Skip to main content

Je prerušovaný pôst efektívnou cestou ako zvládnuť diabetes 1. typu? Zistite, čo hovoria výskumy

« Môj MiniMed™ Care Blog | Jún 11, 2021 |
Jedlo a nápoje
Prerušovaný pôst

Diéta aj stravovacie návyky hrajú podstatnú rolu v efektívnom riadení diabetu 1. typu. Vzhľadom na to, že je na trhu množstvo diét, ktoré vám sľubujú, že dosiahnete zdravie v takej kvalite, ako nikdy predtým, je normálne, že človek si myslí, že niektorá z nich môže pomôcť zvládnuť aj diabetes 1. typu. 

Jedna z diét, ktorá zaujala mnohých ľudí s diabetom 1. typu je aj prerušovaný pôst. V tomto článku nájdete prehľad informácií o prerušovanom pôste. Nájdete tu súhrn výskumu, ktorý sa zaoberal použitím prerušovaného pôstu v manažmente diabetu. Napokon sa dozviete, čo hovoria odborníci na bezpečnosť aj efektívnosť prerušovaného pôstu u ľudí s diabetom 1. typu. 

Čo je to prerušovaný pôst?

Prerušovaný pôst predstavuje plán stravovania, počas ktorého sa striedajú dlhé periódy hladovania a kratšie periódy jedenia na pravidelnej báze1. Na rozdiel od väčšiny plánov stravovania, ktoré sa zameriavajú len na to, čo je a čo nie je vhodné jesť, pri prerušovanom pôste je najdôležitejším kritériom čas stravovania1

Táto metóda je založená na myšlienke, že ľudia sa vyvinuli tak, aby vydržali viac hodín bez jedla, a zároveň schopnosť sa postiť pomáha nášmu telu udržať sa zdravé a v rámci požadovaného rozsahu hmotnosti. 

Typický západný životný štýl je možné opísať takto: človek zje niekoľko kaloricky výdatných jedál v čase od skorého rána do neskorej noci, pričom necvičí. Následne jeho hladiny glukózy a inzulínu dosahujú extrémne hladiny a priberie. Časom tento životný štýl zvyšuje riziko vzniku zdravotných problémov, napríklad diabetu 2. typu alebo problémov s imunitným systémom2.

Prerušovaný pôst je v kontraste so západným typom stravovania, pretože veľmi obmedzuje čas, kedy by sa človek mal stravovať. Existujú tri rôzne prístupy k prerušovanému pôstu.1

 • Pôst počas dňa: Počas dňa si človek vyberie niekoľko hodín, počas ktorých neje ani nepije nič, čo obsahuje kalórie. Interval postenia zvyčajne trvá od 16 do 18 hodín. Potom nasleduje kratšia fáza, ktorá pokrýva 6 až 8 hodín počas dňa, v ktorej je povolené jesť.
 • Postenie v pomere 5: 2: Človek sa stravuje klasickým spôsobom 5 dní do týždňa, po ktorých nasledujú dva dni s jediným jedlom počas dňa alebo obmedzeným príjmom kalórií od 500 do 800. 
 • Celodenný pôst: Človek neprijíma vôbec jedlo jeden až tri dni do týždňa. Tento typ pôstu môže byť nebezpečný a neodporúča sa. 

Riziká a výhody prerušovaného pôstu v súvislosti s manažmentom diabetu 1. typu
Vzhľadom na kladný vplyv prerušovaného pôstu na hladiny glukózy a inzulínu u ľudí, ktorí nemajú diabetes, sa začali vedci zaoberať možnosťou použiť tento plán stravovania ako liečbu u ľudí s diabetom. 

Väčšina štúdií sa však zamerala na vplyv prerušovaného pôstu na ľudí trpiacich diabetom 2. typu a nie diabetom 1. typu. 

Obmedzené množstvo štúdií, ktoré skúmali vplyv prerušovaného pôstu na diabetes 1. typu, navrhovalo, že môže podporiť zníženie váhy a požiadavky na inzulín.3 Existujú štúdie na zvieratách, ktoré zistili, že prerušovaný pôst môže dokonca zlepšiť regeneráciu buniek pankreasu, ktoré sú u ľudí s diabetom 1. typu zničené.

Prerušovaný pôst môže však ľuďom s diabetom 1. typu priniesť okrem potenciálnych prínosov aj mnohé závažné riziká zasahujúce do manažmentu diabetu a zdravia všeobecne. K daným rizikám patria aj tieto 3

 • Vzhľadom na menší príjem potravy obsahujúcej vodu, ako napríklad ovocia, aj fakt, že niektorí ľudia berú lieky spôsobujúce vylučovanie vody, existuje u postiacich sa ľudí zvýšené riziko dehydratácie. 
 • Zvyšuje sa riziko nízkej hladiny glukózy u ľudí na inzulíne. K tomuto stavu môže dôjsť, ak ľudia zmenia svoj stravovací plán, ale následne si neupravia plán podávania inzulínu. Nezabudnite, že inzulín je hormón, ktorý zabezpečuje presun glukózy do buniek. V prípade, ak človek hladuje, nemá stabilný prísun glukózy z jedla a jeho hladiny glukózy sa môžu nebezpečne znížiť, ak sa nevykonajú vhodné úpravy dávok inzulínu. 
 • V prípade, ak sa vaše telo pokúsi vykompenzovať nízke hladiny glukózy rozkladom tukových zásob, alebo sa následkom zmeny stravovania prudko zníži hladina inzulínu, rastie riziko ketoacidózy.4

