitorovania glukózy (CGM) a glukomera. Spojenie týchto výstupov môžu pomôcť diabetológovi posúdiť a upraviť váš individuálny plán liečby a napomáha pri spoločnom včasnom terapeutickom rozhodovaní.