Skip to main content

Meditácia pre väčší duševný pokoj

« Môj MiniMed™ Care Blog | November 2, 2018 |
Životný štýl
Meditácia

Nemôžeme zmeniť, čo sa nám v živote stane, môžeme však ovplyvniť, ako k tomu pristúpime. Prečítajte si tipy pre meditáciu, ktoré vám prinášame. 

Meditácia ma nikdy nezaujímala, kým som pred rokmi nemala príležitosť zúčastniť sa 10-dňového kurzu. Prínos, ktorý meditácia znamenala v mojom každodennom živote, bol naozaj veľký, a každému môžem odporučiť, aby si to vyskúšal na vlastnej koži.

 

Nemôžeme zmeniť, čo sa nám v živote stane, môžeme však ovplyvniť, ako k tomu, pristúpime.

Keď budeme meditáciu dôsledne precvičovať, pomôže nám to zmeniť spôsob, akým vnímame a nazeráme na veci okolo seba aj na situáciu, v ktorej sa práve nachádzame, a prežívať ich ľahšie, uvoľnenejšie a pozitívnejšie.

Meditácia je jednoduchá činnosť, ktorú môže vykonávať každý. Môžeme sa rozhodnúť, že budeme meditovať každý deň ráno po zobudení, hoci len na 5 minút, predtým, ako večer ideme do postele, alebo aj na poludnie. Najdôležitejšie nie je to, ako dlho sa meditácii budeme venovať, ale dôslednosť v jej precvičovaní. Pravidelná a vytrvalá meditácia nám pomáha zmierniť záťaž, stres a starosti, ktoré nám každodenný život prináša

Život s cukrovkou znamená rôzne úvahy a výpočty, ktoré nám každý deň zaťažujú myseľ. Meditácia nám pomôže robiť si menej starostí a znovu nájsť duševný pokoj, citovú rovnováhu a spojenie s našou vnútornou silou a múdrosťou.

Iné výhody meditácie:

  • Na emocionálnej úrovni meditácia mení typické mozgové vlny a privádza ich do stavu alfa, ktorý sa spája s chvíľami relaxácie.

  • Keď meditujeme, cítime sa citovo stabilnejšie, máme väčší pocit šťastia a rozvíjame svoju schopnosť nazerať na problémy z relatívneho uhla pohľadu a lepšie sa adaptovať na zmeny.

  • Tento pocit duševnej pohody môžeme preniesť do svojho každodenného života a ovplyvniť tak aj iné oblasti, napríklad v podobe lepšej schopnosti sústrediť sa na prácu alebo hlbšieho prežívania lásky k našim blízkym. 

 

JEDNODUCHÉ TRIKY, KTORÉ VÁM POMÔŽU MEDITOVAŤ UŽ TERAZ

Princíp meditácie je veľmi jednoduchý. Nepotrebujete žiadne špeciálne vybavenie ani oblečenie. Stačí sa sústrediť na určitý element, napríklad dýchanie alebo vonkajší objekt, po stanovenú dobu, a pozorovať tento element tak, ako existuje, bez toho, aby ste ho nejakým spôsobom hodnotili, vykladali si ho alebo mu dodávali zvláštny význam.

 

Meditácia znamená, že precvičujeme pohľad na veci také, aké sú, nie také, ako sa bojíme, že sú, alebo také, ako ich chceme mať, prípadne také, ako si ich predstavujeme. Pozorujte veci také, aké sú, s „naivnou” a otvorenou mysľou, úplne neosobne a bez toho, aby ste ich hodnotili alebo si ich nejako vykladali.

Rovnako ako existujú mnohé farby a každý z nás môže uprednostňovať určitú farbu, existujú aj mnohé spôsoby meditácie a potrebujete nájsť taký, ktorý vám sedí v danom životnom období. Určitá meditačná technika môže pre vás zopár rokov veľmi dobre fungovať, keďže sa však stále vyvíjame a prechádzame rôznymi životnými fázami, môže sa stať, že neskôr budete musieť prebádať iné spôsoby meditácie a spojenia so sebou samým.