Vedci dokázali, že prerušovaný pôst môže byť pre ľudí s diabetom 1. typu prínosný, ak sú súčasťou trvalých a štruktúrovaných vzdelávacích programov, ktoré im pomáhajú upraviť ich životný štýl a podávanie liekov a ak sú sledovaní. Mnohí ľudia s diabetom 1. typu však nemajú možnosť použiť tieto podporné programy. 5

Odporúčajú odborníci prerušovaný pôst na manažment diabetu 1. typu?
Zatiaľ čo základný výskum použitia prerušovaného pôstu ako terapie na manažment diabetu typu 1 priniesol sľubné výsledky, organizácie zastrešujúce odborníkov na diabetes, vrátane asociácií Diabetes UK a American Diabetes Association nezverejnili vyhlásenia, ktoré by prerušovaný pôst odporučili alebo zamietli. 
Príčinou je presvedčenie, že potrebujeme ďalší výskum, aby sme porozumeli jeho následkom a aj to, že prerušovaný pôst nie je vhodný pre každého.7

Tipy pre ľudí s diabetom 1. typu, ktorí sa rozhodli pre prerušovaný pôst
Neexistujú žiadne zdravotnícke postupy používania prerušovaného pôstu na manažment diabetu. Tím odborníkov na diabetes preskúmal výskum s cieľom odporučiť pravidlá pre ľudí s diabetom, ktorí sa rozhodli postupovať podľa plánu stravovania s využitím prerušovaného pôstu.3

 • Podrobne sledujte svoju glykémiu, aby ste zabránili jej prílišnému poklesu, a zvážte použitie systému na kontinuálne monitorovanie glukózy. 
 • Naučte sa rozpoznať symptómy hypoglykémie, aby ste v prípade ich výskytu boli pripravení.5 
 • Ak používate inzulínovú pumpu, poraďte sa s tímom poskytujúcim zdravotnú starostlivosť v súvislosti s vaším diabetom, ako správne načasovať podávanie inzulínu. 
 • Ak vaša hladina glukózy príliš klesne, flexibilne upravte svoje stravovacie časové okno. 
 • Udržiavajte blízky kontakt s tímom poskytujúcim zdravotnú starostlivosť a spolupracujte s dietológom, aby ste zabezpečili správne nastavenie svojich diétnych potrieb počas dňa aj to, aby vaše časové okná stravovania aj postenia zodpovedali potrebám vášho organizmu. 
 • Nikam sa neponáhľajte. Prispôsobenie vášho tela novému spôsobu stravovania bude istý čas trvať. Dokonca aj ľuďom, ktorí nemajú diabetes 1. typu, môže fáza prispôsobenia trvať aj tri týždne1. Ľudia s diabetom 1. typu musia byť trpezliví, aby získali istotu, že ich telo dokáže stabilne poskytovať zásoby glukózy a podľa potrieb si dokážu nastaviť inzulínovú liečbu.

Záver

Pravdepodobne vás bude lákať vyskúšať rôzne plány stravovania v nádeji, že vylepšia váš zdravotný stav a pomôžu vám lepšie manažovať váš diabetes 1. typu. Prerušovaný pôst sa však pre ľudí s diabetom 1. typu všeobecne neodporúča, lebo v sebe nesie vysoké riziká, a posun je možné dosiahnuť aj použitím iných plánov stravovania a cvičenia. 
Ak sa rozhodnete postupovať podľa stravovacieho plánu prerušovaného pôstu, nezabudnite si zistiť, ako identifikovať a monitorovať neočakávané zmeny hladiny glukózy a, čo je najdôležitejšie, v spolupráci s tímom poskytujúcim zdravotnú starostlivosť si vytvorte plán manažmentu diabetu vrátane zmien životného štýlu aj podávania liekov. 

Referencie
1.    Intermittent Fasting: What is it, and how does it work? https://www.hopkinsmedicine.org. Dostupné na: https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/intermittent-fasting-what-is-it-and-how-does-it-work. 
Published 2020. [Accessed March 2021].
2.    Christ A, Latz E. The Western lifestyle has lasting effects on metaflammation. Nature Reviews Immunology. 2019;19(5):267-268. 
3.    Grajower M, Horne B. Clinical Management of Intermittent Fasting in Patients with Diabetes Mellitus. Nutrients. 2019;11(4):873. 
4.    Fernández-Cardona A, González-Devia D, Mendivil C. Intermittent Fasting as a Trigger of Ketoacidosis in a Patient With Stable, Long-term Type 1 Diabetes. J Endocr Soc. 2020;4(10). 
5.    Al-Ozairi E, El Samad A, Al Kandari J, Aldibbiat A. Intermittent Fasting Could Be Safely Achieved in People With Type 1 Diabetes Undergoing Structured Education and Advanced Glucose Monitoring. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10. 
6.    Cheng C, Villani V, Buono R et al. Fasting-Mimicking Diet Promotes Ngn3-Driven β-Cell Regeneration to Reverse Diabetes. Cell. 2017;168(5):775-788.e12. 
7.    Diabetes.co.uk. Intermittent fasting may not work for everyone, researchers discover. https://www.diabetes.co.uk. Dostupné na: https://www.diabetes.co.uk/news/2020/june/intermittent-fasting-may-not-work-for-everyone-researchers-discover.html. Published 2020. [Accessed March 2021].