Skip to main content

Ľudia s diabetom vo vysoko rizikových profesiách

« Môj MiniMed™ Care Blog | Október 15, 2020 |
Životný štýl
Ľudia s diabetom vo vysoko rizikových profesiách

Život s diabetom so sebou nesie každodennú ostražitosť. Sledovať hladinu cukru, podať si inzulín v prípade potreby a mať po ruke vždy pripravené zásoby pri náhlej zmene hladiny cukru v krvi sú iba niektoré z mnohých súčastí denného režimu ľudí s diabetom. Čo potom v prípade takých životných situácií, akými sú napríklad sťahovanie sa do inej krajiny, plánovanie rodiny či zmena kariéry? Aké obmedzenia takýto život so sebou prináša a čomu musia ľudia s diabetom čeliť pri nástupe do zamestnania? V čom sa to líši od bežného života a ktoré profesie sú považované za nebezpečnéalebo dokonca neprípustné? 

Vďaka pokročilému vývoju v oblastiach technológií a farmakológie došlo k významným zlepšeniam v zvládaní diabetu a jej liečby. Podľa štúdie Diabetes Foundation1 diabetes nevyhnutne nespôsobuje znevýhodnenie pri vykonávaní pracovnej činnosti, hoci posledné slovo tu majú vždy úrady. V tomto článku uvádzame dve extrémne náročné povolania pre ľudí žijúcich s diabetom - pilota hasič. 

Pilotovanie lietadiel s diabetom 

Prvá zo zmienených profesií, už tradične považovaná za neprístupnú,, je pilot komerčných aerolínií. Nejeden diabetik už niekedy v živote sníval o takejto pozícii, ale zväčša neúspešne. Štúdia1 z roku 2016 predstavená na konferencii Európskej asociácie pre štúdium diabetu (EASD) v Mníchove však odhalila, že existuje možnosť vykonávať povolanie pilota aj v prípade, že máte diabetes. Počas štúdie, ktorá prebehla v súlade s protokolom Úradu pre civilné letectvo Spojeného Kráľovstva (CAA) sa hodnotili bezpečnosť a skúsenosti pilotov, ktorí užívali inzulín. Počas tohto výskumu sa u pilotov-diabetikov vďaka užitiu inzulínu podarilo udržať hladinu glukózy v norme až v 96-tich percentách prípadov, čo znamená, že ľudia s diabetom môžu bezpečne vykonávať toto povolanie.

Veľká Británia sa už v roku 2012 stala druhou krajinou, po Kanade, ktorá zaviedla udeľovanie osvedčení o zdravotnej spôsobilosti pre komerčných pilotov. V súčasnosti pôsobí v Británii najvyšší počet pilotov s diabetom v Európe. Výsledky tejto štúdie boli predložené aj Úradu pre civilné letectvo Spojených štátov (FAA) v snahe ukázať, že diabetes pre vykonávanie tohto povolania nie je prekážkou.

Diabetes a hasenie požiarov

Vhodnosť povolania hasiča pre ľudí s diabetom je na širšiu diskusiu. V súčasnosti je v niektorých krajinách Európskej únie, ako napríklad v Španielsku, ľuďom s diabetom umožnené stať sa policajtom alebo hasičom2. V iných krajinách sa takáto snaha môže stretnúť s mnohými výzvami. Inštitúcie, akou je napríklad Americká diabetologická asociácia (ADA) sa spolu s Národnou asociáciou požiarnej ochrany (NFPA) podieľajú na presadzovaní zmien v medicínskych štandardoch pre hasičov žijúcich s diabetom. NFPA  zaznamenala značný pokrok v zvládaní a liečbe diabetu tým, že u ľudí s diabetom 1. typu pracujúcich v takýchto profesiách bude potrebné preukázať úspešné zvládanie jeho priebehu a udržiavanie hladiny HbA1c pod hodnotou 8% a zároveň, že za posledné tri roky u nich nedošlo k viac ako dvom epizódam zníženej hodnoty glukózy v krvi3

Pri zohľadňovaní vhodného či vysnívaného povolania by diabetes nemal byť niečím, čo vás bude obmedzovať pri vašom rozhodovaní. Pokiaľ sa vám ho darí úspešne zvládať, udržovať si čistú a pozitívne naladenú myseľ ako aj pevné odhodlanie, tak  nič nie je nemožné. 

Referencie
1.    Hine, J. et al. The UK Civil Aviation Authority (CAA) protocol to certify commercial pilots with insulin-treated diabetes: preliminary results of monitoring. In: Health or disease? (Protokol Úradu pre civilné letectvo Spojeného Kráľovstva týkajúci sa certifikácie komerčných pilotov s cukrovkou liečených inzulínom: predbežné výsledky monitorovania. V: Zdravie či choroba?) [online] Kussmaul Hall: EASD. 2016.  str. 1-17. Dostupné na: https://www.easd.org/virtualmeeting/home.html#!resources/the-uk-civil-aviation-authority-protocol-to-certify-commercial-pilots-with-insulin-treated-diabetes-preliminary-results-of-monitoring-dd2c9e82-383c-46f7-8a1c-f18fb9283c62 [Dátum aktualizácie: 22. august 2020].
2.    Gómez, M, Sosa, M.  El Ejército Y La Policía Tendrán Que Admitir A Portadores De VIH, Celiacos Y Diabéticos. [online]. 2018. EL PAÍS. Dostupné na: https://elpais.com/sociedad/2018/11/30/actualidad/1543581487_116670.html [Dátum aktualizácie: 22. august 2020].
3.    American Diabetes Association. Firefighters and Diabetes Discrimination (Americká diabetologická asociácia. Hasiči s cukrovkou a diskriminácia) https://www.diabetes.org. 2019. Dostupné na: https://www.diabetes.org/resources/know-your-rights/discrimination/employment-discrimination/fire-fighters-and-diabetes-discrimination [Dátum aktualizácie: august 2020].