Prinášame vám zoznam 3 veľmi základných spôsobov, ako začať meditovať – odkiaľ a kedykoľvek chcete. Vyberte si jeden z nich a experimentujte 5 až 20 minút denne:

1.- Meditácia anapana alebo vyvážené pozorovanie dýchania: Nájdite si polohu, ktorá je pre vás pohodlná, podľa možnosti v sede. Nezáleží na tom, či prekrížite nohy alebo nie, ani či sedíte na podlahe alebo v kresle. Zabudnite na stereotyp „meditujúceho jogína“, akurát si neľahnite, aby ste nezaspali. Zavrite oči a všetku pozornosť sústreďte na vzduch, ktorý vchádza a vychádza z vášho nosa. Pozorujte svoj dych bez toho, aby ste ho hodnotili alebo si ho vykladali. Dýchate rýchlejšie? Pomaly? Aj, aj? Je vzduch na vstupe studený, teplý? Má pri výstupe inú teplotu? Sú obidve nozdry voľné alebo je jedna strana iná ako druhá? Pozorujte podobne, akoby ste boli dojča, ktoré po prvý raz skúma svoj dych, bez toho, aby ste ho nejakým spôsobom hodnotili, a sústreďte sa na to, ako vzduch vchádza a vychádza vašimi nozdrami, a na pocity, ktoré to u vás vyvoláva v oblasti medzi hornou perou a nosom.

Zakaždým, keď si uvedomíte, že vám blúdi myseľ alebo odbiehajú myšlienky, znova zamerajte myseľ na sledovanie a prežívanie vzduchu na vstupe a výstupe bez toho, aby ste ho hodnotili. Úspešná meditácia sa nemeria tým, koľko sekúnd ste vydržali „bez rozmýšľania“, ale tým, že ste si dokázali uvedomiť, keď ste sa prestali sústrediť na svoj dych, a znova sa začať sústrediť bez toho, aby ste sa hodnotili. Ak treba, aj viackrát.

2.- Skúmanie tela: V polohe v sede alebo v ľahu, s rovnakým úmyslom všímavej mysle a objektívneho pozorovania bez hodnotenia ako pri anapane, skúmajte a sledujte, aké telesné pocity máte práve v tejto chvíli, od prstov na nohách až po vrch hlavy. Zvedavo prechádzajte všetkými časťami tela: Čo cítite v prstoch na nohách? Pocit uvoľnenia? Tuhosti? Chladu? Tepla? Čo cítite v kolenách? Cítite obiehať krv? Na internete môžete nájsť niekoľko sprievodných meditácií skúmania tela, ktoré vám pomôžu jednoducho zavrieť oči a sústrediť sa na pokyny inštruktora, kým vy budete relaxovať a precvičovať všímavé pozorovanie.

3.- Vykonávanie denných úloh s plnou pozornosťou: Praktické príklady:

- Vedomá chôdza: Kráčajte do rytmu nádychov a výdychov. Vykročte pravou nohou a vedome počítajte do dvoch až troch. Vedome vydýchnite a počítajte pritom do dvoch až troch a zároveň vykročte druhou nohou. A tak ďalej. Každý krok je sprevádzaný úplným nádychom alebo výdychom. Celá vaša pozornosť sa sústredí na nádych či výdych a sledovanie telesných pocitov pri chôdzi: Kde je ťažisko každého pohybu? Ako sa cítite? Kde cítite teplo prúdiace do tela? Ako cítite, že sa pľúca nadychujú? A že vydychujú? Neponáhľajte sa, cieľom je jednoducho byť prítomný tu a teraz, zvedavo pozorovať a nechať odísť myšlienky a zamerať sa na telesné pocity pomocou všímavej mysle. Vyskúšajte na 1 až 5 minút alebo na takú dlhú dobu, akú potrebujete.

- Zakaždým, keď máte alarm v inzulínovej pumpe alebo musíte kalibrovať senzor, vedome sa nadýchnite, usmejte sa na seba a povedzte si „som tu“ (prípadne pozitívny odkaz, ktorý vás osloví), a spravte, čo treba, pričom venujete pozornosť pohybom svojho tela (ktoré prsty používam? Čo cítim v prstoch pri stlačení tlačidla inzulínovej pumpy, čo cítim v dlani ruky atď.) a pozorujete svoj dych bez toho, aby ste ho hodnotili – jednoducho si ho uvedomujte a buďte o ňom zvedaví.

 

 „ŠŤASTIE NEZÁVISÍ OD TOHO, ČO MÁTE ALEBO KÝM STE. ZÁLEŽÍ VÝHRADNE NA TOM, ČO SI MYSLÍTE“ – BUDHA

Príjemné skúmanie!