Skip to main content

Čas na príbeh: Boris sa odhodlal na CGM

« Môj MiniMed™ Care Blog | Marec 16, 2022 |
Životný štýl
Čas na príbeh: Boris sa odhodlal na CGM

Hovorí sa, že zvyk je železná košeľa. Môže to platiť aj v prípade osvojenia si novej technológie po tom, čo ste boli roky zvyknutí na zvládanie diabetu istým spôsobom. Pre mnohých pacientov s diabetom 1. typu predstavuje kontinuálne monitorovanie glukózy (CGM) prelom v liečbe tohto ochorenia. Štúdie dokazujú, že používanie CGM v reálnom čase prináša:1

  • nižšie hladiny HbA1c v porovnaní s hladinami, ktoré sa zaznamenali bez používania CGM,
  • nižší výskyt hypoglykemických udalostí,
  • viac času v cieľovom rozsahu glykémie,
  • menší strach z hypoglykémie,
  • väčšie pohodlie a väčšiu účinnosť.

Boris si spomína na moment, kedy sa rozhodol pre prechod na CGM.

Rozhodnutie, ktoré mi zmenilo život

Keď som začal používať pumpu, CGM som vnímal ako novinku, o ktorej som si myslel, že nemôže priniesť nič nové v porovnaní s pravidelným testovaním. Ale mýlil som ja. Na nový systém som nakoniec prešiel asi v júni 2012.

Pripadá mi to ako včera, keď sme si podávali inzulín striekačkami a mysleli si, že je to to najlepšie, čo máme k dispozícii. Postupom času sme si uvedomili, že pri neustále meniacich sa technológiách to nie je pravda. Od injekčných striekačiek sme prešli na perá a teraz ako zlatý štandard starostlivosti vnímame pumpy. Inzulínové pumpy nám priniesli najviac možností.

Priniesli nám technológiu bolusov, ktorá dokáže automaticky vypočítať dávky. Ale zlatým klincom bolo podľa mňa začlenenie technológie CGM do púmp. To bol skutočný prelom.

Výhody CGM počas spánku

Hlavným dôvodom, prečo som sa nakoniec rozhodol pre túto zmenu bolo, že som mal problémy s pociťovaním hypoglykémie. Často som zachytil nízku glykémiu len náhodou, v rámci spontánnych meraní, a to ma znepokojovalo.

S mojím diabetológom sme sa zhodli, že funkcia automatického pozastavenia inzulínu môjho zariadenia CGM by mi mohla veľmi pomôcť aj počas spánku. Táto funkcia automaticky pozastaví podávanie inzulínu z pumpy, keď sa dosiahne prednastavená hodnota a nezareagujete na alarm. To sa mi veľmi hodí, pretože často prespím nízku hladinu glukózy a zobudím sa tak s nebezpečne nízkou glykémiou. Vďaka tejto funkcii som pokojnejší, pretože viem, že ak sa nezobudím a nepomôžem si, pumpa to za mňa vyrieši. Pre mňa je toto najväčšia výhoda používania technológie CGM s pumpou.

Každodenné používanie technológie CGM

Mať prístup k funkciám technológie CGM, ako sú zobrazenie údajov v reálnom čase a pozastavenie podávania inzulínu, zďaleka prevyšuje všetky nevýhody vrátane nákladov. Zdravie nemožno vyvážiť peniazmi.

Používanie CGM mi prinieslo lepšiu kvalitu života. Namiesto obáv z nízkych alebo vysokých hodnôt glukózy a neustáleho testovania mi stačí len mrknúť na pumpu, na ktorej sa mi zobrazí stav, a podľa toho viem, čo mám urobiť. Na univerzite a v klinických laboratóriách sa tak môžem viac sústrediť na štúdium ako na môj diabetes.

Každému, kto rozmýšľa nad technológiou CGM, ale ešte sa nerozhodol, odporúčam, aby ju vyskúšal. Zmenila mi život a letmým pohľadom sa z nej dozviem mnoho užitočných údajov. Namiesto snímok obrazovky, ako je to pri bežnom testovaní glykémie, môžete vidieť nepretržité trendy údajov.

Záver

Žijeme vo fascinujúcej dobe, v ktorej lekárska technológia neustále posúva hranice poznania. Ak žijete s diabetom 1. typu a ešte ste nezistili, ako vám môže táto špičková technológia uľahčiť život, porozprávajte sa so svojím diabetológom. Teraz môže byť ideálny čas na to, aby ste šli do toho!

Odkazy na literatúru

  1. Reddy N, Verma N, Dungan K. Monitoring Technologies- Continuous Glucose Monitoring, Mobile Technology, Biomarkers of Glycemic Control. (Updated 2020 Aug 16). In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce A, et al., editors. Endotext (Internet). South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279046/. (Accessed January 2022).

Svedectvo tohto pacienta opisuje reakciu jednotlivca na liečbu. Prípad je skutočný, typický a zdokumentovaný. Vyjadrené postoje a názory sú postojmi pacienta alebo autora a nepredstavujú názory spoločnosti Medtronic ani žiadnej tretej strany, na ktorú odkazujú. Iné osoby môžu na liečbu reagovať odlišne. Poraďte sa so svojím diabetológom, či je táto liečba pre vás vhodná. Informácie uvedené v tomto blogu predstavujú opis skúseností konkrétneho jednotlivca s manažmentom diabetu. Skôr ako vykonáte akékoľvek zmeny v manažmente diabetu, poraďte sa s diabetológom.

* Poznámka editora: Tento článok bol prebratý a prispôsobený z príspevku uverejneného na stránke Medtronic Diabetes Australia.