Skip to main content

Zvládanie obdobia dospievania s diabetom 1. typu

« Môj MiniMed™ Care Blog | September 13, 2023 |
Životný štýl
Zvládanie obdobia dospievania s diabetom 1. typu

Byť tínedžerom nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou. Ak ste tínedžer, váš život môže byť práve teraz plný pubertálnych zmien (áno, žiaden tínedžer o tom nechce hovoriť), dodržiavania trendov v oblasti tenisiek, posúvania hraníc vášho zákazu vychádzania, vyjednávania o domácich prácach a učenia sa na skúšky v škole. Pridajte k tomu všetkému život s diabetom 1. typu a už aj tak komplikované obdobie vášho života sa môže skomplikovať ešte viac. Keďže však vedomosti sú sila, ak urobíte krok späť a správne pochopíte dopady života s diabetom 1. typu, môže vám to pomôcť lepšie zvládať dospievanie.

Zvládanie školy

Nástup na strednú školu môže byť skľučujúci, pretože sa tak líši od základnej školy. Známky zo skúšok sú zrazu oveľa väčším problémom! Ak máte diabetes 1. typu, so zvýšeným stresom na strednej škole môžu prísť ďalšie výzvy pri udržiavaní si glykémie (GK) na správnych úrovniach.1 Ďalšie obavy, ktoré môžete mať v škole, môžu zahŕňať nedostatok vedomostí o diabete medzi učiteľmi, obmedzenú slobodu pri meraní alebo liečbe hladín glykémie, nedostatok informácií o výžive alebo možností stravovania v školskej jedálni2 alebo to, že vás vaši rovesníci považujú za divných.3 Bezpečné športovanie môže byť tiež znepokojujúce, ak sa obávate, či zvládnete hypoglykemickú epizódu (hypoglykémiu) pred svojimi priateľmi.

Aby ste si život v škole trochu uľahčili, zvážte tieto tipy.

  • Opýtajte sa svojho učiteľa, či je možné zorganizovať na vašej škole prednášku odborníka na diabetes. Môže to byť skvelý spôsob, ako zvýšiť povedomie o diabete 1. typu medzi vašimi spolužiakmi, ako aj poučiť svoje okolie o tom, ako môžu pomôcť osobám, u ktorých dôjde k hypoglykémii.
  • Večer si zbaľte všetky nevyhnutné veci, ktoré potrebujete na zvládnutie nasledujúceho dňa v škole, aby ste sa vyhli chaosu a meškaniu do školy nasledujúce ráno. Ak napríklad viete, že to bude veľký športový deň, pribaľte si radšej viac glukózových tabliet a dvakrát skontrolujte svoje zásoby inzulínu.

Zvládanie vzťahov

Prechod do obdobia dospievania často znamená začiatok prechodu zodpovednosti za starostlivosť o diabetes z rodičov na seba.3 V závislosti od vašich rodičov môže byť tento proces jednoduchý (konečne, nezávislosť!), frustrujúci (prečo to jednoducho nemôžu nechať na mne!) alebo strašidelný (prosím, nenechávajte to na mne!).

Môžete mať tiež pocit, že život s diabetom 1. typu ovplyvňuje vaše sociálne vzťahy a to, ako vás vnímajú vaši priatelia. Možno sa obávate, že budete diskriminovaní, šikanovaní alebo vylúčení z aktivít kvôli diabetu.3 Ak existuje „niekto špeciálny“, o koho máte záujem (alebo kto má záujem o vás), tento stres môže byť ešte viac zosilnený.

Vzťahy sú zložité v ktorejkoľvek fáze života, či už máte diabetes 1. typu, alebo nie. Tu je niekoľko myšlienok na zváženie.

  • Otvorene prediskutujte so svojimi rodičmi to, ako najlepšie preniesť zodpovednosť za starostlivosť o váš diabetes. Ak chcete prevziať všetku zodpovednosť, povedzte im to. Ak ešte nie ste pripravení prevziať všetku zodpovednosť, povedzte im to. Ak ste niekde medzi tým, povedzte im, že by ste chceli prevziať zodpovednosť, ale stále potrebujete ich podporu.
  • Nezabudnite, že priatelia vo vašom živote (vrátane tých „špeciálnych“), ktorých si stojí za to udržať, sú tí, ktorí vás nebudú odsudzovať ani vylučovať z kolektívu za niečo ako diabetes 1. typu. Buďte k nim úprimní o svojich skúsenostiach, aby vedeli, ako vás môžu podporiť.

Zvládanie vnímania tela a toho, o čom žiadny tínedžer nechce hovoriť
Obdobie dospievania a puberta môžu byť chúlostivým obdobím pre vnímanie tela a sebaúctu, najmä s určitými „ideálnymi“ tvarmi a veľkosťami propagovanými v médiách. Štúdie nám hovoria, že nízke sebavedomie z hľadiska vnímania svojho tela počas tohto obdobia môže súvisieť s nezdravými stravovacími návykmi, ako je napríklad zbavovanie sa alebo úmyselné obmedzovanie inzulínu, čo môže viesť k zlému manažmentu glykémie a následným komplikáciám. Ukázalo sa však, že platí aj opak – tínedžeri, ktorí sú spokojní so svojím telom, vykazujú výrazne lepšie hodnoty HbA1c.4

Byť šťastní so svojím telom sa nemusí nevyhnutne stať cez noc, ale tu je niekoľko myšlienok, nad ktorými by ste sa mali zamyslieť.

  • Uvedomte si, že život s diabetom 1. typu môže spôsobiť nežiaduce zmeny vo vašom tele, ale neexistujú žiadne výzvy, ktoré by ste nedokázali prekonať.
  • Ak máte problémy zbaviť sa nezdravých stravovacích návykov, požiadajte o pomoc svojho diabetológa alebo svoju rodinu.

Záverečné myšlienky

Obdobie dospievania môže byť náročné pre každého, či už máte diabetes 1. typu, alebo nie. Aj keď sa vám to niekedy môže zdať, pamätajte, že v tom nie ste sami, ani so svojou všeobecnou tínedžerskou úzkosťou, ani ako tínedžer s diabetom 1. typu. Užite si tento čas, kým trvá, pretože tínedžerom nebudete navždy!

Referencie

  1. Lašaitė L, Dobrovolskienė R, Danytė E, Stankutė I, Ražanskaitė-Virbickienė D, Schwitzgebel V, Marčiulionytė D, Verkauskienė R. Diabetes distress in males and females with type 1 diabetes in adolescence and emerging adulthood. (Úzkosť z diabetu u mužov a žien s diabetom 1. typu v období dospievania a skorej dospelosti.) Journal of Diabetes and its Complications. 2016; 30(8):1500-1505.
  2. Kise, S, Hopkins A, Burke S. Improving School Experiences for Adolescents With Type 1 Diabetes. (Zlepšenie školských skúseností pre dospievajúcich s diabetom 1. typu.) J School Health. 2017;87:363-375.
  3. Collet N, Batista AFMB, Nóbrega VM, Souza MHN, Fernandes LTB. Self-care support for the management of type 1 diabetes during the transition from childhood to adolescence. (Podpora pri starostlivosti o seba v rámci zvládania diabetu 1. typu počas prechodu z detstva do obdobia dospievania.) Rev Esc Enferm USP. 2018;52:e03376.
  4. Troncone A, Cascella C, Chianese A. et al. Body Image Problems in Individuals with Type 1 Diabetes: A Review of the Literature. (Problémy s vnímaním vlastného tela u osôb s diabetom 1. typu: rešerš literatúry.) Adolescent Res Rev. 2021.