Skip to main content

Séria o automatickom dopĺňaní vyhľadávania Google: Je diabetes 1. typu...?

« Môj MiniMed™ Care Blog | September 6, 2021 |
Životný štýl
Google

Máte diabetes? Alebo ho nedávno diagnostikovali niekomu z vašich blízkych? Je normálne mať veľa otázok o chorobe, o tom, ako vzniká a ako ju zvládnuť. Ak nie je váš zdravotnícky tím k dispozícii, je dnes už normálne obrátiť sa na vyhľadávače, aby vám zodpovedali otázky.

Použili sme funkciu automatického dopĺňania, ktorá je k dispozícii vo vyhľadávači Google, aby sme zistili, aké otázky ľudia najčastejšie hľadajú v súvislosti s diabetom 1. typu. V tomto článku zodpovedáme osem najvyhľadávanejších otázok, ktoré začínajú frázou Je diabetes 1. typu…?, ktoré ľudia zadali do vyhľadávača Google.

1. Je diabetes 1. typu genetický?

Vyhľadávaná fráza automatického dopĺňania Google: Je diabetes 1. typu genetický

Výskum skúmal vzťah genetického kódu pri vývoji diabetu 1. typu. Niektorí ľudia majú gény, ktoré ich robia značne náchylnejšími na rozvoj diabetu 1. typu. Konkrétne tie, ktoré sú pomenované ako génové varianty HLA, INS, CTLA4 a PTPN22.1,2 Avšak nie u všetkých ľudí s týmito génmi sa rozvinie diabetes 1. typu, pretože faktory prostredia vrátane stravovania, stresu a vystavenia sa toxínom môžu „spustiť“ génovú expresiu.1

2. Je diabetes 1. typu zdravotné postihnutie?

Vyhľadávaná fráza automatického dopĺňania Google: Je diabetes 1. typu zdravotné postihnutie

Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, diabetes 1. typu, nemusíte sa považovať za zdravotne postihnutého. V niektorých krajinách však existujú predpisy, ktoré definujú diabetes ako zdravotné postihnutie na ochranu ľudí majúcich diabetes pred diskrimináciou.

Napríklad v Spojenom kráľovstve je diabetes 1. typu zahrnutý v antidiskriminačnom zákone, čo znamená, že je kvalifikovaný ako zdravotné postihnutie.3 To bráni zamestnávateľom, školám a verejným programom v diskriminácii osoby, ktorá má diabetes 1. typu. Obetiam diskriminácie poskytuje možnosti postupu v prípade, že sú diskriminované kvôli svojmu zdravotnému stavu.

3. Je diabetes 1. typu autoimunitné ochorenie?

Vyhľadávaná fráza automatického dopĺňania Google: Je diabetes 1. typu autoimunitné ochorenie?

Áno. Autoimunitné ochorenie je ochorenie, pri ktorom imunitný systém mylne ničí bunky vo vlastnom tele. Keď má človek diabetes 1. typu, T-bunky imunitného systému ničia bunky v pankrease, ktoré sú zodpovedné za produkciu inzulínu [beta bunky].1

4. Je diabetes 1. typu liečiteľný?

Vyhľadávaná fráza automatického dopĺňania Google: Je diabetes 1. typu liečiteľný

Bohužiaľ, liek na diabetes 1. typu neexistuje. Vedci usilovne pracujú na hľadaní riešení vrátane transplantácií, očkovaní a liekov na liečbu a vyliečenie diabetu. V súčasnosti však neexistuje žiadna liečba, ktorá by bola schválená na klinické použitie.4

5. Je diabetes 1. typu zvratný?

Vyhľadávaná fráza automatického dopĺňania Google: Je diabetes 1. typu zvratný

Rovnako ako neexistuje žiadny liek na diabetes 1. typu, nie je možné diabetes 1. typu zvrátiť.4 Podľa súčasných protokolov o liečbe a manažmente, osoba, ktorá má diabetes 1. typu, bude musieť pokračovať v podávaní inzulínu a monitorovaní svojich hodnôt glykémie po celý svoj život. Súčasné plány manažmentu a nástroje na monitorovanie diabetu však umožňujú ľuďom s diabetom 1. typu žiť relatívne normálny a zdravý život.

