Skip to main content

Ako môže hudobná terapia pomôcť ľuďom s diabetom

« Môj MiniMed™ Care Blog | Jún 11, 2021 |
Životný štýl
Music

Pri manažmente diabetu sa ľudia zameriavajú na základné problémy: úrovne glukózy v krvi, dávky inzulínu, strava, cvičenie a príjem liekov. Premýšľali ste už niekedy nad tým, aký potenciálny kladný vplyv môže mať hudba na emocionálne a fyzické zdravie ľudí s diabetom? Prečítajte si viac o tom, ako môže hudobná terapia podporiť vaše zdravie, ak máte diabetes. 

Čo je hudobná terapia?
Pri hudobnej terapii sa hudba používa na dosiahnutie psychickej pohody a fyzického zdravia u ľudí s rôznymi ochoreniami, ktoré ovplyvňujú ich fyzický aj psychický stav vrátane stresu a úzkosti.

Použitie hudobnej terapie je flexibilné, dá sa upravovať podľa potrieb jednotlivcov a využívajú sa rôzne hudobné štýly od hudby inštrumentálnej, cez klasickú či dokonca popovú.1 

Rôzne spôsoby, akými sa dá hudobná terapia použiť na pomoc ľuďom s diabetom 1. typu 
Ukázalo sa, že hudobná terapia môže mať na ľudí s diabetom 1. typu ale aj na bežnú populáciu kladný vplyv, lebo podporuje emocionálne zdravie a zároveň ľudí motivuje, aby postupovali podľa plánov fyzického cvičenia.1, 2 

  • Častejšie cvičenie: Skúmaním sa zistilo, že ak sa hudobná terapia kombinuje s cvičením, motivuje ľudí k trvalej aktivite.2 U ľudí s diabetom prináša pravidelné cvičenie kombinované s hudobnou terapiou lepšiu cirkuláciu krvi v dolných končatinách.2 
  • Vylepšenie emocionálneho stavu: Zistilo sa, že hudobná terapia má krátkodobý kladný vplyv na náladu a symptómy u ľudí s depresiou.3 Ľudia s diabetom vykazujú dvoj až trojnásobne častejšie depresívne stavy, ako všeobecná populácia.4 Hudobná terapia môže zlepšiť psychický stav ľudí s diabetom. 
  • Zlepšuje dýchanie, tep srdca, bolesť aj úzkosť: Vedci študovali vplyv hudobnej terapie na ľudí, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na jednotkách intenzívnej starostlivosti, a zistili, že pomohla výrazným spôsobom zlepšiť ich psychickú pohodu v porovnaní s pacientmi, ktorí prešli relaxačnou terapiou.5 Ak človek s diabetom trpí bolesťou alebo úzkostnými stavmi, môže hudobná terapia kombinovaná so správnou liečbou zlepšiť jeho psychickú pohodu. 

Momentálne neexistujú oficiálne pokyny alebo odporúčania týkajúce sa použitia hudobnej terapie v manažmente diabetu. Prebieha však dôležitý výskum, ktorý môže do používania hudobnej terapie pre ľudí s diabetom vniesť viac svetla. 6 

Tu je niekoľko nápadov týkajúcich sa zaradenia hudby do vašej dennej rutiny: 

  • Preskúmajte rôzne štýly hudby a venujte pozornosť tomu, ako na ňu vaše telo reaguje. Pomáha vám cítiť sa šťastnými? Zrelaxovanými? Motivovanými? Ak sa tak chcete cítiť, môžete si tento typ hudby prehrávať. 
  • Vytvorte si zoznamy skladieb, ktoré budú zodpovedať vašim rôznym náladám a pocitom, ktoré chcete dosiahnuť. 
  • Ak vás tím zdravotnej starostlivosti podporí vo vašej snahe zachovať si aktivitu, vytvorte si zoznam, ktorý vás bude motivovať k pohybu – či už to znamená, že budete intenzívne behávať alebo tancovať v kuchyni. 
  • Vyhľadajte vo svojom blízkom okolí hudobného terapeuta a požiadajte ho o konzultáciu. 

Záver
Hudobná terapia preukázala, že má kladný vplyv na široký rozsah podmienok ovplyvňujúcich psychické aj fyzické zdravie. Ak ste vyskúšali hudobnú terapiu a zistili, že vám pomáha pri manažmente vášho diabetu, zdieľajte tieto skúsenosti s tímom poskytujúcim zdravotnú starostlivosť, aby ich mohli odporučiť ostatným.
Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete spojiť s hudobným terapeutom, ak vás počúvanie hudby naladí na lepšie myšlienky a motivuje k aktívnemu životu, zaraďte ju do svojho bežného dňa. 

Referencie
1.    1. Hallam S, Cross I, Thaut M. The Oxford Handbook Of Music Psychology. 2nd ed. London: Oxford University Press; 2016:806-870.
2.    2. Ji L, Bai J, Sun J, Ming Y, Chen L. Effect of combining music media therapy with lower extremity exercise on elderly patients with diabetes mellitus. Int J Nurs Sci. 2015;2(3):243-247. 
3.    3. Aalbers S, Fusar-Poli L, Freeman R et al. Music therapy for depression. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2017
4.    4. Sartorius, N. Depression and diabetes. Body-mind interaction in psychiatry. 2018;20(1):47-52. 
5.    5. Mofredj A, Alaya S, Tassaioust K, Bahloul H, Mrabet A. Music therapy, a review of the potential therapeutic benefits for the critically ill. J Crit Care. 2016; 35:195-199. 
6.    6. Zhou L, Zhang Y, Tian Y, et al. Effect of music intervention on mental health in patients with diabetes mellitus: protocol for a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open. 2020;10:e036268.