Skip to main content

MiniMed™ 640G
Výstrahy a alarmy

Nižšie vyberte svoju inzulínovú pumpu:

A

Alarm MiniMed 640G

Príčina

Ak sa objaví alarm, bol zaznamenaný problém, kvôli ktorému neprebieha dávkovanie inzulínu. Nedostávate dávky inzulínu. Je dôležité, aby ste tento alarm vyriešili okamžite. Príkladom takýchto alarmov sú hlásenia Blok.prutok inzulinu (zablokovaný tok inzulínu) a Vymňente baterii ihned (vymeňte batériu okamžite)

Opatrenie

Keď sa vyskytne alarm:

Výstražné svetlo

Na pumpe dvakrát blikne červené svetlo, potom zhasne, opäť dvakrát blikne a znova zhasne. Toto blikanie pokračuje, až kým sa chyba neodstráni. Spôsob blikania je znázornený tu: 

Zvuk

V závislosti od nastavení zvuku pumpa vydáva opakovaný výstražný tón, plynule vibruje tromi vibračnými impulzmi alebo vykonáva obe formy súčasne. 

Displej

Na displeji pumpy sa objaví oznámenie s červenou ikonou a pokynmi, čo máte robiť. 

Ak chcete alarm riešiť a odstrániť:

  1. Prečítajte si text na obrazovke, aby ste zistili príčinu alarmu a kroky, ktoré treba prijať.
  2. Stlačte  Press.
  3.  Stlačte  Press.

MiniMed 640G insulin pump adderss and clear alarm

Ak nezareagujete na alarm, zvukový alebo vibračný signál sa opakuje každú minútu počas najbližších 10 minút. Po 10 minútach sa alarm zmení na sirénu. 

 

DÔLEŽITÉ

Info  Je dôležité, aby ste alarm Blok. prutok inzulínu (zablokovaný tok inzulínu) vyriešili okamžite.

Tento alarm znamená, že inzulín sa nemôže dostať cez hadičku alebo kanylu. Ak sa objaví tento alarm, skontrolujte, či nie je infúzna súprava upchatá alebo nie je ohnutá hadička.

  • Ak neobjavíte žiadny problém a nemáte možnosť hneď vymeniť zásobník alebo infúznu súpravu, môžete vybrať možnosť Obnovit bazál. Ak sa alarm Blok. prutok inzulínu objaví opäť, postupujte podľa krokov na obrazovke. Vyberte možnosť Přetočit a vymeňte zásobník a infúznu súpravu..
  •  Ak zaznamenáte nejaký problém alebo ak v zásobníku už nie je inzulín, pokračujte podľa krokov na obrazovke. Vyberte možnosť Přetočit a vymeňte zásobník a infúznu súpravu

V

Výstrahy MiniMed 640G

Príčina

Výstraha vás upozorňuje na situáciu, ktorá si môže vyžadovať vašu pozornosť. Ak sa objaví výstraha, mali by ste sa pozrieť, na čo vás pumpa upozorňuje. Príkladom výstrah sú hlásenia Nízky stav zásobníku alebo Slabá bateria pumpy.

Opatrenie

Ak sa objaví výstraha:

Výstražné svetlo:

Na pumpe blikne červené svetlo, potom zhasne, opäť blikne a znova zhasne. Toto blikanie pokračuje, až kým sa chyba neodstráni. Spôsob blikania je znázornený tu: 

Zvuk

V závislosti od nastavení zvuku pumpa vydáva opakovaný výstražný tón, plynule vibruje dvoma vibračnými impulzmi alebo vykonáva obe formy súčasne.

Displej

Na displeji pumpy sa objaví oznámenie so žltou ikonou a pokynmi, čo máte robiť. 

Ak chcete výstrahu riešiť a odstrániť: 

  1.  Prečítajte si text na obrazovke, aby ste zistili príčinu výstrahy a kroky, ktoré treba prijať.
  2. Stlačte šipku nadol Press.
  3. Stlačte tlačítko v strede Press.

Ak nezareagujete na výstrahu, zvukový alebo vibračný signál sa opakuje každých päť minút až do jej odstránenia.