6. Znamená diagnóza diabetu 1. typu, že je osoba závislá na inzulíne?

Vyhľadávaná fráza automatického dopĺňania Google: Je diabetes 1. typu závislý na inzulíne

Áno. Diabetes 1. typu je stav, kedy imunitné T-bunky v tele mylne ničia beta bunky pankreasu, čo sú bunky zodpovedné za produkciu inzulínu. Inzulín je hormón, ktorý je potrebný na presun glukózy do buniek v tele.5 Termín „závislý na inzulíne“ znamená, že telo potrebuje získať inzulín z externých zdrojov, ako sú napríklad inzulínové pumpy [hypertextové prepojenie] alebo inzulínové injekcie.

7. Je diabetes typu 1. nebezpečný pre zdravie človeka?

Vyhľadávaná fráza automatického dopĺňania Google: Je diabetes 1. typu nebezpečný

Diabetes 1. typu môže byť nebezpečný pre zdravie a duševnú pohodu človeka, ak nie je diagnostikovaný včas alebo nie je riadne liečený.

Tím, ktorý vám poskytuje zdravotnú starostlivosť v súvislosti s diabetom, vám môže pomôcť implementovať dobre preskúmané protokoly vrátane vyváženej stravy, cvičenia, počítania sacharidov a manažmentu inzulínu. Monitorovanie hodnôt glykémie a zdravý životný štýl vám môžu pomôcť viesť celkovo zdravý život. 5

8. Je diabetes 1. typu chronické ochorenie?

Vyhľadávaná fráza automatického dopĺňania Google: Je diabetes 1. typu chronické ochorenie

Áno. Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie, chronické ochorenie, nazývané aj neprenosné ochorenie [NCD], „má tendenciu dlho trvať a je výsledkom kombinácie genetických, fyziologických, environmentálnych a behaviorálnych faktorov… Hlavnými typmi neprenosných ochorení sú kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, chronické ochorenia dýchacích ciest a diabetes.“6

Diabetes 1. typu je celoživotné a v súčasnosti nevyliečiteľné ochorenie, a preto je klasifikované ako chronické ochorenie.

Záver

V tomto článku sme zodpovedali niektoré z najčastejšie kladených otázok týkajúcich sa diabetu 1. typu vo vyhľadávači Google. Všetko na jednom mieste.

Pamätajte si, že pokiaľ ide o zvládanie diabetu 1. typu, informovanosť je na prvom mieste. Aj keď vám tieto informácie môžu pomôcť porozumieť diabetu 1. typu, je nevyhnutné, aby ste sa vždy porozprávali so zdravotným tímom o konkrétnych možnostiach liečby a manažmentu.

Referencie

1. Wang Z, Xie Z, Lu Q, Chang C, Zhou Z. Beyond Genetics: What Causes Type 1 Diabetes. Clin Rev Allergy Immunol. 2016;52[2]:273-286.

2. Robertson C, Rich S. Genetics of type 1 diabetes. Curr Opin Genet Dev. 2018;50:7-16.

3. Diabetes Advocacy Book. Diabetes UK. https://www.diabetes.org.uk. 2015. Available at: https://www.diabetes.org.uk/resources-s3/2017-09/Advocacy%20pack_EmploymentV3-Jan2016_0.pdf. [Accessed July 2021].

4. Cure research for type 1 diabetes - JDRF, the type 1 research funder. JDRF, the type 1 diabetes charity. https://jdrf.org.uk/. 2018. Available at: https://jdrf.org.uk/our-research/about-our-research/cure-research/. [Accessed July 2021].

5. Type 1 diabetes. Diabetes UK. https://www.diabetes.org.uk. ND. Available at: https://www.diabetes.org.uk/type-1-diabetes. [Accessed July 2021].

6. Non-communicable diseases. Who.int. https://www.who.int. 2018. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases. [Accessed July 2021].