Skip to main content

MiniMed™ Mio™ Advance infusionsset ett enkelt byte till det bättre

MiniMed™ Mio™ Advance infusion set
The MiniMed™ Mio™ Advance Infusion Set

Infusionssetet MiniMed™ Mio™ Advance kommer med en färdigladdad sättare för snabbare och enklare byten, med färre moment.1,2

Enklare – snabbare - bättre1

Fungerar med de vanligaste insulinpumpsmärkena (Medtronic, Roche, Animas) för både Luer- och Paradigmkopplingar.3

Instruction 1 
1. Avlägsna skyddspappret
Instruction 2 
2. Kläm och dra bort säkerhetslocket
Instruction 3 
3. Placera på kroppen
Instruction 4 
4. Tryck på knappen

Hur appliceras Medtronic MiniMed™ Mio™ Advance infusionsset?

Nyckelfunktioner

  • 90° mjuk Teflonkanyl
  • Färdigladdad sättare
  • Gömd nål före och efter användning
  • Kan användas med både Medtronicpumpar och andra pumpmärken med luerkopplingar
  • Det hörbara ”klicket” indikerar en säker koppling
Hur appliceras Medtronic MiniMed™ Mio™ Advance infusionsset?
Nyckelfunktioner
90° mjuk Teflonkanyl	Färdigladdad sättare	Gömd nål före och efter användning	Kan användas med både Medtronicpumpar och andra pumpmärken med luerkopplingar	Det hörbara ”klicket” indikerar en säker koppling
Mio features

Tips

  • För att optimera insulinabsorption, minska insulinnedbrytning och förhindra ocklusion, byt din MiniMed Mio Advance och reservoar var 2-3 dagar, eller enligt din vårdgivares instruktioner.

  • För goda resultat kräver insulinpumpsbehandling noggrann skötsel och skydd av infusionsstället.

För en lista på indikationer, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, varningar och möjliga biverkningar, läs instruktionsguiden för MiniMed Mio Advance.
Informationen här ersätter inte instruktionsguiden.

  1. MRM 17430 MiniMed Mio Advance claims from Human Factors Testing. Medtronic data on file.
  2. IFU & User Guide Comparison. Medtronic Data on File.
  3. Insulinpump och reservoar måste ha en luer-lock eller MiniMedkoppling.