Skip to main content

Praktické poznatky zo systému CareLink™ Personal

Na lepšiu kontrolu diabetu

 

 

 

CareLink™ Personal
CareLink™

V rámci kontroly diabetu máte často k dispozícii množstvo informácií. Hodnoty glykémie a glukózy namerané senzorom, podaný inzulín, počítanie sacharidov, výmena infúznej súpravy a zásobníka ‒ niekedy toho môže byť na človeka až príliš.

Softvér CareLink™ Personal umožňuje názorné zobrazenie informácií o diabete pomocou grafov, štatistík a udalostí, ktoré vám môžu pomôcť pri zisťovaní a pochopení profilov a trendov a získavaní lepšieho prehľadu o kontrole vášho diabetu.

Majte prístup k rovnakým správam ako vaši diabetológovia -
a spoločne vytvárajte váš individuálny plán liečby

Vylepšené nahrávanie údajov pomocou softvéru carelink™ personal.
Pozrite si správy a zdieľajte ich pomocou niekoľkých jednoduchých krokov

Pump Image

 

Inštalácia a nahratie

  • Novinka! 1. krok: Inštalácia
  • Novinka! 2. krok: Nahratie

Zobrazenie

  • Majte prístup k rovnakým správam ako vaši diabetológovia
  • Sledovanie hyperglykémií a hypoglykémií
  • Identifikácia profilov a trendov
CareLink™

Využite návštevu na klinike čo najefektívnejšie

V správach zo systému CareLink™ môžu byť zdôraznené najrelevantnejšie informácie z inzulínovej pumpy, kontinuálneho monitorovania glukózy (CGM) a glukomera. Spojenie týchto výstupov môžu pomôcť diabetológovi posúdiť a upraviť váš individuálny plán liečby a napomáha pri spoločnom včasnom terapeutickom rozhodovaní.