Skip to main content

Podpora zariadenia: nová pumpa, staré nastavenia

« Môj MiniMed™ Care Blog | Jún 9, 2022 |
Produkty
Podpora zariadenia: nová pumpa, staré nastavenia

Prekvapenia môžu byť príjemné. Predstavte si starého priateľa, ktorého ste roky nevideli, ako vás prekvapí na vaše narodeniny alebo prekvapí všetkých (vrátane vás) na oslave pri príležitosti oznámenia pohlavia bábätka, ktoré sa vám má narodiť. Pri niektorých príležitostiach však prekvapenia nie sú príjemné. Jedným z takýchto príkladov je, keď si uvedomíte, že vaša nová inzulínová pumpa sa nedodáva vopred naprogramovaná so všetkými osobnými nastaveniami, ktoré ste mali naprogramované vo svojej predchádzajúcej pumpe. Ak vás táto situácia už niekedy v minulosti prekvapila, určite poznáte ten stres, ktorý vám môže spôsobiť snaha obnoviť všetky nastavenia senzora. Ak ste mali to šťastie, že ste doteraz ešte nikdy nemuseli neočakávane použiť úplne novú pumpu, pripomenieme vám, aké dôležité sú vaše nastavenia pumpy.

Nastavenia, nastavenia, nastavenia!

Všetko je to o nastaveniach. Zabezpečenie správneho nastavenia pumpy pre vaše osobné potreby vám pomôže optimalizovať liečbu diabetu a vyhnúť sa nežiaducim vysokým (hyperglykemickým) a nízkym (hypoglykemickým) hladinám cukru v krvi. Pumpa využíva štyri hlavné skupiny nastavení, ktoré je potrebné naprogramovať:1

  • Podávanie bazálneho inzulínu.
  • Podávanie bolusového inzulínu (vrátane pomeru sacharidov, citlivosti na inzulín, cieľovej glykémie (GK) a času aktívneho inzulínu; tieto nastavenia nájdete v ponuke Nastavenia inzulínu v časti Nastavenie bolusu).
  • Faktor citlivosti na inzulín.
  • Čas pôsobenia inzulínu.

Možno ste vykonali aj zmeny nastavení inzulínu, napríklad maximálneho bazálu a bolusu a prírastkov bolusu, a nastavili ste pripomenutia, aby ste na nič nezabudli.

Váš bazálny inzulín je dôležitou zložkou vašej dennej dávky inzulínu, pretože neustále udržiava vaše hladiny glykémie v cieľovom rozsahu medzi jedlami a občerstvením. Podávanie bazálneho inzulínu predstavuje približne polovicu vašej odhadovanej celkovej spotreby inzulínu.1 Väčšina ľudí používajúcich inzulínovú pumpu bude vyžadovať jednu až šesť rôznych bazálnych rýchlostí v priebehu 24 hodín1 – to je veľa informácií, ktoré si treba zapamätať! Ak používate senzory/kontinuálne monitorovanie glukózy (CGM), potom je tiež dôležité, aby ste v nastaveniach senzora naprogramovali cieľovú hladinu glykémie (horné a dolné limity a výstrahy).

Vašu spoľahlivú starú inzulínovú pumpu môže byť potrebné vymeniť z rôznych dôvodov. Možno ju už používate mnoho rokov a dosiahla koniec svojej životnosti, poškodila sa pri nehode alebo ste ju stratili. Tu je praktický tip – tieto vzácne nastavenia svojej pumpy si zapíšte, aby ste o ne neprišli, ak už pumpu nebudete môcť ďalej používať.

Zapíšte si nastavenia

Keď ste prvýkrát dostali svoju pumpu, váš diabetológ s najväčšou pravdepodobnosťou v spolupráci s vami zistil, ktoré nastavenia sú pre vás najvhodnejšie. Tieto nastavenia boli doladené podľa vašich špecifických potrieb, preto je dôležité ich uložiť do pumpy hneď po ich zadaní, ako aj uložiť si kópiu týchto nastavení niekde inde.

Či už je vaším zvoleným médiom nálepka na chladničke, ručne napísaná poznámka vo vašom vreckovom zápisníku, textový súbor uložený v cloude alebo vo vašom konte CareLink™ Personal, zabezpečte, aby vaše aktuálne nastavenia pumpy boli dostupné vždy, keď ich budete potrebovať. Je tiež dôležité aktualizovať tieto informácie hneď, ako sa zmení ktorékoľvek z vašich nastavení.

Aktuálne nastavenia pumpy nájdete v pumpe. Ak potrebujete pomoc s prístupom k nim, môžete sa obrátiť na svojho diabetológa. Používateľská príručka k vašej pumpe je tiež dobrým zdrojom, ktorý vám pomôže overiť vaše najdôležitejšie nastavenia bazálnej rýchlosti.

Keď dostanete novú pumpu

Či už bola vaša nová inzulínová pumpa objednaná narýchlo, aby nahradila nečakane stratenú, alebo ste už dlhšie zvažovali výmenu svojej starej pumpy, pri vybaľovaní svojho nového zariadenia je potrebné, aby ste pamätali na niekoľko vecí. Nezabudnite:

  • Skontrolujte kompatibilitu svojej novej pumpy so všetkým ostatným príslušenstvom, ku ktorému je potrebné ju pripojiť.
  • Starostlivo naprogramujte do novej pumpy všetky svoje nastavenia pumpy.
  • Ak používate senzory (s funkciou CGM), spárujte svoj vysielač so svojou novou pumpou skôr, než ju pripojíte k novému senzoru.
  • Pripojte k svojej novej pumpe svoj glukomer.
  • Začnite odznova s novou kanylou a zásobníkom, aby ste mali istotu, že všetko funguje správne.

Záver

Aj keď pri otváraní krabice môžete mať pocit ako pri otváraní prekvapivých darčekov na Vianoce, určite nechcete, aby vás prekvapila hypoglykémia kvôli tomu, že ste zabudli naprogramovať svoju novú inzulínovú pumpu na správne nastavenia. Ak je to možné, pred použitím novej pumpy konzultujte všetky nastavenia so svojím diabetológom, aby ste sa uistili, že sú dokonalé. Správne nastavená pumpa podporujúca optimálnu liečbu diabetu vám môže poskytnúť viac času užívať si príjemné prekvapenia!

Odkazy na literatúru

  1. Paldus B, Lee MH, O'Neal DN. Insulin pumps in general practice. Aust Prescr. 2018;41(6):186-190.