Skip to main content

Seriál Počítanie sacharidov: rôzne metódy počítania sacharidov

« Môj MiniMed™ Care Blog | Marec 24, 2023 |
Tipy & Triky
Seriál Počítanie sacharidov: rôzne metódy počítania sacharidov

Počítanie sacharidov môže byť psychicky náročná úloha, či už je matematika vašou silnou stránkou, alebo nie. Štúdie v skutočnosti ukazujú, že aj členovia vášho diabetologického tímu s tým môžu bojovať!1 Priznajte si to – keď ste hladní a chcete sa len najesť, počítanie sacharidov nie je zvyčajne vašou prvoradou myšlienkou. Keďže však presné počítanie sacharidov môže pozitívne ovplyvniť vašu hladinu HbA1c a kvalitu života,2 mohlo by to byť niečo, čo stojí za to zvládnuť. Tu diskutujeme o rôznych spôsoboch, ako pristupovať k počítaniu sacharidov.

Pokročilé počítanie sacharidov

Nenechajte sa odradiť názvom – pokročilé počítanie sacharidov je známe aj ako dôsledné počítanie sacharidov. Zvyknú si ho osvojiť ľudia s diabetom 1. typu, pretože zahŕňa používanie vášho pomeru inzulínu k sacharidom.3

Dôsledné počítanie sacharidov zahŕňa pochopenie množstva sacharidov, ktoré konzumujete. Tento údaj je možné vypočítať buď v gramoch, alebo ako porcie (viac o tom neskôr!).4Keď spočítate množstvo sacharidov v jedle, môžete vypočítať, koľko jednotiek inzulínu potrebujete na pokrytie ich účinkov.3,4

Dôsledné počítanie sacharidov má tú výhodu, že umožňuje určitý stupeň flexibility v jedlách. Je to preto, že dávkovanie inzulínu je prispôsobiteľné v závislosti od toho, čo sa chystáte zjesť.4 Povedzme napríklad, že váš ranný pomer inzulínu k sacharidom je 1 : 20. V jeden deň napočítate v raňajkách 40 g sacharidov – to znamená, že si budete musieť podať 2 jednotky inzulínu. Na druhý deň vaše raňajky obsahujú iba 20 g sacharidov. K tomuto jedlu potrebujete iba 1 jednotku inzulínu.

Základné počítanie sacharidov

Základné počítanie sacharidov, známe aj ako sledovanie sacharidov, je alternatívou k pokročilému/dôslednému počítaniu sacharidov. Je pravdepodobnejšie, že ho budú používať ľudia s diabetom 2. typu nezávislým od inzulínu.3

Táto metóda počítania sacharidov zahŕňa každodenné cielenie na vopred určené, stanovené množstvo sacharidov. Váš diabetologický tím vám pomôže stanoviť váš ideálny denný príjem sacharidov na základe vašich liekov, cieľových hmotností a celkovej liečby diabetu.3 Napríklad váš dietológ vám môže odporučiť, aby ste si stanovili cieľ maximálne 50 g sacharidov na jedlo.

Sacharidy v gramoch

Existujú dva spôsoby, ako vypočítať množstvo sacharidov, ktoré sa chystáte skonzumovať. Jeden spôsob je v gramoch.4 Pre niektorých ľudí (aj keď nie pre všetkých) to môže byť najjednoduchšia metóda, pretože na etiketách mnohých potravín a nápojov sa uvádza množstvo sacharidov v gramoch.

Pamätajte, že hodnoty na nutričných štítkoch sú uvedené na množstvo jedla/nápoja. Napríklad môžete vidieť, že 100 g cestovín obsahuje 35 g sacharidov. Prípadne môžete vidieť napísané, že 1 porcia obsahuje 40 g sacharidov.

Sacharidy v porciách alebo výmenných jednotkách

Táto metóda meria sacharidy v porciách, výmenných jednotkách alebo ekvivalentoch. 2.4 Jedna porcia alebo výmenná jednotka zvyčajne zodpovedá 10 g sacharidov, 4 ale môže zodpovedať aj inému množstvu, napríklad 15 g.2

Naďalej budete môcť používať nutričné štítky na zisťovanie počtu gramov, a teda aj porcií/výmenných jednotiek sacharidov vo vašom jedle. Spočiatku to môže vyžadovať trochu viac matematiky, ale môže vám to uľahčiť dávkovanie inzulínu. Povedzme napríklad, že jedna porcia zodpovedá 10 g sacharidov a váš pomer inzulínu k sacharidom je 1 : 10, čiže výsledkom je jedna jednotka na porciu. Vaša desiata obsahuje 20 g sacharidov (dve porcie), čo presne zodpovedá 2 jednotkám inzulínu.

Záverečné myšlienky

Váš diabetologický tím vám môže pomôcť zistiť, ktorá metóda je pre vás najvhodnejšia, a tiež vám pomôže zistiť pomer inzulínu a sacharidov. Medzitým buďte so sebou trpezliví – naučiť sa počítať sacharidy môže byť náročné!

Referencie