Skip to main content

MiniMed™ 640G
Ostrzeżenia i alarmy

Wybierz poniżej twoją pompę insulinową :

A

Alarmy MiniMed 640G

Przyczyna

Pojawienie się alarmu oznacza wykrycie sytuacji, która uniemożliwia podaż insuliny. Nie otrzymujesz insuliny. Jest bardzo ważne, aby od razu zareagować na alarm. Przykładowe alarmy to Przepływ insuliny zablokowany i Wymień baterię zaraz.

Działanie

Kiedy pojawia się alarm:

Światełko informujące:

Czerwone światełko na pompie zaświeci się dwa razy, następnie będzie przerwa, i znów dwa razy światełko i przerwa. Sekwencja ta będzie się powtarzać aż do wyłączenia powiadomienia. Schemat migania jest przedstawiony poniżej:

Dźwięk

W zależności od Twoich ustawień Opcje dźwiękowe, pompa wydaje nawracający sygnał powiadomienia, ciągłą wibrację o potrójnych impulsach, lub te dwa elementy łącznie.

Wyświetlenie

Pompa wyświetli informacje z czerwoną ikonką oraz instrukcje, jak postępować.

Aby odpowiedzieć i wyłączyć alarm:

 1. Przeczytaj tekst na ekranie, aby zrozumieć alarm i kroki, jakie należy podjąć.
 2. Naciśnij Press .
 3. Naciśnij Press .

MiniMed 640G insulin pump adderss and clear alarm

Jeśli nie reagujesz na alarm, sygnał dźwiękowy/wibracja jest powtarzana co minutę przez 10 minut. Po 10 minutach włącza się syrena alarmu.

WAŻNE

Info  Ważne jest, aby zareagować na alarm Blokada przepływu insuliny.

Alarm ten oznacza, że insulina nie może się przedostać przez dren lub kaniulę. Jeśli pojawi się ten alarm, sprawdź czy zestaw infuzyjny się odblokował lub czy dren się nie zaklinował.

 • Jeśli nie wykryjesz problemu i nie będziesz mógł wymienić pojemnika i zestawu infuzyjnego od razu, możesz wybrać Przywróć wartości podstawowe]
 • Jeśli alarm Przepływ insuliny zablokowany pojawi się ponownie, postępuj według instrukcji na ekranie. Wybierz Rewind i wymień pojemnik oraz zestaw infuzyjny.
 • Jeśli wykryjesz problem lub jeśli w pojemniku skończyła się insulina, postępuj według instrukcji na ekranie.
  Wybierz Rewind aby wymienić pojemnik oraz zestaw infuzyjny.

P

Powiadomienia MiniMed 640G

Przyczyna

Powiadomienie podkreśla sytuację, która może wymagać Twojej uwagi. Gdy pojawia się powiadomienie powinieneś sprawdzić, co pokazuje Twoja pompa. Przykładowe powiadomienia to Niski poziom w zbiorniku lub Słaba bateria pompy.

Kiedy pojawia się powiadomienie:

Działanie

Czerwona kontrolka zawiadomienia:

Czerwona kontrolka na pompie zaświeci się raz, następnie będzie przerwa, ponownie i przerwa. Sekwencja ta będzie się powtarzać aż do wyłączenia powiadomienia. Schemat migania jest przedstawiony tutaj:

Dżwięk

W zależności od Twoich ustawień Opcje dźwiękowe, pompa wydaje nawracający sygnał powiadomienia, ciągłą wibrację o podwójnych impulsach lub te dwa elementy łącznie.

Wyświetlenie

Pompa wyświetli informacje z żółtą ikonką oraz instrukcje, jak postępować.
Aby odpowiedzieć i wyłączyć powiadomienie:

 1. Przeczytaj tekst na ekranie, aby zrozumieć powiadomienie i kroki, jakie należy podjąć.
 2. Naciśnij Press.
 3. Naciśnij Press.

Jeśli nie reagujesz na alarm, sygnał dźwiękowy/wibracja jest powtarzana co pięć minut, dopóki alarm nie zostanie anulowany.