Skip to main content

Ako vyprázdňovanie žalúdka ovplyvňuje hladiny glykémie po jedle

« Môj MiniMed™ Care Blog | Marec 24, 2023 |
Životný štýl
Ako vyprázdňovanie žalúdka ovplyvňuje hladiny glykémie po jedle

Prechod jedla z vašich úst cez vaše črevo (a von z tela na druhom konci) pravdepodobne nie je niečo, nad čím by ste chceli premýšľať, keď sa zahryznete do svojej chutnej večere. Keď však žijete s diabetom 1. typu, rýchlosť vyprázdňovania žalúdka môže byť faktorom, ktorý prispieva k hladinám glykémie po jedle.

Čo je to vyprázdňovanie žalúdka?

Vyprázdňovanie žalúdka je proces presunu sústa chutnej večere zo žalúdka do čreva, kde sa časť živín nakoniec dostane do krvného obehu. Tento proces závisí od typu jedla a skonzumovaného množstva. Rýchlosť vyprázdňovania žalúdka je určená tým, ako dobre je vaše črevo schopné stráviť a vstrebávať látky, ktoré ním prechádzajú, čo je vlastnosť známa ako gastrointestinálna mobilita.

Akýkoľvek stav vrátane diabetu 1. typu, ktorý ovplyvňuje túto mobilitu, ovplyvňuje aj rýchlosť a priebeh tohto vyprázdňovania. Zvyčajne sa najprv vyprázdňujú kvapaliny, potom menšie pevné látky.

Gastroparéza je závažný stav, ktorý zahŕňa poškodenie nervového zásobenia žalúdočných svalov, čo vedie k oneskorenému vyprázdňovaniu žalúdka. Ľudí s gastroparézou zvyčajne lieči špecialista na gastroenterológiu a ich stav si môže vyžadovať hospitalizáciu. Keď žijete s diabetom 1. typu, oneskorené vyprázdňovanie žalúdka môže viesť k nesúladu medzi načasovaním podávania inzulínu a tým, kedy sa živiny vrátane glukózy zo sacharidov skutočne dostanú do krvného obehu. Bohužiaľ to môže spôsobiť zvýšené riziko hypoglykémie.

Udržiavanie jemnej rovnováhy

Arnette diagnostikovali diabetes 1. typu, keď mala iba 5 rokov, pričom s týmto stavom žije už 47 rokov. Vysvetľuje: „Postupom času som si všimla, že môjmu telu trvá trávenie jedla príliš dlho. Po jedle mi je často ťažko od žalúdka. Odkedy sa objavili tieto príznaky, mala som po jedlách často hypoglykémie. Bol to veľmi zlý pocit. Bolo to pred 4 až 5 rokmi. V tom čase som už používala inzulínovú pumpu a môj lekár mi navrhol, aby som začala používať kontinuálny monitor glukózy (CGM) s integrovaným systémom. Vylúčili sme akékoľvek gastrointestinálne poruchy, ale moje hladiny glykémie po každom jedle boli stále problematické. Úpravou hodnôt integrovaného systému som dokázala oveľa lepšie zvládať hladiny glykémie po jedlách.“

Dôležitosť hladín glykémie po jedlách bola prvýkrát zdôraznená v publikácii opisujúcej štúdiu s názvom DECODE v roku 1999. Aj keď sa táto štúdia nezameriavala špecificky na vyprázdňovanie žalúdka alebo gastroparézu, výskumníci si všimli, že zvýšené hladiny glykémie po jedlách súviseli s vyšším rizikom komplikácií u ľudí žijúcich s diabetom (nešpecifikovaného typu). Toto zvýšené riziko existovalo bez ohľadu na to, či koncentrácia glukózy nalačno bola tiež zvýšená, alebo nie.1

Súčasná liečba diabetu 1. typu kladie dôraz na sledovanie sacharidov pri každom jedle. Berte však do úvahy to, že bielkoviny sa trávia dlhšie než sacharidy a tuky ešte dlhšie než bielkoviny. To znamená, že jedlá obsahujúce sacharidy s vysokým obsahom tuku a bielkovín spôsobia najväčšie výkyvy hladín glykémie po jedlách.2 U ľudí s diabetom 1. typu aj oneskoreným vyprázdňovaním žalúdka to môže spôsobiť, že regulácia hladín glykémie po jedlách bude mimoriadne náročná.

Technológia poskytujúca záchranu

Jednou z výhod liečby inzulínovou pumpou je to, že vám umožňuje prispôsobiť si podávanie inzulínu tak, aby pokrylo výkyvy hladín glykémie po jedlách. Čo je ešte lepšie, s najnovšími systémami púmp a CGM si môžete upraviť svoj bazálny inzulín, ako aj dávkovanie a trvanie podávania inzulínu. Naproti tomu ľudia, ktorí používajú inzulínové pero, si možno budú musieť po jedle podať niekoľko inzulínových injekcií, aby sa pokúsili regulovať tieto výkyvy hladín glykémie po jedlách.

Keďže ľudia s diabetickou gastroparézou často hlásia veľmi premenlivé hladiny glykémie s obdobiami vysokej hyperglykémie a častými hypoglykémiami, najmä po jedlách, riešením môže byť liečba inzulínovou pumpou a systémom CGM.
Štúdie ukazujú, že používanie inzulínovej pumpy spolu so systémom CGM môže výrazne znížiť tieto výkyvy po jedlách u ľudí s diabetickou gastroparézou.3

Záverečné myšlienky

Spolu s tým, ako sa začínajú objavovať nové terapie na reguláciu hladín glykémie po jedle pri premenlivom vyprázdňovaní žalúdka (myslite na načasovanie príjmu sacharidov počas jedla)2, systémy využívajúce diabetologické technológie sú aj naďalej vašimi priateľmi. Môžete si vychutnať lahodnú večeru!

Odkazy na literatúru:

  1. The DECODE study group. Glucose tolerance and mortality: comparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria. European Diabetes Epidemiology Group. Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe. Lancet. 1999;354(9179):617-21.
  2. Nesti L, Mengozzi A, Trico D. Impact of Nutrient Type and Sequence on Glucose Tolerance: Physiological Insights and Therapeutic Implications. Front Endocrinol. 2019; 10:144.
  3. Calles-Escandón J, Koch KL, Hasler WL, et al. Glucose sensor-augmented continuous subcutaneous insulin infusion in patients with diabetic gastroparesis: An open-label pilot prospective study. PLoS One. 2018;13(4): e0194759.