Skip to main content
O produktoch

Glukomery CONTOUR® NEXT LINK a CONTOUR® NEXT LINK 2.4 komunikujú s odlišnými inzulínovými pumpami od spoločnosti Medtronic.

Glukomer CONTOUR® NEXT LINK je kompatibilný s inzulínovou pumpou MiniMed™ Veo™, inzulínovou pumpou MiniMed™ Real Time a systémom Guardian™ REAL-TIME CGM.

CONTOUR® NEXT LINK 2.4 je jediný glukomer, ktorý dokáže bezdrôtovo komunikovať s inzulínovou pumpou MiniMed™ 640G.

CONTOUR® LINK je predchádzajúci model, ktorý používa testovacie prúžky CONTOUR® a bezdrôtovo sa pripája k inzulínovej pumpe MiniMed™ Veo™, inzulínovej pumpe MiniMed™ Real Time a systému Guardian™ REAL-TIME CGM.

CONTOUR® NEXT LINK je nový model, ktorý sa bezdrôtovo pripája k rovnakým zariadeniam od spoločnosti Medtronic uvedeným vyššie. Je to aktualizácia glukomera CONTOUR® LINK a používa testovacie prúžky CONTOUR® NEXT.

Ďalšie informácie nájdete na webe spoločnosti Ascensia Diabetes.

CONTOUR® LINK je predchádzajúci model kompatibilný s inzulínovou pumpou MiniMed™ Veo™, inzulínovou pumpou MiniMed™ Real Time a systémom Guardian™ REAL-TIME CGM a používa testovacie prúžky CONTOUR®.

CONTOUR® NEXT LINK 2.4 je nový model a jediný glukomer, ktorý dokáže bezdrôtovo komunikovať s inzulínovou pumpou MiniMed™ 640G. Používa testovacie prúžky CONTOUR® NEXT.

Ak používate inzulínovú pumpu MiniMed™ 640G, automaticky s ňou dostanete glukomer CONTOUR® NEXT LINK 2.4.

Ak potrebujete ďalšie glukomery, môžete si ich objednať od spoločnosti Ascensia Diabetes Care.

Informácie o tom, ako môžete získať glukomer CONTOUR® NEXT LINK, nájdete na webe spoločnosti Ascensia Diabetes Care.

Testovacie prúžky CONTOUR® NEXT je možné používať s glukomermi CONTOUR® NEXT LINK aj CONTOUR® NEXT LINK 2.4. Informácie o tom, ako získať testovacie prúžky CONTOUR® NEXT, vám poskytnú v lekárni alebo u vášho lekára.

Testovacie prúžky CONTOUR® NEXT sú k dispozícii na lekársky predpis.

Nie, testovacie prúžky CONTOUR® nie sú kompatibilné s glukomermi CONTOUR® NEXT LINK a CONTOUR® NEXT LINK 2.4. S glukomermi CONTOUR® NEXT LINK a CONTOUR® NEXT LINK 2.4 je možné používať iba testovacie prúžky CONTOUR® NEXT.

Svoj glukomer CONTOUR® NEXT LINK alebo CONTOUR® NEXT LINK 2.4 môžete zaregistrovať na webe spoločnosti Ascensia Diabetes Care.

Navštívte web spoločnosti Ascensia Diabetes Care a prihláste sa, aby ste si mohli stiahnuť používateľskú príručku pre svoj glukomer CONTOUR® NEXT LINK/CONTOUR® NEXT LINK 2.4.

Odkazy

  1. Blevins T, Shwartz SL, Bode B a kol. A study assessing an injection port for administration of insulin. Diabetes Spectr. 2008;21(3):197–202
  2. Riley D, Raup G. Impact of a subcutaneous injection device on improving patient care. Nurs Manage. 2010;41(6):49–50
  3. Svetová zdravotnícka organizácia: „Fyzická aktivita a mladí ľudia“
  4. Medline Plus „Screen time and children“ https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/patientinstructions/000355.htm

 

* Cez jedno zariadenie nepodávajte viac než 75 injekčných dávok.

Produkt získal značku CE od spoločnosti Unomedical a/s.
Tieto informácie nenahrádzajú pokyny na používanie/používateľskú príručku.
Informácie o indikáciách, kontraindikáciách, preventívnych opatreniach, výstrahách a možných nežiaducich účinkoch nájdete v pokynoch na používanie.

Injekčný port i-Port Advance™ je registrovaná ochranná známka. © 2016 Medtronic MiniMed, Inc. Všetky práva vyhradené.

Microsoft®, Windows®, XP®, Vista® a Internet Explorer® sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation. Mozilla® Firefox® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Mozilla Corporation. Adobe® je registrovaná ochranná známka a Reader™ je ochranná známka spoločnosti Adobe Systems Inc. Java® je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc. CONTOUR® je ochranná známka spoločnosti Bayer.