Skip to main content

Spoločnosti medtronic a tidepool spolupracujú na vývoji systému automatizovanej inzulínovej pumpy na manažment diabetu

« Môj MiniMed™ Care Blog | August 22, 2019 |
Produkty
Spoločnosti medtronic a tidepool

Začíname spolupracovať so spoločnosťou Tidepool na vývoji interoperabilného systému automatizovanej inzulínovej pumpy. 

Znamená to, že Medtronic aj Tedepool budú intenzívne spolupracovať s americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), aby v rámci regulačného procesu získali nevyhnutné povolenia pre súčasti potrebné na medzioperačný systém, vrátane budúcej pumpy MiniMed ACE s aktivovanou technológiou Bluetooth, ktorá by bola kompatibilná s budúcou aplikáciou Tidepool Loop.

Možno viete, že Tidepool je americká nezisková organizácia, ktorá sa snaží o zlepšenie prístupnosti, praktického uplatnenia a zmysluplného využívania údajov o diabete. Táto organizácia vyvíja budúcu aplikáciu určenú na automatické podávanie inzulínu. Táto aplikácia, ktorá má otvorený zdrojový kód a je regulovaná úradom FDA, má názov Tidepool Loop. Aplikácia bude kompatibilná so zariadeniami iPhone a Apple Watch a bude fungovať tak, že sa pripojí k inzulínovej pumpe a CGM pomocou technológie Bluetooth LE a každých päť minút nechá prebehnúť algoritmus, ktorý upraví bazálnu dávku používateľa. Vďaka tomu bude menej často dochádzať k vysokým a nízkym hodnotám glukózy alebo k nim dokonca nebude dochádzať vôbec.

Spárovanie našej budúcej pumpy MiniMed ACE s aktivovanou technológiou Blutetooth a aplikácie Tidepool Loop by umožnilo medzioperačný systém schválený úradom FDA – s pumpou a zariadením CGM – ktorý možno nastavovať a ladiť s aplikáciou Tidepool Loop podľa preferencií človeka s diabetom.

Chceli by sme sa vám poďakovať za vaše názory, ktoré nám pomohli lepšie pochopiť, čo je pre komunitu ľudí s diabetom dôležité v rámci zvládania diabetu. Vieme, že spolupráca so spoločnosťou Tidepool je spôsobom, ktorý nám umožní posunúť priemyselné inovácie ešte viac vpred, a že podporou medzioperačnosti dokážeme ponúknuť nové riešenia, ktoré pomôžu ľuďom s diabetom byť zdravší a žiť plnohodnotnejšie.

Zároveň by sme radi zdôraznili, že bezpečnosť pacienta je pre nás prvoradá. Počas práce na vývoji tejto technológie sa budeme naďalej starať o to, aby naše integrované pumpové systémy obohatené senzormi vyhovovali prísnym klinickým, kvalitatívnym, výrobným a regulačným kontrolám a zostali bezpečné a účinné. Nové partnerstvo so spoločnosťou Tidepool pomôže priniesť väčšiemu množstvu ľudí s diabetom inovácie založené na názoroch komunity a pod dohľadom regulačných orgánov.

Predtým, ako sa začne s akoukoľvek komerčnou distribúciou, úrad FDA bude musieť schváliť aplikáciu Tidepool Loop, ako aj budúcu pumpu MiniMed ACE s technológiou Bluetooth, ktorá má fungovať s aplikáciou Tidepool Loop. Ak chcete sledovať aktuálny vývoj, pozrite si uverejnené novinky na stránke www.tidepool.org/loop.