Skip to main content

Frekvencia výmeny infúznych súprav a zásobníkov minimed: odporúčania a rady

« Môj MiniMed™ Care Blog | Júl 19, 2017 |
Tipy & Triky
Melanie

Podľa klinických dôkazov je ideálne vymieňať infúzne súpravy a zásobníky každé 2 až 3 dni. Niekedy môže byť ťažké spomenúť si, že treba súpravu vymeniť. Prečítajte si tento článok od Mel. Podelí sa v ňom s vami o užitočné rady, ktoré jej osobne pomáhajú. 

Aj keď je veľmi dôležité, aby sme každý tretí deň vymieňali svoj inzulínový zásobník a kanylu (a oceľové kanyly dokonca každý druhý), niekedy býva ťažké spomenúť si, kedy sme naposledy súpravu menili. Tu je teda niekoľko mojich rád, ktoré vám môžu pomôcť:

  •  Nastavte si upozornenie na svojom mobile, ktoré vám pripomenie, že máte vymeniť súpravu  
  • Zaznačte si termín v kalendári alebo v diári. Pomôže vám to pamätať si deň poslednej výmeny
  • Naplnenie kanyly dostatočným množstvom inzulínu na niečo vyše 3 dní môže pomôcť predchádzať plytvaniu inzulínom (majte na pamäti plnenie inzulínom atď.)  
  • Ak si budete pamätať, že máte po 3 dňoch vymeniť zásobník v rovnakom čase ako kanylu, pomôže vám to zapamätať si dve rôzne aktivity   
  • Pravidelné menenie miest vpichu každé 3 dni pomôže predchádzajúcemu miestu vpichu zotaviť sa, prípadne znížiť výskyt inzulínových hrčiek  
  • Nezabudnite skontrolovať hladinu glukózy po výmene súpravy, či je kanyla zavedená správne  
  • Nastavte si pripomienku vo svojej inzulínovej pumpe  
  • Skontrolujte prítomnosť vzduchových bublín a odstráňte ich pred plnením hadičky a počas prívodu inzulínu cez hadičku pred pripojením pumpy pridržte pumpu a vertikálne ju pripájajte, čo pomôže odstrániť prebytočné vzduchové bubliny   
  • Noste so sebou „súpravu prvej pomoci” s dvojitým množstvom zásob pre prípadnú výmenu súpravy, keď budete mimo domova. Budete tak mať rezervu pre každý prípad     

 

Ak chcete vedieť viac o putovaní Mel s diabetom, jej športových aktivitách a používaní inzulínovej pumpy,  viac informácií nájdete tuwww.melaniestephenson.co.uk

 

Odmietnutie zodpovednosti:

Názory a postoje vyjadrené v tejto výpovedi a článku sú osobnými názormi a postojmi pacienta/tky, s ktorou robíme rozhovor, a nemusia vyjadrovať oficiálne postoje alebo tvrdenia o produktoch Medtronicu. Napísaním tohto článku nevzniká žiadna povinnosť alebo očakávanie pre pacienta používať, propagovať alebo objednať si výrobky od Medtronicu. Táto výpoveď pacienta/tky neobsahuje všetky informácie potrebné pre správnu starostlivosť a liečbu pacientov s diabetom. Z toho vyplýva, že žiaden jednotlivec sa nemôže spoliehať na informácie tu uvedené pri vytváraní uceleného programu liečby alebo pri liečbe pacientov s diabetom.