Skip to main content

Hlavné otázky o kalibrácii

« Môj MiniMed™ Care Blog | November 28, 2019 |
Tipy & Triky
Hlavné otázky o kalibrácii

Dnes sme požiadali Tash – vedúcu špecialistku na podporu liečby v StartRight team – aby sa podelila o svoje hlavné tipy na kalibráciu. Vďaka dlhoročnej praxi v práci s cukrovkou má skúsenosť s pomocou rôznym typom ľudí s ich jedinečnými potrebami.  Dúfame, že sa vám tieto tipy zídu!

Stalo sa vám, že ste akosi nemohli prísť na to, kedy je najlepšie kalibrovať senzor? Ak áno, nie ste sami. Otázky o kalibrácii sú v skutočnosti dosť časté – pred nácvikom, ako používať kontinuálny glukózový monitor (CGM), počas neho aj po ňom. Prinášame zopár užitočných tipov, ktoré vám pomôžu úspešne nakalibrovať CGM.

 

Čo znamená kalibrácia CGM?

 • Systém CGM vyžaduje, aby glukomer nameral hodnoty, ktoré pomôžu generovať hodnoty glukózy na senzore. Hodnoty namerané glukomerom sa zadajú do inzulínovej pumpy/monitora ako kalibrácia a použijú sa na udržanie presnosti, keďže systém bude mať začiatočné hodnoty, voči ktorým možno porovnávať. 
 • CGM neznamená, že netreba merať hodnoty pomocou glukomera. Nezabudnite, že hodnoty namerané glukomerom a hodnoty na vašom senzore budú síce zvyčajne podobné, keď však hladina glukózy prudko stúpa alebo klesá, rozdiel medzi hodnotami na glukomeri a hodnotami glukózy na senzore by mal byť väčší.  Na tomto videu nájdete viac informácií o rozdiele medzi krvnou glukózou (BG) a glukózou na senzore (SG). Kalibrácie treba vykonávať najmenej každých 12 hodín (po prvom dni), ale kalibrácia tri až štyri razy denne pomôže dosiahnuť optimálnu presnosť senzora.
 • Nezabudnite, že nemusíte používať každú hodnotu nameranú glukomerom ako kalibráciu. Niekedy stačí skontrolovať hodnoty glukózy glukomerom kvôli liečbe.

 

Kedy je najlepšie kalibrovať?

Kalibrácia senzora nemusí byť komplikovaná ani ťažká. Keď si vypestujete návyk kalibrovať senzor podobne, ako keď si umývate zuby (dúfame, že to nie je len raz denne), prípadne pred jedlom, pomôže to zabrániť týmto výstrahám, ktoré môžu niekedy trochu strpčovať život. Najlepšia doba na kalibráciu je pred jedlom a pred spaním.

 • Kalibrácia sa musí vykonať do 2 hodín po prvom pripojení vysielača k senzoru a začatí rozbiehania systému. Keď je pumpa pripravená na prvú kalibráciu, upozorní vás hlásením Calibrate now (Kalibrujte teraz). 
 • Ak chcete kalibrovať, musíte použiť vzorku krvi odobranú z vášho prsta a skontrolovať ju glukomerom. Túto hodnotu by ste potom mali zadať do pumpy/monitora, ale ak sa nachádza medzi 2,22 a 22,22 mmol/l, pumpa to možno spraví automaticky
 • V prvý deň nosenia senzora dostanete opätovné hlásenie, že máte kalibrovať, do 6 hodín.
 • Po prvom dni dostanete toto hlásenie najmenej každých 12 hodín (odporúčajú sa 3 – 4 kalibrácie za deň).
 • Keď systém zistí, že kalibrácia je potrebná na optimálne fungovanie, môžete dostať hlásenie, že máte kalibrovať ešte raz.
 • Keď sa hladina glukózy prudko mení, je najlepšie nekalibrovať. Môže sa to stať napríklad po jedle alebo po boluse inzulínu alebo keď sa na obrazovke prístroja zobrazujú šípky NAHOR alebo NADOL.  Na tomto videu nájdete ďalšie podrobnosti o tomto koncepte.

 

Ako mám kalibrovať?

 • Podľa možnosti nekalibrujte pomocou viacerých glukomerov. Najlepšie je všetky kalibrácie urobiť tým istým glukomerom.
 • Pred kontrolou glykémie si umyte ruky. 
 • Hodnotu glykémie z glukomera zadajte do pumpy/monitora hneď po meraní. Nepoužívajte ako kalibráciu staré hodnoty z glukomera ani predchádzajúce hodnoty namerané senzorom.
 • Ak systém potrebuje novú kalibráciu, počkajte najmenej 15 minút medzi jednotlivými kalibráciami.

 

A na záver, nezabudnite, že väčšina prístrojov sa musí kalibrovať, aby správne fungovali. Ani váš CGM nie je výnimkou. Kalibrácie sú len kontrolné body medzi glukomerom a senzorom, vďaka ktorým nebudú hodnoty skreslené a prístroj bude optimálne fungovať. 

Ďalšie informácie vám poskytne školiteľ alebo zdravotnícky personál. Môžete navštíviť aj našu  poradenskú sekciu alebo si pozrieť návod na použitie. Prajeme vám príjemný deň merania!

 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

– Inzulínové infúzne pumpy a s nimi spojené príslušenstvo spoločnosti Medtronic Diabetes sa môžu predávať len na lekársky predpis a mali by sa používať iba podľa pokynov odborného zdravotníckeho pracovníka oboznámeného s rizikami súvisiacimi s používaním týchto systémov.

– Úspešné používanie inzulínových infúznych púmp alebo systémov na kontinuálne monitorovanie glukózy vyžaduje primeraný zrak a sluch, aby používateľ mohol rozoznať výstrahy a alarmy.

 

Systémy na kontinuálne monitorovanie glukózy (CGM) spoločnosti Medtronic Diabetes 

– Informácie poskytované systémami CGM majú dopĺňať, nie nahrádzať, informácie o krvnej glukóze získané pomocou domáceho glukomera. Pred liečbou sa vyžaduje potvrdenie pomocou merania pichnutím do prsta.

– Zavedenie glukózového senzora môže spôsobiť krvácanie alebo podráždenie v mieste zavedenia. Ak cítite väčšiu bolesť alebo máte podozrenie, že dané miesto je infikované, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Úplné bezpečnostné informácie nájdete na stránke www.MedtronicDiabetes.com/ISI.

Obsah tohto článku slúži na informačné účely a v žiadnom prípade by nemal nahrádzať prečítanie pokynov na použitie pomôcky ani názor, diagnózu či liečbu predpísanú lekárom. Vždy sa poraďte s lekárom, ktorý vám poskytne informácie o diagnóze a liečbe, a dôsledne dodržiavajte jeho pokyny. Spoločnosť Medtronic nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené alebo podľa všetkého spôsobené, priamo či nepriamo, informáciami uvedenými v tomto článku. 

https://www.medtronicdiabetes.com/loop-blog/top-questions-on-calibration/